Catàleg i consells comarcals

El Catàleg de serveis 2015 reforça el compromís institucional de la Diputació de Barcelona amb els consells comarcals i fa una aposta clara per enfortir la col·laboració institucional en l'àmbit supramunicipal, a través de línies de suport tècnic, econòmic i material per als serveis que aquests governs locals produeixen amb destí als ajuntaments i a la ciutadania.

El Catàleg 2015 conté 214 recursos distribuïts en 3 tipologies: tècnics (111), econòmics (60) i materials (43). Els consells comarcals poden accedir a un total de 145 recursos, el 68% del total.