Catàleg de serveis 2017

Taula de termini màxims

Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Termini de sol·licitud
Accions de promoció comercial en cooperació entre diversos ens locals Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Accions innovadores per a la creació i millora de productes turístics Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Acompanyament en els models de gestió de la qualitat ISO 9001, EFQM i UNE 66182 Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Activitats culturals de les festes majors Recurs econòmic Fons de prestació
Activitats culturals dels ens supramunicipals Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Activitats de la Xarxa de Museus Locals Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Activitats de sensibilització i educació ambiental Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Activitats esportives locals Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Activitats i projectes d'educació ambiental en sistemes aquàtics continentals Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Actuacions de prevenció i detecció de les drogodependències Recurs material Realització de serveis i activitats 07/02/2017
Actuacions de senyalització turística Recurs material Provisió de béns, equips i subministraments 31/03/2017
Actuacions de suport a l'adquisició de les competències clau Recurs material Realització de serveis i activitats 31/03/2017
Adequació acústica de locals Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Adequació i activació d'espais buits per a usos temporals Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Adquisició de sonòmetres Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Agències de desenvolupament econòmic local Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Allotjament d'urgència i d'inclusió social Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Animals de companyia (gossos i gats) Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Aprofitament turístic dels esdeveniments esportius Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Arranjament d'habitatges Recurs material Realització de serveis i activitats 31/12/2017
Assessorament en administració de personal Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Assessorament i acompanyament en l'impuls de la responsabilitat social corporativa (RSC) Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Assessorament jurídic en la gestió de recursos humans Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/12/2017
Assessorament jurídic en via administrativa i representació i defensa en processos judic Recurs material Realització de serveis i activitats 31/12/2017
Assessorament per a la implementació dels plans directors de cooperació al desenvolupame Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Assessoraments d'activitats esportives Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Assessoraments d'equipaments esportius Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Assistència als tribunals i òrgans de selecció Recurs material Realització de serveis i activitats 31/12/2017
Assistència tècnica en gestió de personal i serveis municipals en petits municipis Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Assistència tècnica integral en formació Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Auditoria de protecció de dades de caràcter personal Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica Recurs material Realització de serveis i activitats 07/02/2017
Avaluació de la qualitat de les aigües Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/12/2017
Avaluació del soroll Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/12/2017
Avaluacions de plans d'igualtat Recurs material Realització de serveis i activitats 07/02/2017
Banc de recursos per a la participació ciutadana Recurs material Realització de serveis i activitats 31/03/2017
Bancs ecodissenyats de plàstic reciclat Recurs material Provisió de béns, equips i subministraments 31/03/2017
Biblioteques de la xarxa. Digitalització i difusió dels fons locals i patrimonials Recurs material Realització de serveis i activitats 30/09/2017
Biblioteques de la xarxa. Projecte de mobiliari de biblioteques noves o en trasllat Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Camins municipals Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Campanyes d'inspecció de consum de caràcter informatiu en establiments comercials Recurs material Realització de serveis i activitats 30/09/2017
Cartes de serveis Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Cens d'activitats Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Centres locals de serveis a les empreses (CLSE) Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Cessió de bicicletes elèctriques Recurs material Provisió de béns, equips i subministraments 31/03/2017
Cessió de trofeus i medalles Recurs material Provisió de béns, equips i subministraments 31/12/2017
Cicle de passejades per a la gent gran "A cent cap als 100" Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Comerç, fires i mercats de venda no sedentària en municipis de menys de 20.000 habitants Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Comerç: actuacions de dinamització comercial en municipis de més de 20.000 habitants Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Comerç: dinamització i promoció del teixit comercial en l'àmbit comarcal Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Comunicació en situacions excepcionals Recurs material Realització de serveis i activitats 31/03/2017
Consultoria en el desenvolupament de projectes formatius Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Consultoria per a la gestió estratègica als ens locals Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Control d'establiments de tatuatge i pírcing Recurs material Realització de serveis i activitats 30/09/2017
Control sanitari de l'aigua de consum humà Recurs material Realització de serveis i activitats 30/09/2017
Control sanitari de piscines d'ús públic Recurs material Realització de serveis i activitats 30/09/2017
Cooperació europea Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants Recurs econòmic Fons de prestació
Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambiental Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Detecció d'habitatges desocupats Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Diagnosi de camins esportius Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Diagnosi de l'organització dels serveis socials bàsics Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Diagnosi i suport estratègic en l'àmbit TIC Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Diagnosis i estratègies d'actuació urbanística (DIES) Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Diagnosis, avaluacions i projectes locals de joventut Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Disseny de plans locals de joventut Recurs material Realització de serveis i activitats 07/02/2017
Dret a l'alimentació Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Educació per al Desenvolupament (EpD) Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Educaentorn: identificació, ordenació i gestió de l'oferta educativa local Recurs tècnic Desenvolupament i manteniment de sistemes d'informació i gest 31/03/2017
Eines de gestió del copagament del servei d'atenció domiciliària Recurs material Provisió de béns, equips i subministraments 31/12/2017
Eines de gestió per a la regulació i millora de la qualitat del Servei d'Atenció Domicil Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Elaboració de la nòmina municipal en entorn web Recurs material Realització de serveis i activitats 31/12/2017
Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Elaboració de plans locals de salut Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Elaboració o actualització de la cartografia topogràfica urbana digital 3D E = 1:1.000 Recurs material Realització de serveis i activitats 30/09/2017
Electrificació de flotes municipals: motocicletes Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Electrificació de flotes municipals: turismes i furgonetes Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Els serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc Recurs econòmic Fons de prestació
Els serveis socials, més a prop Recurs material Realització de serveis i activitats 31/12/2017
Enquestes d'esdeveniments esportius Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/12/2017
Espai de coordinació d'estratègies formatives Recurs material Realització de serveis i activitats 31/12/2017
Espais de debat educatiu Recurs material Realització de serveis i activitats 31/03/2017
Espais de millora contínua dels plans locals d'inclusió social Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Esport per prevenir el risc d'exclusió Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Estabilització de talussos i estructures de contenció Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipals Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals d'ocupació Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Estudis arquitectònics d'instal·lacions esportives Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Estudis d'actuacions d'habitatge i rehabilitació Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Estudis de comerç, mercats i fires locals Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Estudis de la qualitat de l'aire Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/12/2017
Estudis de manteniment d'instal·lacions esportives Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Estudis de patrocini d'esdeveniments i activitats esportives Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Estudis de regeneració urbana Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Estudis de seguretat d'esdeveniments i activitats esportives Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Estudis de viabilitat d'instal·lacions esportives Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Estudis d'eficiència energètica d'instal·lacions esportives Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Estudis d'equipaments i espai públic Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Estudis en matèria d'activitats i establiments Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/12/2017
Estudis i assessorament per a l'adequació d'espais buits per a usos temporals Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Estudis i plans d'accessibilitat Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Estudis per a la provisió de banda ampla al territori Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Exposició per a la prevenció del consum de drogues: "Controles?" Recurs material Provisió de béns, equips i subministraments 07/02/2017
Exposició:"Escoles d'altres mons" Recurs material Realització de serveis i activitats 31/03/2017
Fanals fotovoltaics autònoms Recurs material Provisió de béns, equips i subministraments 31/03/2017
Festivals artístics Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Finançament de l'àmbit de benestar social Recurs econòmic Fons de prestació
Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitats Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Finançament en l'àmbit de dones i LGTBI Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Finançament en l'àmbit de joventut Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Finançament en l'àmbit de la convivència, diversitat i participació ciutadana Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Fires locals: accions de foment per a municipis de més de 20.000 habitants Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Fires locals: servei de préstec de carpes Recurs material Provisió de béns, equips i subministraments 30/09/2017
Foment del lloguer assequible i de la gestió d'habitatges municipals o cedits Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Funcionament de centres i serveis municipals de formació de persones adultes Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Funcionament d'escoles bressol municipals Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Funcionament d'escoles i serveis municipals de música i arts Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Gestió de la dinamització en un centre comercial urbà i en un mercat municipal Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Gestió de la informació geogràfica local Recurs tècnic Desenvolupament i manteniment de sistemes d'informació i gest 30/09/2017
Gestió dels cementiris municipals Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Gestió dels serveis del cicle de l'aigua i l'enllumenat públic Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Gestió i funcionament de centres i serveis educatius municipals Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Gestió i planificació estratègica territorial Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Gestió per processos en els serveis socials bàsics Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de les activitats Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/12/2017
Grups de suport emocional i d'ajuda mútua (GSAM) Recurs material Realització de serveis i activitats 07/02/2017
Identificació d'orientacions estratègiques de cooperació al desenvolupament Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Implantació de mesures de gestió sostenible ambiental i econòmica Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Implantació i renovació de serveis urbans Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Impuls de l'economia social i solidària Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Indicadors bàsics del mercat de treball Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Informació estadística territorial Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Informe dels espais lliures per a processos de planificació urbanística i sectorial Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Informes estadístics municipals d'habitatge Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Informes estratègics de desenvolupament econòmic local Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Informes jurídics en matèria de recursos humans Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/12/2017
Informes per a la projecció internacional del territori Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Iniciatives per a la projecció internacional del territori Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Iniciatives territorials innovadores per al desenvolupament econòmic Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Instrucció d'expedients disciplinaris i expedients d'informació reservada Recurs material Realització de serveis i activitats 31/12/2017
Instruments de planificació, gestió i desenvolupament de recursos humans Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Integració de tecnologies de gestió urbana a la plataforma Sentilo de la Diputació de Ba Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals Recurs econòmic Fons de prestació
Intervenció en els fons i les col·leccions d'imatges locals Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Intervenció en habitatges desocupats Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Jornades d'esport adaptat Recurs material Realització de serveis i activitats 07/02/2017
Manteniment de ponts municipals Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Mapes de patrimoni cultural Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Mercats de venda no sedentària: accions de foment per a municipis de més de 20.000 habit Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Mercats de venda no sedentària: modernització de les estructures Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Mercats municipals: accions de foment Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Mesures dels camps electromagnètics Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/12/2017
Mesures locals contra el canvi climàtic: adaptació i mitigació Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Metodologia Fem Tec! Recurs material Realització de serveis i activitats 30/09/2017
Millora de camins i vials municipals Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Millora de la competitivitat d'empreses de productes alimentaris locals i de qualitat Recurs econòmic Fons de prestació
Millora de l'èxit escolar i de la participació educativa Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Millora de processos i optimització de la gestió de documents electrònics Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Millora del material inventariable d'equipaments esportius Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Millora del procés d'intervenció de l'atenció a la infància i a l'adolescència en risc Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Millora d'instal·lacions tècniques d'equipaments esportius Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Millora energètica dels edificis d'habitatges municipals Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Municipis cardioprotegits. Desfibril·ladors Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal del municipi (hivern 2017-2018) Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Obertura de la franja perimetral Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Observatoris del desenvolupament econòmic local Recurs econòmic Fons de prestació
Oficines d'atenció ciutadana (OAC) Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Optimització de la gestió de les polítiques de teixit productiu en l'àmbit supramunicipa Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Orientació, transicions educatives i formació professional Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Papereres ecodissenyades de plàstic reciclat Recurs material Provisió de béns, equips i subministraments 31/03/2017
Planejament urbanístic Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Planificació de la intervenció en monuments Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Planificació i avaluació de polítiques i serveis locals Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Planificació i gestió turística Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Planificació i participació de les persones grans Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Planificació i participació educativa Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Plans d'autoprotecció (PAU) i protocols Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Plans de comunicació Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Plans de projecció internacional Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Plans de protecció civil municipals - DUPROCIM Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Plans directors de cooperació al desenvolupament Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Plans directors de xarxes de serveis Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Plans directors d'equipaments i espai públic Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Plans i programes de verificació d'activitats comunicades Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Plans i projectes per al desenvolupament cultural local Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Plans locals de serveis socials Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Plans locals d'habitatge Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Plans locals d'inclusió social Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Plans locals d'infància i adolescència en risc Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Plans locals LGTBI Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Plans municipals d'Educació per al Desenvolupament (EpD) Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Plataforma de serveis tecnològics per a la gestió urbana Recurs material Realització de serveis i activitats 31/12/2017
Polígons d'activitat econòmica (PAE) Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Portal d'entitats per al foment de la participació ciutadana Recurs material Realització de serveis i activitats 31/03/2017
Presència institucional a Internet Recurs material Realització de serveis i activitats 30/09/2017
Préstec de material esportiu Recurs material Provisió de béns, equips i subministraments 31/12/2017
Prevenció de riscos laborals Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Prevenció dels maltractaments de les persones grans Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Processos de negociació de les condicions de treball Recurs material Realització de serveis i activitats 31/12/2017
Programació i manteniment d'equipaments educatius Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Programes d'actuació municipal d'habitatge Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Projecte de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja pe Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Projecte de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en les parcel·l Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Projectes d'acompanyament a l'escolaritat Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Projectes de convivència, diversitat i drets civils Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Projectes de cooperació al desenvolupament i drets humans Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Projectes de participació ciutadana Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Projectes d'equipaments i espai públic Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Projectes d'igualtat de gènere Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Projectes d'intervenció en monuments Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Projectes d'orientació a les transicions educatives Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Projectes en l'àmbit de la promoció de l'autonomia personal Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Projectes esportius singulars Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Projectes i accions de millora contínua als serveis socials bàsics Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Projectes singulars de dinamització del teixit productiu Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Projectes tècnics de senyalització turística Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/03/2017
Promoció de la mobilitat sostenible Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Promoció de la salut Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovables Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Protecció del patrimoni arquitectònic Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Publicacions locals Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Recerca historicoarqueològica Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Recull d'activitats de suport al teixit empresarial Recurs material Realització de serveis i activitats 30/09/2017
Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses Recurs material Realització de serveis i activitats 30/09/2017
Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Representació i defensa davant d'altres institucions Recurs material Realització de serveis i activitats 31/12/2017
Sanitat ambiental Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Seguretat alimentària Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Seguretat i salubritat a les platges Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Sensibilització en convivència, diversitat i drets civils Recurs material Realització de serveis i activitats 30/09/2017
Sensibilització envers les relacions igualitàries Recurs material Realització de serveis i activitats 31/03/2017
Servei d'acompanyament d'ens locals i associacions de comerciants i de paradistes dels m Recurs material Realització de serveis i activitats 30/09/2017
Servei de mediació en consum Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Servei itinerant de mediació ciutadana Recurs material Realització de serveis i activitats 31/12/2017
Serveis d'intervenció socioeducativa Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Serveis locals d'habitatge Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Serveis municipals de consum Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Solucions d'administració digital Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Supervisió dels equips de serveis socials bàsics Recurs material Realització de serveis i activitats 07/02/2017
Supervisió per a responsables tècnics de serveis socials bàsics Recurs material Realització de serveis i activitats 07/02/2017
Suport a la funció educativa de les famílies Recurs material Realització de serveis i activitats 31/03/2017
Suport a la gestió ambiental de residus, neteja viària, abastament d'aigua i altres recu Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Suport a la gestió ambiental sostenible del verd urbà, horts públics i el planejament ur Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Suport a la gestió de casals i equipaments socioculturals de les persones grans Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Suport a les agències d'energia Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Suport en matèria urbanística Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Tallers ambientals Recurs material Realització de serveis i activitats 07/02/2017
Tallers d'emancipació Recurs material Realització de serveis i activitats 31/03/2017
Tallers i activitats formatives d'àmbit cultural Recurs material Realització de serveis i activitats 30/09/2017
Taules de coordinació per a l'atenció de necessitats bàsiques Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Taules, xarxes locals i protocols d'infància i d'adolescència en risc Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 07/02/2017
Transparència, accés i reutilització de la informació pública Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 30/09/2017
Treballs forestals a executar a les parcel·les no edificades i zones verdes dels ens púb Recurs econòmic Ajuts econòmics 07/02/2017
Verificació de l'estanquitat de la xarxa d'abastament d'aigua Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes 31/12/2017
Vigilància i control d'establiments alimentaris Recurs material Realització de serveis i activitats 30/09/2017