Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019

El nou Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona és el recull de recursos que aquesta corporació ofereix als ens locals en el desenvolupament de les seves competències i en el desplegament de les seves polítiques públiques, a través de diferents canals corporatius, sent el preferent la Xarxa de Governs Locals (XGL), però existint també altres recursos complementaris i de suport, que es gestionen per altres canals de cooperació i col•laboració.

La convocatòria del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019 s'emmarca en el nou Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, i inclou un total de 269 recursos d'assistència i cooperació local distribuïts en les tipologies següents: 157 recursos tècnics (46%), 105 recursos econòmics (30%) i 84 recursos materials (24%).

El Catàleg XGL impulsa el procés de millora contínua i de garantia de la qualitat que es va iniciar el 2014 i s'articula novament com una Carta de serveis orientada als governs locals. La seva finalitat última és garantir una cooperació ajustada a les necessitats dels governs locals de la demarcació de Barcelona en base als estàndards de qualitats exigits per la norma UNE 93200:2008.