Catàleg, nous fons contra la COVID-19

La pandèmia COVID-19 i la crisi econòmica que ha generat està afectant de manera molt especial als sectors socials més vulnerables de la població. Per a aquestes persones, a la falta d’ingressos econòmics s’uneixen altres factors com la bretxa digital, que implica que molts nens i nenes no puguin seguir amb una certa normalitat les activitats acadèmiques i tinguin dificultats per accedir a activitats de lleure d’estiu.

La situació de confinament prolongat en el temps ha comportat als municipis notables afectacions en la normal prestació dels serveis educatius, esportius i de joventut adreçats a la ciutadania, amb afectacions específiques pel que fa a la població infantil i juvenil, amb l’aparició d’unes noves necessitats que els ens locals estan gestionant amb les possibilitats que els seus recursos els hi permeten.

A més, estem davant d'una caiguda de l'activitat econòmica sobtada i sense precedents que ha provocat una enorme tensió de tresoreria a les empreses, les quals necessiten liquiditat de manera immediata. Així mateix, s’ha incrementat la demanda d’atenció per l’augment de la taxa d’atur al mercat de treball.

Davant aquesta situació, amb data 9 de juliol de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprova la incorporació de 16 nous recursos econòmics en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020 que persegueixen contrarestar els efectes negatius de la COVID-19 i donar suport, de manera ràpida i àgil, a les actuacions que impulsen els governs locals per impulsar la reactivació social i econòmica del territori. I amb dates 17 de setembre de 2020 i 26 de novembre de 2020 s’aproven dos nous fons per pal·liar les necessitats en el territori.

En aquesta oferta s’inclouen 16 recursos econòmics de la tipologia fons de prestació, que no requereixen sol·licitud prèvia, i 2 ajuts econòmics.