Compromisos de qualitat

La Diputació de Barcelona ha consolidat durant els darrers anys un model de gestió de la qualitat basat en la millora contínua del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals, un dels principals instruments de cooperació amb els governs locals de la demarcació de Barcelona. Per això el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019 torna a gestionar-se com a carta de serveis que es desplega d'acrod amb la norma UNE 93200:2008, amb l'objectiu d'adaptar-lo permamentment a les necessitats i expectatives canviants dels usuaris, als governs locals de la demarcació de Barcelona.

Amb l'establiment d'uns compromisos de qualitat en la gestió del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals, la Diputació de Barcelona reafirma la seva exigència amb el sistema de qualitat implementat. Aquests compromisos són les obligacions que s'assumeixen per a assolir l'òptima qualitat en la prestació dels recursos oferts i que permeten als governs locals conèixer el nivell de qualitat que poden exigir.

La Carta de serveis 2019 és un instrument viu que serà sotmès a un seguiment i una avaluació periòdics i transparents. Mitjançant la pàgina web "Avaluació i millora" es garantirà a la ciutadania i als governs locals l'accés públic als resultats trimestrals sobre l'acompliment dels compromisos de qualitat assumits, i, periòdicament, a altres anàlisis dirigides a detectar les expectatives i necessitats dels governs locals i a reforçar la seva participació en la delimitació de la política d'assistència i cooperació de la Diputació de Barcelona.

Per al 2019 s'han assumit 4 compromisos de qualitat generals i 321 compromisos de qualitat específics per als 269 recursos oferts:

Compromisos dels recursos del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019 Accés pàgina de contingut


Compromisos de qualitat generals del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019

Descripció dels compromisos recursos


Compromisos del Catàleg 2018 Accés pàgina de contingut


Compromisos del Catàleg 2017 Accés pàgina de contingut


Compromisos del Catàleg 2016 Accés pàgina de contingut


Compromisos del Catàleg 2015 Accés pàgina de contingut


Compromisos del Catàleg 2014 Accés pàgina de contingut