Catàleg de serveis 2018

Taula de termini màxims

Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Termini de sol·licitud
Accions de millora contínua als serveis socials bàsicsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Accions de promoció comercial en cooperació entre diversos ens localsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Accions d'Educació per al Desenvolupament (EpD)Recurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Accions innovadores per a la creació i millora de productes turísticsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Activitats culturals de les festes majorsRecurs econòmicFons de prestació
Activitats d'aprenentatge basat en competènciesRecurs materialRealització de serveis i activitats31/05/2018
Activitats de la Xarxa d'Arxius MunicipalsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Activitats de la Xarxa de Museus LocalsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Activitats de sensibilització i educació ambientalRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Activitats de suport a la funció educativa de les famíliesRecurs materialRealització de serveis i activitats31/05/2018
Activitats esportives localsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Activitats i projectes d'educació ambiental en sistemes aquàtics continentalsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Actuacions de prevenció i detecció d'addicció a substàncies i TICRecurs materialRealització de serveis i activitats08/02/2018
Actuacions de seguretat viària urbanaRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Actuacions de senyalització turísticaRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments02/04/2018
Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbanaRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Actuacions singulars de promoció turísticaRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Actuacions singulars de senyalització turísticaRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Adequació acústica de localsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Adquisició de dispositius integrables en la plataforma Sentilo de la Diputació de BarcelonaRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Agències de desenvolupament econòmic localRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Alineament de les polítiques municipals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)Recurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Allotjament d'urgència i d'inclusió socialRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Animals de companyia (gossos i gats)Recurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Aprofitament turístic dels esdeveniments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Arranjament d'habitatgesRecurs materialRealització de serveis i activitats02/04/2018
Assessorament en la gestió de la prevenció de riscos laboralsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/12/2018
Assessorament i acompanyament en l'impuls de la responsabilitat social corporativa (RSC)Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes01/10/2018
Assessorament jurídic en la gestió de recursos humansRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/12/2018
Assessorament jurídic en via administrativa i representació i defensa en processos judicialsRecurs materialRealització de serveis i activitats31/12/2018
Assessorament per a la implementació dels plans directors de cooperació al desenvolupamentRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Assessoraments d'activitats esportivesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes01/10/2018
Assessoraments d'equipaments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes01/10/2018
Assistència als tribunals i òrgans de seleccióRecurs materialRealització de serveis i activitats31/12/2018
Assistència tècnica en l'anàlisi i ordenació de la plantilla de personal i serveis municipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/12/2018
Assistència tècnica integral en formacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes01/10/2018
Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energèticaRecurs materialRealització de serveis i activitats08/02/2018
Avaluació de la qualitat de les aigüesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/12/2018
Avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament i drets humansRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Avaluació del sorollRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/12/2018
Avaluacions de plans d'igualtat de gènereRecurs materialRealització de serveis i activitats02/04/2018
Banc de recursos per a la participació ciutadanaRecurs materialRealització de serveis i activitats02/04/2018
Bancs ecodissenyats de plàstic reciclatRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments02/04/2018
Biblioteques de la xarxa. Digitalització i difusió dels fons locals i patrimonialsRecurs materialRealització de serveis i activitats01/10/2018
Biblioteques de la xarxa. Projecte de mobiliari de biblioteques noves o en trasllatRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes01/10/2018
Camins municipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Campanyes d'inspecció de consum de caràcter informatiu en establiments comercialsRecurs materialRealització de serveis i activitats02/04/2018
Cartes de serveisRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Cens d'activitatsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)Recurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Certificació d'accions formatives organitzades pels ens locals de la demarcació de BarcelonaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/12/2018
Cessió de bicicletes elèctriquesRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments02/04/2018
Cessió de trofeus i medallesRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments31/12/2018
Cicle de passejades per a la gent gran "A cent cap als 100"Recurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Ciutats amigues de les persones gransRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Comerç, fires i mercats de venda no sedentària en municipis de menys de 20.000 habitantsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Comerç: actuacions de dinamització comercial en municipis de més de 20.000 habitantsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Comerç: dinamització i promoció del teixit comercial en l'àmbit comarcalRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Comunicació en situacions excepcionalsRecurs materialRealització de serveis i activitats02/04/2018
Consultoria en el desenvolupament de projectes formatiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Consultoria en la gestió i càlcul de la nòmina dels ens localsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/12/2018
Consultoria per a la gestió estratègica als ens localsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/12/2018
Control d'establiments de tatuatge i pírcingRecurs materialRealització de serveis i activitats01/10/2018
Control sanitari de l'aigua de consum humàRecurs materialRealització de serveis i activitats01/10/2018
Control sanitari de piscines d'ús públicRecurs materialRealització de serveis i activitats01/10/2018
Control sanitari d'instal·lacions de baix risc susceptibles de transmetre la legionel·laRecurs materialRealització de serveis i activitats01/10/2018
Delimitació d'urbanitzacions, nuclis de població, edificis i instal·lacionsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitantsRecurs econòmicFons de prestació
Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambientalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/05/2018
Detecció d'habitatges desocupatsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Diagnosi de camins esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Diagnosi de l'organització dels serveis socials bàsicsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Diagnosi per al desenvolupament d'estratègies de ciutat intel·ligentRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme, regeneració urbana i activació temporal d'espais buitsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Disseny de plans locals de joventutRecurs materialRealització de serveis i activitats08/02/2018
Dret a l'alimentacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Eines de gestió del copagament del servei d'atenció domiciliàriaRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments31/12/2018
Eines de gestió per a la millora de la qualitat del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Eines per a l'abordatge integral de les violències masclistesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Eines per planificar les polítiques locals de joventutRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Elaboració de la nòmina municipal en entorn webRecurs materialRealització de serveis i activitats31/12/2018
Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'accióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Elaboració de plans locals de salutRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Elaboració o actualització de la cartografia topogràfica urbana digital 3D E = 1:1.000Recurs materialRealització de serveis i activitats31/05/2018
Els serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica XalocRecurs econòmicFons de prestació
Els serveis socials, més a propRecurs materialRealització de serveis i activitats02/04/2018
Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/12/2018
Equipaments juvenils municipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Esdeveniments esportius "Gran Premi Diputació de Barcelona"Recurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Espai de coordinació d'estratègies formativesRecurs materialRealització de serveis i activitats31/12/2018
Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de droguesRecurs tècnicGestió relacional08/02/2018
Espais d'intercanvi dels plans locals d'acció comunitària inclusivaRecurs tècnicGestió relacional08/02/2018
Esport per prevenir el risc d'exclusióRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Estabilització de talussos i estructures de contencióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficitsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipalsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals d'ocupacióRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Estudi de les afectacions de les línies de transport d'electricitat, gas, aigua i hidrocarbursRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Estudis arquitectònics d'equipaments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Estudis d'actuacions d'habitatge i rehabilitacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Estudis de comerç, mercats i fires localsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Estudis de la qualitat de l'aireRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/12/2018
Estudis de manteniment d'equipaments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Estudis de patrocini d'esdeveniments i activitats esportivesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Estudis de seguretat d'esdeveniments i activitats esportivesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Estudis de viabilitat d'equipaments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Estudis d'eficiència energètica d'equipaments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Estudis d'equipaments i espai públicRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Estudis en matèria d'activitats i establimentsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/12/2018
Estudis i plans d'accessibilitatRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Estudis i plans de mobilitat urbana sostenibleRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Estudis per a la provisió de banda ampla al territoriRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Èxit educatiu amb l'entornRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Exposició per a la prevenció del consum de drogues: "Controles?"Recurs materialProvisió de béns, equips i subministraments08/02/2018
Exposició: "Escoles d'altres mons"Recurs materialRealització de serveis i activitats02/04/2018
Festivals artísticsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Finançament de l'àmbit de benestar socialRecurs econòmicFons de prestació
Finançament del servei de protecció civilRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitatsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Finançament en l'àmbit de dones i LGTBIRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Finançament en l'àmbit de joventutRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Finançament en l'àmbit de la convivència, diversitat i drets civilsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Finançament en l'àmbit de la participació ciutadanaRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Finançament per a l'atenció psicològica a dones i fills/filles en situació de violències masclistesRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Fires locals: accions de foment per a municipis de més de 20.000 habitantsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Fires locals: servei de préstec de carpesRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments01/10/2018
Foment de les relacions europees i internacionals dels ens localsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Foment del lloguer assequible i de la gestió d'habitatges municipals o ceditsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Funcionament d'escoles municipalsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Gestió de casals i equipaments socioculturals de les persones gransRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Gestió de la dinamització en un centre comercial urbà i en un mercat municipalRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Gestió de la informació geogràfica local - Plataforma SITMUNRecurs tècnicDesenvolupament i manteniment de sistemes d'informació i gestió31/12/2018
Gestió dels cementiris municipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Gestió i consolidació de grups de treball i de debat en l'àmbit del comerçRecurs tècnicGestió relacional01/10/2018
Gestió i funcionament de centres i serveis educatiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes01/10/2018
Gestió i planificació estratègica territorialRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Gestió per processos en els serveis socials bàsicsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de les activitatsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/12/2018
Governança de les TICRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Governança i participació educativaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes01/10/2018
Grups de suport emocional i d'ajuda mútua (GSAM)Recurs materialRealització de serveis i activitats08/02/2018
Guia local per fer front als maltractaments a les persones gransRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Identificació d'orientacions estratègiques de cooperació al desenvolupamentRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Implantació de mesures de gestió sostenible, ambiental i econòmicaRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Implantació i renovació de serveis urbansRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Impuls de l'economia social i solidàriaRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Indicadors bàsics del mercat de treballRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/05/2018
Informació estadística territorialRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes01/10/2018
Informe dels espais lliures per a processos de planificació urbanística i sectorialRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Informes estratègics de desenvolupament econòmic localRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Informes jurídics en matèria de recursos humansRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/12/2018
Iniciatives territorials innovadores per al desenvolupament econòmicRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Instrucció d'expedients disciplinaris i expedients d'informació reservadaRecurs materialRealització de serveis i activitats31/12/2018
Instruments de planificació, gestió i desenvolupament de recursos humansRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes01/10/2018
Integració de tecnologies de gestió urbana en la plataforma Sentilo de la Diputació de BarcelonaRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Integració sociolaboral de persones amb malalties mentalsRecurs econòmicFons de prestació
Intervenció en habitatges desocupatsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Jornades d'esport adaptatRecurs materialRealització de serveis i activitats08/02/2018
Manteniment de les piscines d'estiu municipals per a agrupacions d'ens localsRecurs materialRealització de serveis i activitats08/02/2018
Manteniment de ponts municipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Mapes de patrimoni culturalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Mercats de venda no sedentària: accions de foment per a municipis de més de 20.000 habitantsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Mercats municipals: accions de fomentRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Mesures dels camps electromagnèticsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/12/2018
Mesures locals contra el canvi climàtic: adaptació i mitigacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/05/2018
Millora de la competitivitat d'empreses de productes alimentaris locals i de qualitatRecurs econòmicFons de prestació
Millora de processosRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Millora del material inventariable d'equipaments esportiusRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Millora del procés d'intervenció de l'atenció a la infància i a l'adolescència en riscRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Municipis cardioprotegits. Desfibril·ladorsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal del municipi (hivern 2018-2019)Recurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Obertura de la franja perimetralRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Observatoris del desenvolupament econòmic localRecurs econòmicFons de prestació
Oficines d'atenció ciutadana (OAC)Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes01/10/2018
Orientació, transicions educatives i formació professionalRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Pla de resiliència dels serveis urbans i les infraestructuresRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Pla de seguretat localRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Planejament urbanísticRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Planificació de la intervenció en monumentsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Planificació educativaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes01/10/2018
Planificació en l'àmbit de l'autonomia personal, la salut mental i la discapacitatRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Planificació i avaluació de polítiques i serveis localsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes01/10/2018
Planificació i gestió turísticaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Planificació i millora del verd urbàRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Plans d'autoprotecció (PAU) i protocolsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Plans de comunicacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Plans de protecció civil municipals - DUPROCIMRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Plans d'internacionalitzacióRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Plans directors de cooperació al desenvolupamentRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Plans directors de xarxes de serveisRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Plans directors d'equipaments i espai públicRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Plans i programes de verificació d'activitats comunicadesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Plans i projectes per al desenvolupament cultural localRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Plans locals d'acció comunitària inclusivaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Plans locals d'habitatgeRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Plans locals LGTBIRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Plans municipals d'educació per al desenvolupament (EpD)Recurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Plataforma de serveis tecnològics per a la gestió urbanaRecurs materialRealització de serveis i activitats01/10/2018
Plataformes digitals per a la participació ciutadanaRecurs materialRealització de serveis i activitats02/04/2018
Polígons d'activitat econòmica (PAE)Recurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Presència institucional a InternetRecurs materialRealització de serveis i activitats01/10/2018
Préstec de material esportiuRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments31/12/2018
Processos de negociació de les condicions de treballRecurs materialRealització de serveis i activitats31/12/2018
Programació i manteniment d'equipaments educatiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes01/10/2018
Programes d'actuació municipal d'habitatgeRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Projecte de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetralRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Projecte de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en les parcel·les públiquesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Projectes culturals mancomunatsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Projectes d'acompanyament a l'escolaritatRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes01/10/2018
Projectes de convivència, diversitat i drets civilsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/05/2018
Projectes de cooperació al desenvolupament i drets humansRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Projectes de participació ciutadanaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Projectes d'equipaments i espai públicRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Projectes d'igualtat de gènereRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Projectes d'intervenció en monumentsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Projectes d'orientació en les transicions educativesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes01/10/2018
Projectes d'urbanització en urbanitzacions amb dèficitsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball localRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Projectes esportius singularsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Projectes singulars de dinamització del teixit productiuRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Projectes tècnics de senyalització turísticaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Promoció de la mobilitat sostenibleRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/05/2018
Promoció de la salutRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovablesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/05/2018
Protecció del patrimoni arquitectònicRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Publicacions d'àmbit local per a municipis de menys de 20.000 habitantsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Recerca historicoarqueològicaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Recull d'activitats de suport al teixit empresarialRecurs materialRealització de serveis i activitats01/10/2018
Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empresesRecurs materialRealització de serveis i activitats01/10/2018
Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o ceditsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Representació i defensa davant d'altres institucionsRecurs materialRealització de serveis i activitats31/12/2018
Sanitat ambientalRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Seguretat alimentàriaRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Seguretat i salubritat a les platgesRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Sensibilització en convivència, diversitat i drets civilsRecurs materialRealització de serveis i activitats02/04/2018
Sensibilització envers les relacions igualitàriesRecurs materialRealització de serveis i activitats02/04/2018
Servei d'acompanyament d'ens locals i associacions de comerciants i de paradistes dels mercatsRecurs materialRealització de serveis i activitats01/10/2018
Servei de mediació en consumRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)Recurs econòmicFons de prestació
Servei itinerant de mediació ciutadanaRecurs materialRealització de serveis i activitats31/12/2018
Serveis d'intervenció socioeducativaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes08/02/2018
Serveis públics de consum (OMIC i OCIC)Recurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Solucions d'administració digitalRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Supervisió d'equips de serveis socials bàsics de municipis de menys de 20.000 habitantsRecurs materialRealització de serveis i activitats08/02/2018
Supervisió d'equips de serveis socials bàsics de municipis de més de 20.000 habitantsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Supervisió per a responsables tècnics de serveis socials bàsicsRecurs materialRealització de serveis i activitats08/02/2018
Suport a la gestió ambiental de residus, neteja viària i abastament d'aiguaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/05/2018
Suport a la gestió ambiental sostenible del verd urbà, horts públics i planejament urbanísticRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/05/2018
Suport a les agències d'energiaRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Suport a les relacions europees i internacionals del territoriRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes31/05/2018
Suport a projectes culturalsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Suport en matèria urbanísticaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Suport municipal en protecció de dadesRecurs tècnicGestió relacional08/02/2018
Tallers ambientals per a municipis de menys de 20.000 habitantsRecurs materialRealització de serveis i activitats08/02/2018
Tallers d'emancipacióRecurs materialRealització de serveis i activitats02/04/2018
Tallers i activitats formatives d'àmbit culturalRecurs materialRealització de serveis i activitats02/04/2018
Treballs forestals a executar a les parcel·les no edificades i zones verdes dels ens públics localsRecurs econòmicAjuts econòmics08/02/2018
Vials i camins municipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes02/04/2018
Vigilància i control d'establiments alimentarisRecurs materialRealització de serveis i activitats01/10/2018