Contacte

 • Per a consultes específiques referents al contingut dels recursos i les seves condicions de concertació, us podreu adreçar a la unitat prestadora referent. L'horari d'atenció telefònica de les unitats prestadores, amb caràcter general, és de 9 a 14 hores.

 • Amb relació als tràmits i la normativa del Catàleg de serveis 2016, podeu contactar amb la Direcció de Serveis de Cooperació Local:
  concerta@diba.cat
  934 022 258

 • Amb relació a la Carta de serveis del Catàleg i al sistema de detecció d’expectatives i necessitats dels ens locals (enquestes de satisfacció), podeu contactar amb el Servei de Planificació i Avaluació:
  s.planif.avaluacio@diba.cat
  934 020 709

 • Amb relació a l'accés al Portal de tramitació (PMT), contacteu amb el gestor d'accessos a les aplicacions del vostre ens local (referent SVUS). Aquesta persona us facilitarà els permisos necessaris per accedir a l'accés restringit de la Diputació de Barcelona i al Portal de tramitació que és l'eina que us permet preparar i presentar electrònicament les vostres sol·licituds de catàleg.

 • Per a altres necessites de suport tècnic (help desk), contacteu amb el telèfon d'atenció gratuïta 900 808 264 de la Xarxa Telemàtica Provincial de la Diputació de Barcelona.

 • Oficines de registre de la Diputació: adreces i horaris d'atenció.