Participa

Els governs locals de la demarcació de Barcelona tenen a la seva disposició un conjunt de mecanismes de participació i col·laboració en la millora i revisió dels Catàlegs de serveis anuals de la Diputació de Barcelona, entre els que destaquen: