Catàleg i petits municipis

La Diputació de Barcelona ha posat en marxa la Línia específica de suport al petit municipi que té per objecte oferir una assistència reforçada a aquells municipis de dimensió menor que requereixen d'un suport ajustat a les seves capacitats, característiques i necessitats.

El Catàleg de serveis 2015 recull aquesta voluntat i inclou una selecció de recursos adreçats als municipis de fins a 1.000 habitants que persegueixen afavorir l'extensió de totes les polítiques i serveis supralocals al conjunt de la demarcació.

El Catàleg 2015 conté 214 recursos distribuïts en 3 tipologies: tècnics (111), econòmics (60) i materials (43). Els petits municipis poden accedir a un total de 188 recursos, el 88% del total.


Destacats

El catàleg inclou recursos d'assistència i cooperació especialment dissenyats per als municipis petits, amb previsions particulars dels criteris de valoració de les sol·licituds i exempcions de l'obligació de cofinançament, entre altres mesures:

A través del Cercador de recursos podeu fer altres cerques a mida de les vostres necessitats.