seguiment i millora

Seguiment i millora

L'aprovació del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020 dóna continuïtat al sistema d'increment de la qualitat i de millora contínua implantat amb la Carta de serveis. Aquest és l'espai web destinat a la rendició de comptes i a la difusió periòdica dels seus resultats.

Des del febrer de 2015, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals està certificat com a carta de serveis per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), la qual acredita anualment, amb una auditoria externa i independent, que aquest compleix amb els estàndards de qualitat de la norma UNE 93200:2008 de cartes de serveis.

Projecte de confecció i certificació del Catàleg


projecte serveis

Sistema de detecció d'expectatives i necessitats del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona


projecte serveis