Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2022


Taules de terminis màxims


Tots els terminis

08/02/2022

30/04/2022

04/07/2022

31/10/2022

30/09/2022

31/12/2022

Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Inici de sol·licitud Termini de sol·licitud
Accions de caràcter europeu i internacional dels ens localsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Accions de millora contínua als serveis socials bàsicsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Acollida i ciutadania interculturalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Activitats culturals del cicle festiuRecurs econòmicFons de prestació
Activitats de la Xarxa d'Arxius MunicipalsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Activitats de la Xarxa de Museus LocalsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Activitats de sensibilització en matèria de consum responsableRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Activitats de sensibilització i educació ambientalRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Activitats d'educació per a la ciutadania global (ECG)Recurs materialRealització de serveis i activitats14/06/202230/09/2022
Activitats d'educació per a la salutRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Activitats en matèria de memòria democràticaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Actuacions de prevenció i detecció d'addiccions en adolescents i jovesRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Actuacions de seguretat viària urbanaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Actuacions de suport a la indústriaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbanaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Actuacions en l'àmbit de l'educació per a la ciutadania global (ECG)Recurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Actuacions en l'àmbit de l'ocupació per a municipis de fins a 5.000 habitantsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Actuacions i projectes estratègics per als museusRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Adequació acústica de localsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Adquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió urbanaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Adquisició d'habitatgesRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202230/09/2022
Agències d'energiaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Ajut per a la prestació de les funcions públiques de Secretaria-IntervencióRecurs econòmicAjut econòmic14/06/202231/10/2022
Ajuts a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerablesRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Alineament de les polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Anàlisi de l'estructura organitzativa, actualització de la rllt i/o adequació retributiva singularRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Anàlisi dels espais lliures (SNU) per al desenvolupament de la infraestructura verda local i l'ODS15Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Animals de companyia (gossos i gats)Recurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Arranjament d'habitatgesRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/04/2022
Assessorament en convivència, diversitat i cicle de vidaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Assessorament en igualtat de gènere, violències masclistes i diversitat sexual, afectiva i de gènereRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Assessorament en projectes europeusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/09/2022
Assessorament jurídic en la gestió de recursos humansRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Assessorament jurídic en via administrativa i representació i defensa judicial en recursos humansRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Assessorament tècnic a projectes de participació ciutadanaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Assessoraments d'activitats esportivesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Assessoraments d'equipaments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Assistència de personal tècnic en tribunals i òrgans de seleccióRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Assistència en el procés de relleu generacional als ens localsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Assistència en prevenció de riscos laboralsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes01/07/202231/12/2022
Assistència tècnica integral en formacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/09/2022
Auditories retributives i registre salarial vinculats al pla d'igualtat intern dels ens localsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes14/06/202230/09/2022
Avaluació de la qualitat de les aigüesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Avaluació del sorollRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Avaluacions d'eines de planificació de polítiques d'igualtat i per a la diversitat afectiva, sexual i de gènereRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Barris i comunitats: motors de transformació socialRecurs econòmicFons de prestació
Camins municipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Campanyes de control i disciplina de mercatRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/04/2022
Cartes i catàlegs de serveisRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Catalogació dels fons especials de les biblioteques públiquesRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments05/01/202230/04/2022
Cens d'activitatsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)Recurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Certificació d'accions formatives organitzades pels ens locals de la demarcació de BarcelonaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Cessió de bicicletes elèctriquesRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments05/01/202208/02/2022
Cicle de passejades per a la gent granRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
CIDO: difusió de la informació pública localRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/09/2022
Ciutats amigues amb les persones gransRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Ciutats educadores: aprenentatge competencial a l'entorn de l'escolaRecurs materialRealització de serveis i activitats01/07/202230/09/2022
Ciutats educadores: ecosistemes educatius localsRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202230/04/2022
Ciutats educadores: finançament de programes de connexió de temps i espais educatiusRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Ciutats educadores: funció educativa de les famíliesRecurs materialRealització de serveis i activitats01/07/202230/09/2022
Compres conjuntes de la Xarxa d'Arxius MunicipalsRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments05/01/202230/04/2022
Compres conjuntes de la Xarxa de Museus LocalsRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments05/01/202230/04/2022
Comunicació local en situació d'excepcionalitat per COVID-19 i reactivacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Coneguem els nostres parcsRecurs econòmicFons de prestació
Conservació preventiva, restauració i documentació de les col·leccions dels museus localsRecurs econòmicFons de prestació
Conservació preventiva, restauració i tractament arxivístic dels fons documentals dels arxius municipalsRecurs econòmicFons de prestació
Consultoria en el desenvolupament de projectes formatiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Control de nius actius de Vespa asiàtica (Vespa velutina)Recurs econòmicAjut econòmic05/01/202230/09/2022
Control d'establiments de tatuatge i pírcingRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Control sanitari de l'aigua de consum humàRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Control sanitari de piscines d'ús públicRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Control sanitari d'instal·lacions de baix risc susceptibles de transmetre la legionel·laRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Cooperació comercial entre diversos ens localsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Creació i millora de productes turísticsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Cultura emprenedora a l'escola (CUEME)Recurs materialRealització de serveis i activitats01/07/202230/09/2022
CulturaMENT: Suport a projectes culturals adreçats a gent gran amb malalties mentalsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambientalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Desenvolupament d'estratègies de ciutat intel·ligentRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials bàsicsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Diagnosi, disseny i avaluació intermèdia de plans locals de joventutRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme i regeneració urbanaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Digitalització i condicionament d'equipaments esportiusRecurs econòmicFons de prestació
Digitalització i difusió dels fons locals i patrimonials de les biblioteques públiquesRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/04/2022
Dinamització de l'activitat física i l'esport localRecurs econòmicFons de prestació
Dinamització de les persones gransRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Dispositius i programari per a la millora de l’equipament digital dels governs localsRecurs econòmicFons de prestació
Disseny de l'Agenda Urbana LocalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Disseny i elaboració de bases reguladores de processos selectiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Educació ambiental per la transició energèticaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics (DS-DIBA)Recurs tècnicDesenvolupament i manteniment d'eines informàtiques05/01/202231/12/2022
Eines de gestió del copagament dels serveis d'atenció domiciliària (TASSAD)Recurs tècnicDesenvolupament i manteniment d'eines informàtiques05/01/202231/12/2022
Eines per a la planificació de les polítiques d'infància i adolescènciaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Eines per a la planificació de polítiques d'igualtat i diversitat afectiva, sexual i de gènereRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Eines per a l'abordatge integral de les violències masclistesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Elaboració de la nòmina municipal en entorn webRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Elaboració de l'ortofoto municipal escala 1:1.000Recurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'accióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Elaboració o actualització de la cartografia topogràfica urbana digital 3D E = 1:1.000Recurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica XalocRecurs econòmicFons de prestació
Enquesta d'hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d'ESORecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Equipaments juvenils municipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Equipaments: planificació i projectes d'edificis d'equipaments sosteniblesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Equitat educativa: escolaritat equilibradaRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202230/04/2022
Equitat educativa: finançament d'accions i d'oficines municipals d'escolaritzacióRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Equitat educativa: finançament de programes educatius en petits municipisRecurs econòmicFons de prestació
Escoles i centres educatius: finançament d'escoles municipalsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Escoles i centres educatius: gestió de serveis educatius i documents de centreRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Escoles i centres educatius: manteniment d'equipaments educatiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Esdeveniments esportiusRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Espai de treball en matèria de planificació estratègica de cooperació al desenvolupamentRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202230/09/2022
Espai de treball i intercanvi dels plans d'educació per a la ciutadania global (ECG)Recurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202230/09/2022
Espai d'intercanvi de coneixement en matèria de localització dels ODS entre ens localsRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202231/12/2022
Espai públic: planificació i projectes d'espais públics saludables i resilientsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Espai Promovem: Impuls per a la promoció d'obra nova i gran rehabilitacióRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa14/06/202231/12/2022
Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantallesRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202208/02/2022
Espais d'innovació en la prestació dels serveis socials d'atenció domiciliàriaRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202230/04/2022
Espais d'intercanvi dels plans locals d'acció comunitària inclusivaRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202208/02/2022
Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficitsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estratègies sectorials d'habitatgeRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipalsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals d'ocupacióRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Estudi de les afectacions de les línies de transport de subministraments de serveisRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estudis arquitectònics d'equipaments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estudis d'actuacions d'habitatge i rehabilitacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estudis de la qualitat de l'aireRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estudis de manteniment d'equipaments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estudis de planificació i gestió d'esdeveniments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estudis de seguretat d'esdeveniments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estudis de viabilitat d'equipaments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estudis d'eficiència energètica d'equipaments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estudis del teixit comercial, mercats i fires localsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Estudis d'itineraris esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estudis en matèria d'activitats regulades i protecció civilRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Estudis i plans d'accessibilitatRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Estudis i plans de mobilitat urbana sostenibleRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Estudis i projectes de vialitat municipalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Estudis per a la creació, trasllat i ampliació d'equipaments bibliotecarisRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/09/2022
Estudis per a la provisió de banda ampla al territoriRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Execució de projectes de senyalització turística inclosos en la Xarxa de mobilitat turísticaRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments05/01/202208/02/2022
Exposició per a la prevenció del consum de drogues: "Controles?"Recurs materialProvisió de béns, equips i subministraments05/01/202208/02/2022
Exposicions itinerantsRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Exposicions itinerants d'art contemporaniRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Festivals artísticsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament als ens locals acollidors de persones refugiades per la guerra a UcraïnaRecurs econòmicAjut econòmic14/06/202231/10/2022
Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions de millora dels serveis socialsRecurs econòmicFons de prestació
Finançament de programes i projectes de prevenció d'addiccionsRecurs econòmicAjut econòmic14/06/202204/07/2022
Finançament de projectes singulars per a la implicació de la ciutadania en els petits municipisRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament de tallers i activitats formatives d'àmbit culturalRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament del servei de protecció civilRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitatsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament dels serveis socials bàsicsRecurs econòmicFons de prestació
Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènereRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament en l'àmbit de joventutRecurs econòmicFons de prestació
Finançament en l'àmbit de la convivència i la diversitatRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament en l'àmbit de la participació ciutadanaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistesRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament per a la promoció i prevenció en l'àmbit de la infància i l'adolescènciaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament per a la redacció de planejament urbanísticRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament per a projectes singulars d'aplicació de l'Agenda 2030 i els ODSRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Foment de la sostenibilitat turísticaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Foment de les relacions europees i internacionals dels ens locals de fins a 10.000 habitantsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Foment del lloguer i la gestió d'habitatge assequibleRecurs econòmicFons de prestació
Garantia del dret a l'alimentacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Gestió de comunitats energètiques o mecanismes similars per la transició energèticaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Gestió de la informació geogràfica local - Plataforma SITMUNRecurs tècnicDesenvolupament i manteniment d'eines informàtiques05/01/202231/12/2022
Gestió de la transparència municipalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/09/2022
Gestió dels cementiris municipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Gestió sostenible de la infraestructura verda/blava urbanaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Gestió sostenible de l'abastament d'aiguaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de les activitatsRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Governança de les TICRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Grup de treball contra els maltractaments a les persones gransRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202231/12/2022
Grup d'interrelació per a la promoció de l'activitat comercialRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202208/02/2022
Grups de suport emocional i d'ajuda mútua (GSAM)Recurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Guia local per fer front als maltractaments a les persones gransRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Guia pràctica per a elaborar l'Agenda 2030 LocalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Identificació dels perfils dels infants i adolescents en situació de risc i les seves famíliesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Identificació d'orientacions estratègiques de cooperació al desenvolupamentRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/09/2022
Implantació d'accions sosteniblesRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Implementació de mesures alternatives a la sanció econòmica (MASE)Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les comarquesRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202230/09/2022
Impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadanaRecurs econòmicFons de prestació
Indicadors bàsics del mercat de treballRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Informes de suport a la gestió d'equipaments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Informes d'Indicadors de Salut Local (ISL)Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Informes estratègics de desenvolupament econòmic localRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Innovació en polítiques socialsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Instrucció d'expedients disciplinaris i expedients d'informació reservadaRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Integració sociolaboral de persones amb malalties mentalsRecurs econòmicFons de prestació
Jornades d'esport adaptatRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Jornades i seminaris en l'àmbit de la lectura i la biblioteca públicaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Manteniment de les piscines d'estiu municipals per a agrupacions d'ens localsRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Mapes de patrimoni cultural localRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Mesures dels camps electromagnèticsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Mesures per a reduir danys causats pel porc senglarRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Millora criteris de registre de l'atenció social al Sistema d'Informació de Serveis Socials - HèstiaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Millora de la resiliència dels serveis urbans i les infraestructuresRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Millora de les xarxes de serveis urbansRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Millora de rieres, torrents i barrancs en sòl urbàRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Millora d'infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humàRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202230/09/2022
Model de garantia d'ingressos i oficines de gestió de les prestacions econòmiques (OGPS)Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Museïtzació d'espais i equipaments patrimonialsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal o de camins d'us públic (hivern 2021-2022)Recurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
NEXES, atenció a la soletat no desitjada de persones gransRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/04/2022
Noves oportunitats educatives 4.10: accions, fires i jornades d'orientació educativaRecurs materialRealització de serveis i activitats01/07/202230/09/2022
Noves oportunitats educatives 4.10: ciutats orientadoresRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Noves oportunitats educatives 4.10: finançament de programes de transició educativaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202230/09/2022
Noves oportunitats educatives 4.10: finançament de projectes innovadors de transicions educativesRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Noves oportunitats educatives 4.10: serveis d'orientació i transició en escoles municipalsRecurs materialRealització de serveis i activitats01/07/202230/09/2022
Observatoris del desenvolupament econòmic localRecurs econòmicFons de prestació
Oficines d'atenció ciutadana (OAC)Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Orientacions per iniciar-se a les relacions europees i internacionalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/09/2022
PCOM-Aplicació informàtica per a la gestió de les emergències al municipiRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Pla de seguretat localRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Planejament urbanístic per a petits municipisRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Planificació de la intervenció en monumentsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Planificació de la plantilla a futur: anàlisi de la temporalitat i disseny d'un pla d'estabilitzacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Planificació estratègica de la plantilla: estructura, contingut, composició i dimensionamentRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Planificació estratègica territorialRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Planificació i gestió turísticaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Planificació per a la transició energètica i el climaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Plans d'acció internacionalRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Plans d'actuació anual de les polítiques locals de joventutRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Plans d'autoprotecció (PAU) i protocolsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Plans de protecció civil municipals - DUPROCIMRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Plans d'educació per a la ciutadania global (ECG)Recurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Plans directors de cooperació al desenvolupamentRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Plans i programes de verificació d'activitats comunicadesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Plans i projectes per al desenvolupament cultural localRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues i ús problemàtic de pantallesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Plans locals d'acció comunitària inclusivaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Plans locals de salutRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Plans locals d'habitatgeRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Plans Locals d'OcupacióRecurs econòmicFons de prestació
Plataforma Participa311 (Decidim per a la participació ciutadana)Recurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Plataforma tecnològica per a la gestió urbanaRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Plataforma Telemàtica Xaloc (PTX)Recurs tècnicDesenvolupament i manteniment d'eines informàtiques05/01/202231/12/2022
Porta a ResiduRecursRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Presència institucional a InternetRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Préstec de material esportiuRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments05/01/202231/12/2022
Prevenció incendis forestals: Conservació de la infraestructura estratègicaRecurs econòmicFons de prestació
Prevenció incendis forestals: Delimitació d'urbanitzacions i nuclis de poblacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Prevenció incendis forestals: Direcció facultativa d'obres de la infraestructura estratègicaRecurs materialGestió directa per encàrrec de l'ens30/09/202231/12/2022
Prevenció incendis forestals: Obertura de franges/parcel·les d'urbanitzacions i nuclis de poblacióRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Prevenció incendis forestals: Projectes de franges/parcel·les d'urbanitzacions i nuclis de poblacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Processos de negociació de les condicions de treballRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Programes d'actuació municipal d'habitatgeRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Programes esportiusRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Projecte de mobiliari de biblioteques noves o en trasllatRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/09/2022
Projecte Transformador: Joventut Esportiva, Societat ActivaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Projectes culturalsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Projectes de cooperació al desenvolupamentRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Projectes de dinamització esportiva d'agrupacions de petits municipisRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Projectes de suport al dret a l'habitatge des de l'emergència socialRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Projectes d'intervenció en monumentsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Projectes d'urbanitzacions en urbanitzacions amb dèficitsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball localRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Projectes estratègics en l'àmbit de l'envelliment actiuRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Projectes estratègics en l'àmbit de persones amb discapacitat i salut mentalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Projectes experimentals de suport al teixit productiuRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Projectes singulars de suport al teixit productiuRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Projectes singulars de suport del teixit comercial, mercats i fires localsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Projectes territorials innovadorsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Promoció de la convivència als espais públics, comunitats de veïnat i equipaments municipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Promoció de la mobilitat sostenibleRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Promoció de la salutRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovablesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Promoció del canal electrònic, l'accés a la informació pública i la transparènciaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202230/09/2022
Protecció del patrimoni arquitectònicRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Publicacions d'àmbit localRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Recerca historicoarqueològicaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Recull d'activitats de suport al teixit empresarialRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202230/09/2022
Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empresesRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202230/09/2022
Redacció de projectes de millora del patrimoni naturalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Redacció de projectes de senyalització turística inclosos a la xarxa de mobilitatRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/09/2022
Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o ceditsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Revisió i assessorament per a l'elaboració i millora del registre de personalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Sanitat ambientalRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Seguretat alimentàriaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Seguretat als museus municipals i les seves extensionsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Seguretat i salubritat a les platgesRecurs econòmicFons de prestació
Sensibilització en convivència i diversitatRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Sensibilització vers les relacions igualitàriesRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Servei d'acompanyament d'ens locals i associacions de comerciants i de paradistes dels mercatsRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Servei d'acompanyament professional als equips municipals d'atenció a les donesRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Servei de mediació en consumRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Servei de préstec de carpesRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments05/01/202230/09/2022
Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)Recurs econòmicFons de prestació
Servei itinerant de mediació ciutadanaRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Serveis d'intervenció socioeducativaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Serveis públics de consum (OMIC i OCIC)Recurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digitalRecurs tècnicDesenvolupament i manteniment d'eines informàtiques01/07/202231/12/2022
Solucions d'administració digitalRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Supervisió d'equips de serveis socials bàsicsRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Supervisió per a responsables tècnics de serveis socials bàsicsRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Suport a la ciutadania en la tramitació electrònicaRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/04/2022
Suport a la gestió dels residus, la neteja viària i a l'economia circularRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires localsRecurs econòmicFons de prestació
Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través dels consells comarcalsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202230/09/2022
Suport en continuïtat en protecció de dades (SCPD)Recurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202230/04/2022
Suport en la gestió de l'amiantRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Suport en matèria urbanísticaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/09/2022
Suport i corresponsabilitat de les curesRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Suport municipal als agents esportius localsRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Suport programació activitats de promoció de la lectura per a municipis petits no adherits a la XBMRecurs econòmicFons de prestació
Suport puntual en matèria de formacióRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Tallers adreçats a entitats i ciutadania per impulsar la cultura participativaRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Tallers de promoció i divulgació europeaRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Tallers d'emancipacióRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Trofeus i medallesRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments05/01/202231/12/2022
Verd urbà: planificació i milloraRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Vigilància i control d'establiments alimentarisRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Xarxa de les Agendes Urbanes LocalsRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202231/12/2022
Xarxa de Serveis Locals d'HabitatgeRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202230/09/2022
Xarxa Punts LilesRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments05/01/202208/02/2022

Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Inici de sol·licitud Termini de sol·licitud
Accions de caràcter europeu i internacional dels ens localsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Accions de millora contínua als serveis socials bàsicsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Acollida i ciutadania interculturalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Activitats de la Xarxa d'Arxius MunicipalsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Activitats de la Xarxa de Museus LocalsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Activitats de sensibilització i educació ambientalRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Activitats en matèria de memòria democràticaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Actuacions de prevenció i detecció d'addiccions en adolescents i jovesRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Actuacions de seguretat viària urbanaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Actuacions de suport a la indústriaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbanaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Actuacions en l'àmbit de l'educació per a la ciutadania global (ECG)Recurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Actuacions en l'àmbit de l'ocupació per a municipis de fins a 5.000 habitantsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Actuacions i projectes estratègics per als museusRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Adequació acústica de localsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Adquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió urbanaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Agències d'energiaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Ajuts a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerablesRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Anàlisi dels espais lliures (SNU) per al desenvolupament de la infraestructura verda local i l'ODS15Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Animals de companyia (gossos i gats)Recurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Avaluació de la qualitat de les aigüesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Avaluacions d'eines de planificació de polítiques d'igualtat i per a la diversitat afectiva, sexual i de gènereRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Cens d'activitatsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)Recurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Cessió de bicicletes elèctriquesRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments05/01/202208/02/2022
Cicle de passejades per a la gent granRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Ciutats amigues amb les persones gransRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Ciutats educadores: finançament de programes de connexió de temps i espais educatiusRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Comunicació local en situació d'excepcionalitat per COVID-19 i reactivacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Cooperació comercial entre diversos ens localsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Creació i millora de productes turísticsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
CulturaMENT: Suport a projectes culturals adreçats a gent gran amb malalties mentalsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambientalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials bàsicsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Diagnosi, disseny i avaluació intermèdia de plans locals de joventutRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme i regeneració urbanaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Dinamització de les persones gransRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Disseny de l'Agenda Urbana LocalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Educació ambiental per la transició energèticaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Eines per a la planificació de les polítiques d'infància i adolescènciaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Eines per a la planificació de polítiques d'igualtat i diversitat afectiva, sexual i de gènereRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Eines per a l'abordatge integral de les violències masclistesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'accióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Equipaments juvenils municipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Equipaments: planificació i projectes d'edificis d'equipaments sosteniblesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Equitat educativa: finançament d'accions i d'oficines municipals d'escolaritzacióRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Escoles i centres educatius: finançament d'escoles municipalsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Esdeveniments esportiusRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Espai públic: planificació i projectes d'espais públics saludables i resilientsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantallesRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202208/02/2022
Espais d'intercanvi dels plans locals d'acció comunitària inclusivaRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202208/02/2022
Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficitsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estratègies sectorials d'habitatgeRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipalsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals d'ocupacióRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Estudi de les afectacions de les línies de transport de subministraments de serveisRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estudis arquitectònics d'equipaments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estudis d'actuacions d'habitatge i rehabilitacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estudis de la qualitat de l'aireRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estudis de manteniment d'equipaments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estudis de planificació i gestió d'esdeveniments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estudis de seguretat d'esdeveniments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estudis de viabilitat d'equipaments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estudis d'eficiència energètica d'equipaments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Estudis del teixit comercial, mercats i fires localsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Estudis d'itineraris esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Execució de projectes de senyalització turística inclosos en la Xarxa de mobilitat turísticaRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments05/01/202208/02/2022
Exposició per a la prevenció del consum de drogues: "Controles?"Recurs materialProvisió de béns, equips i subministraments05/01/202208/02/2022
Festivals artísticsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament de projectes singulars per a la implicació de la ciutadania en els petits municipisRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament de tallers i activitats formatives d'àmbit culturalRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament del servei de protecció civilRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitatsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènereRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament en l'àmbit de la convivència i la diversitatRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament en l'àmbit de la participació ciutadanaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistesRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament per a la promoció i prevenció en l'àmbit de la infància i l'adolescènciaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament per a la redacció de planejament urbanísticRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Finançament per a projectes singulars d'aplicació de l'Agenda 2030 i els ODSRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Foment de la sostenibilitat turísticaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Foment de les relacions europees i internacionals dels ens locals de fins a 10.000 habitantsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Garantia del dret a l'alimentacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Gestió de comunitats energètiques o mecanismes similars per la transició energèticaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Gestió dels cementiris municipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Gestió sostenible de la infraestructura verda/blava urbanaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Gestió sostenible de l'abastament d'aiguaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Grup d'interrelació per a la promoció de l'activitat comercialRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202208/02/2022
Grups de suport emocional i d'ajuda mútua (GSAM)Recurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Guia local per fer front als maltractaments a les persones gransRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Identificació dels perfils dels infants i adolescents en situació de risc i les seves famíliesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Implantació d'accions sosteniblesRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Implementació de mesures alternatives a la sanció econòmica (MASE)Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Informes estratègics de desenvolupament econòmic localRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Innovació en polítiques socialsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Jornades d'esport adaptatRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Jornades i seminaris en l'àmbit de la lectura i la biblioteca públicaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Manteniment de les piscines d'estiu municipals per a agrupacions d'ens localsRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Mapes de patrimoni cultural localRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Mesures per a reduir danys causats pel porc senglarRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Millora criteris de registre de l'atenció social al Sistema d'Informació de Serveis Socials - HèstiaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Millora de la resiliència dels serveis urbans i les infraestructuresRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Millora de les xarxes de serveis urbansRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Millora de rieres, torrents i barrancs en sòl urbàRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Model de garantia d'ingressos i oficines de gestió de les prestacions econòmiques (OGPS)Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Museïtzació d'espais i equipaments patrimonialsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal o de camins d'us públic (hivern 2021-2022)Recurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Noves oportunitats educatives 4.10: finançament de projectes innovadors de transicions educativesRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Pla de seguretat localRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Planejament urbanístic per a petits municipisRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Planificació de la intervenció en monumentsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Planificació estratègica territorialRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Planificació i gestió turísticaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Planificació per a la transició energètica i el climaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Plans d'acció internacionalRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Plans d'actuació anual de les polítiques locals de joventutRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Plans d'autoprotecció (PAU) i protocolsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Plans de protecció civil municipals - DUPROCIMRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Plans d'educació per a la ciutadania global (ECG)Recurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Plans directors de cooperació al desenvolupamentRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Plans i programes de verificació d'activitats comunicadesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues i ús problemàtic de pantallesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Plans locals d'acció comunitària inclusivaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Plans locals de salutRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Plans locals d'habitatgeRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Porta a ResiduRecursRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Prevenció incendis forestals: Delimitació d'urbanitzacions i nuclis de poblacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Prevenció incendis forestals: Obertura de franges/parcel·les d'urbanitzacions i nuclis de poblacióRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Prevenció incendis forestals: Projectes de franges/parcel·les d'urbanitzacions i nuclis de poblacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Programes d'actuació municipal d'habitatgeRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Programes esportiusRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Projecte Transformador: Joventut Esportiva, Societat ActivaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Projectes culturalsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Projectes de cooperació al desenvolupamentRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Projectes de dinamització esportiva d'agrupacions de petits municipisRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Projectes de suport al dret a l'habitatge des de l'emergència socialRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Projectes d'intervenció en monumentsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Projectes d'urbanitzacions en urbanitzacions amb dèficitsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball localRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Projectes estratègics en l'àmbit de l'envelliment actiuRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Projectes estratègics en l'àmbit de persones amb discapacitat i salut mentalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Projectes experimentals de suport al teixit productiuRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Projectes singulars de suport al teixit productiuRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Projectes singulars de suport del teixit comercial, mercats i fires localsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Projectes territorials innovadorsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Promoció de la convivència als espais públics, comunitats de veïnat i equipaments municipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Promoció de la mobilitat sostenibleRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Promoció de la salutRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovablesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Protecció del patrimoni arquitectònicRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Publicacions d'àmbit localRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Recerca historicoarqueològicaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Redacció de projectes de millora del patrimoni naturalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o ceditsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Sanitat ambientalRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Seguretat alimentàriaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Seguretat als museus municipals i les seves extensionsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Sensibilització en convivència i diversitatRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Sensibilització vers les relacions igualitàriesRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Servei d'acompanyament d'ens locals i associacions de comerciants i de paradistes dels mercatsRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Servei de mediació en consumRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Serveis d'intervenció socioeducativaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Serveis públics de consum (OMIC i OCIC)Recurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Solucions d'administració digitalRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202208/02/2022
Supervisió d'equips de serveis socials bàsicsRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Supervisió per a responsables tècnics de serveis socials bàsicsRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Suport a la gestió dels residus, la neteja viària i a l'economia circularRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Suport en la gestió de l'amiantRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Suport i corresponsabilitat de les curesRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Suport municipal als agents esportius localsRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Tallers adreçats a entitats i ciutadania per impulsar la cultura participativaRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Tallers d'emancipacióRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202208/02/2022
Verd urbà: planificació i milloraRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202208/02/2022
Xarxa Punts LilesRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments05/01/202208/02/2022

Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Inici de sol·licitud Termini de sol·licitud
Alineament de les polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Arranjament d'habitatgesRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/04/2022
Assessorament en igualtat de gènere, violències masclistes i diversitat sexual, afectiva i de gènereRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Assessorament tècnic a projectes de participació ciutadanaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Assessoraments d'equipaments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Camins municipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Campanyes de control i disciplina de mercatRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/04/2022
Cartes i catàlegs de serveisRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Catalogació dels fons especials de les biblioteques públiquesRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments05/01/202230/04/2022
Ciutats educadores: ecosistemes educatius localsRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202230/04/2022
Compres conjuntes de la Xarxa d'Arxius MunicipalsRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments05/01/202230/04/2022
Compres conjuntes de la Xarxa de Museus LocalsRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments05/01/202230/04/2022
Consultoria en el desenvolupament de projectes formatiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Desenvolupament d'estratègies de ciutat intel·ligentRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Digitalització i difusió dels fons locals i patrimonials de les biblioteques públiquesRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/04/2022
Equitat educativa: escolaritat equilibradaRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202230/04/2022
Escoles i centres educatius: gestió de serveis educatius i documents de centreRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Escoles i centres educatius: manteniment d'equipaments educatiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Espais d'innovació en la prestació dels serveis socials d'atenció domiciliàriaRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202230/04/2022
Estudis i plans d'accessibilitatRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Estudis i plans de mobilitat urbana sostenibleRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Estudis i projectes de vialitat municipalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Estudis per a la provisió de banda ampla al territoriRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Governança de les TICRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Guia pràctica per a elaborar l'Agenda 2030 LocalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Indicadors bàsics del mercat de treballRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Informes de suport a la gestió d'equipaments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
NEXES, atenció a la soletat no desitjada de persones gransRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/04/2022
Noves oportunitats educatives 4.10: ciutats orientadoresRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Plans i projectes per al desenvolupament cultural localRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/04/2022
Suport a la ciutadania en la tramitació electrònicaRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/04/2022
Suport en continuïtat en protecció de dades (SCPD)Recurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202230/04/2022

Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Inici de sol·licitud Termini de sol·licitud
Finançament de programes i projectes de prevenció d'addiccionsRecurs econòmicAjut econòmic14/06/202204/07/2022

Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Inici de sol·licitud Termini de sol·licitud
Activitats d'educació per a la ciutadania global (ECG)Recurs materialRealització de serveis i activitats14/06/202230/09/2022
Activitats d'educació per a la salutRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Adquisició d'habitatgesRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202230/09/2022
Assessorament en projectes europeusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/09/2022
Assistència tècnica integral en formacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/09/2022
Auditories retributives i registre salarial vinculats al pla d'igualtat intern dels ens localsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes14/06/202230/09/2022
CIDO: difusió de la informació pública localRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/09/2022
Ciutats educadores: aprenentatge competencial a l'entorn de l'escolaRecurs materialRealització de serveis i activitats01/07/202230/09/2022
Ciutats educadores: funció educativa de les famíliesRecurs materialRealització de serveis i activitats01/07/202230/09/2022
Control de nius actius de Vespa asiàtica (Vespa velutina)Recurs econòmicAjut econòmic05/01/202230/09/2022
Control d'establiments de tatuatge i pírcingRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Control sanitari de l'aigua de consum humàRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Control sanitari de piscines d'ús públicRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Control sanitari d'instal·lacions de baix risc susceptibles de transmetre la legionel·laRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Cultura emprenedora a l'escola (CUEME)Recurs materialRealització de serveis i activitats01/07/202230/09/2022
Espai de treball en matèria de planificació estratègica de cooperació al desenvolupamentRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202230/09/2022
Espai de treball i intercanvi dels plans d'educació per a la ciutadania global (ECG)Recurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202230/09/2022
Estudis per a la creació, trasllat i ampliació d'equipaments bibliotecarisRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/09/2022
Gestió de la transparència municipalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/09/2022
Identificació d'orientacions estratègiques de cooperació al desenvolupamentRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/09/2022
Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les comarquesRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202230/09/2022
Millora d'infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humàRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202230/09/2022
Noves oportunitats educatives 4.10: accions, fires i jornades d'orientació educativaRecurs materialRealització de serveis i activitats01/07/202230/09/2022
Noves oportunitats educatives 4.10: finançament de programes de transició educativaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202230/09/2022
Noves oportunitats educatives 4.10: serveis d'orientació i transició en escoles municipalsRecurs materialRealització de serveis i activitats01/07/202230/09/2022
Orientacions per iniciar-se a les relacions europees i internacionalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/09/2022
Plataforma Participa311 (Decidim per a la participació ciutadana)Recurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Plataforma tecnològica per a la gestió urbanaRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Presència institucional a InternetRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Projecte de mobiliari de biblioteques noves o en trasllatRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/09/2022
Promoció del canal electrònic, l'accés a la informació pública i la transparènciaRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202230/09/2022
Recull d'activitats de suport al teixit empresarialRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202230/09/2022
Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empresesRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202230/09/2022
Redacció de projectes de senyalització turística inclosos a la xarxa de mobilitatRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/09/2022
Servei d'acompanyament professional als equips municipals d'atenció a les donesRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Servei de préstec de carpesRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments05/01/202230/09/2022
Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través dels consells comarcalsRecurs econòmicAjut econòmic05/01/202230/09/2022
Suport en matèria urbanísticaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202230/09/2022
Suport puntual en matèria de formacióRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Tallers de promoció i divulgació europeaRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Vigilància i control d'establiments alimentarisRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202230/09/2022
Xarxa de Serveis Locals d'HabitatgeRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202230/09/2022

Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Inici de sol·licitud Termini de sol·licitud
Finançament als ens locals acollidors de persones refugiades per la guerra a UcraïnaRecurs econòmicAjut econòmic14/06/202231/10/2022

Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Inici de sol·licitud Termini de sol·licitud
Activitats de sensibilització en matèria de consum responsableRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Anàlisi de l'estructura organitzativa, actualització de la rllt i/o adequació retributiva singularRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Assessorament en convivència, diversitat i cicle de vidaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Assessorament jurídic en la gestió de recursos humansRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Assessorament jurídic en via administrativa i representació i defensa judicial en recursos humansRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Assessoraments d'activitats esportivesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Assistència de personal tècnic en tribunals i òrgans de seleccióRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Assistència en el procés de relleu generacional als ens localsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Assistència en prevenció de riscos laboralsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes01/07/202231/12/2022
Avaluació del sorollRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Certificació d'accions formatives organitzades pels ens locals de la demarcació de BarcelonaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Disseny i elaboració de bases reguladores de processos selectiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics (DS-DIBA)Recurs tècnicDesenvolupament i manteniment d'eines informàtiques05/01/202231/12/2022
Eines de gestió del copagament dels serveis d'atenció domiciliària (TASSAD)Recurs tècnicDesenvolupament i manteniment d'eines informàtiques05/01/202231/12/2022
Elaboració de la nòmina municipal en entorn webRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Elaboració de l'ortofoto municipal escala 1:1.000Recurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Elaboració o actualització de la cartografia topogràfica urbana digital 3D E = 1:1.000Recurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Enquesta d'hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d'ESORecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Espai Promovem: Impuls per a la promoció d'obra nova i gran rehabilitacióRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa14/06/202231/12/2022
Espai d'intercanvi de coneixement en matèria de localització dels ODS entre ens localsRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202231/12/2022
Estudis en matèria d'activitats regulades i protecció civilRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Exposicions itinerantsRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Exposicions itinerants d'art contemporaniRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Gestió de la informació geogràfica local - Plataforma SITMUNRecurs tècnicDesenvolupament i manteniment d'eines informàtiques05/01/202231/12/2022
GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de les activitatsRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Grup de treball contra els maltractaments a les persones gransRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202231/12/2022
Informes d'Indicadors de Salut Local (ISL)Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Instrucció d'expedients disciplinaris i expedients d'informació reservadaRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Mesures dels camps electromagnèticsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Oficines d'atenció ciutadana (OAC)Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
PCOM-Aplicació informàtica per a la gestió de les emergències al municipiRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Planificació de la plantilla a futur: anàlisi de la temporalitat i disseny d'un pla d'estabilitzacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Planificació estratègica de la plantilla: estructura, contingut, composició i dimensionamentRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Plataforma Telemàtica Xaloc (PTX)Recurs tècnicDesenvolupament i manteniment d'eines informàtiques05/01/202231/12/2022
Préstec de material esportiuRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments05/01/202231/12/2022
Prevenció incendis forestals: Direcció facultativa d'obres de la infraestructura estratègicaRecurs materialGestió directa per encàrrec de l'ens30/09/202231/12/2022
Processos de negociació de les condicions de treballRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
Revisió i assessorament per a l'elaboració i millora del registre de personalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes05/01/202231/12/2022
Servei itinerant de mediació ciutadanaRecurs materialRealització de serveis i activitats05/01/202231/12/2022
SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digitalRecurs tècnicDesenvolupament i manteniment d'eines informàtiques01/07/202231/12/2022
Trofeus i medallesRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments05/01/202231/12/2022
Xarxa de les Agendes Urbanes LocalsRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa05/01/202231/12/2022