Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

El Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020 s’emmarca en el Catàleg de serveis que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals en el desenvolupament de les seves competències i en el desplegament de les seves polítiques públiques.

En aquesta edició, el Catàleg XGL inclou un total de 304 recursos d’assistència i cooperació local distribuïts en les tipologies següents: 137 recursos tècnics (45%), 117 recursos econòmics (38%) i 50 recursos materials (17%).

Els recursos catalogats es gestionen mitjançant un procés de millora continua i d’innovació amb l’objectiu últim d’ajustar el suport a les necessitats reals dels governs locals per tal d’obtenir la màxima qualitat en la prestació de serveis.

Aquest sistema queda assegurat per la metodologia de gestió com a Carta de serveis, desplegada d’acord amb la norma UNE 93200:2008, que garanteix que els recursos del Catàleg es configuren a partir dels resultats de les enquestes de satisfacció i de les propostes de millora manifestades pels governs locals. A més, es vinculen a un seguit de compromisos orientats a garantir-ne la qualitat de la prestació, amb uns indicadors de mesura per avaluar-ne l’assoliment, tal com es fa des de l’any 2014.


Núria Marín Martínez
Presidenta de la Diputació de Barcelona


-->