Contacte

  • Per a consultes específiques referents al contingut dels recursos i les seves condicions de concertació, us podeu adreçar a la unitat prestadora referent. Consulteu també el directori d'aquests serveis i oficines. L'horari d'atenció telefònica de les unitats prestadores, amb caràcter general, és de 9 a 14 hores.

  • En relació als tràmits i la normativa del Catàleg de serveis 2015, podeu contactar amb la Direcció de Serveis de Cooperació Local:
    concerta@diba.cat
    934 022 258 (l'horari d'atenció telefònica, en caràcter general, és de 9 a 14 hores)

  • En relació a l'accés al Portal de tramitació (PMT), actiu les 24 hores del dia, podeu contactar amb el gestor d'accessos a les aplicacions del vostre ens local (referent SVUS). Aquesta persona us facilitarà els permisos necessaris per accedir a l'accés restringit de la Diputació de Barcelona i al Portal de tramitació que és l'eina que us permet preparar i presentar electrònicament les vostres sol·licituds del catàleg.

  • Per a altres necessites de suport tècnic (help desk), contacteu amb el telèfon d'atenció gratuïta 900 808 264 de la Xarxa Telemàtica Provincial de la Diputació de Barcelona. L'horari d'atenció telefònica és de dilluns a dissabte de 8 a 20 hores.

  • Oficines de registre de la Diputació: amb caràcter general, l'horari de les oficines de registre és de 9 a 14 hores, tots els mesos de l'any.