Presentació

Al llarg del mandat 2011-2015, l'assistència i cooperació amb les administracions locals de les comarques barcelonines ha constituït l'eix central de l'actuació de la Diputació de Barcelona. El Catàleg de serveis és un instrument més que aquesta Corporació posa a la disposició dels governs locals, juntament amb les Meses de concertació, els Programes complementaris i la resta d'instruments aprovats en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

El camí recorregut per la Diputació de Barcelona amb l'aprovació dels successius Catàlegs de serveis en aquest mandat s'ha caracteritzat per discórrer en un context de restriccions econòmiques, de complexitat política i de dificultats socials.

Davant aquest escenari, el Catàleg del 2015 es presenta com un instrument constituït per una relació ordenada de recursos, prèviament identificats per cadascuna de les àrees corporatives, que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels governs locals, i amb caràcter preferent, dels municipis i les comarques. A més, s'erigeix com un instrument adreçat específicament a enfortir les competències dels governs locals i a oferir respostes efectives a la ciutadania. Tot plegat, impulsant un model de desenvolupament basat en el creixement econòmic, el foment de l'ocupació, l'equilibri territorial i el progrés social. Tanmateix, amb el Catàleg 2015 es reforça encara més el suport prestat als municipis de fins a 1.000 habitants i també als consells comarcals, contribuint d'aquesta manera a garantir que la cooperació i l'assistència local arribin a tots els pobles i ciutats de la demarcació.

A més, el nou Catàleg 2015 es planteja com un instrument innovador, més eficient i més flexible que es vincula amb la qualitat, l'eficiència i la transparència. I, a tal efecte, s'articula com una Carta de serveis adreçada a fer visible el compromís institucional d'aquesta Corporació amb els governs locals.


Salvador Esteve i Figueras
President de la Diputació de Barcelona