Catàleg 2024 - 2027: Xarxa de Governs locals 2024


Taules de terminis màxims


Tots els terminis

08/02/2024

30/04/2024

04/07/2024

16/09/2024

31/10/2024

31/12/2024

Codi recurs Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Inici de sol·licitud Termini de sol·licitud
130221Accions de millora contínua als serveis socials bàsicsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
130443Accions de millora contínua als serveis socials d'atenció domiciliària SSADRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
131561Accions, fires i jornades d'orientació educativaRecurs materialRealització de serveis i activitats01/07/202431/10/2024
165487Acollida i ciutadania interculturalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
209780Acompanyament en processos de reflexió estratègica internacionalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes01/07/202431/10/2024
169151Activitats culturals de la Festa MajorRecurs econòmicFons de prestació
155531Activitats de la Xarxa d'Arxius MunicipalsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
134460Activitats de sensibilització en matèria de consum responsableRecurs materialRealització de serveis i activitats01/07/202431/10/2024
133173Activitats d'educació per a la salutRecurs materialRealització de serveis i activitats01/07/202431/10/2024
190916Activitats en matèria de memòria democràticaRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
132217Activitats i esdeveniments de sensibilització i educació ambientalRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
155467Activitats i projectes estratègics de la Xarxa de Museus LocalsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
144078Actuacions de planificació estratègica dels equipaments escènics i musicalsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
130251Actuacions de prevenció i detecció d'addiccions en adolescents i jovesRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
134218Actuacions de seguretat viària urbanaRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
134246Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbanaRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
173938Actuacions en l'àmbit de l'educació per a la ciutadania global (ECG)Recurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
281598Actuacions en l'àmbit LGTBI+Recurs econòmicFons de prestació
282024Actuacions en l'àmbit de la prevenció de les violències masclistesRecurs econòmicFons de prestació
144957Actualització del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI)Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes
136037Adequació acústica de localsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
195769Adquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió urbanaRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
168451Adquisició d'habitatgesRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202331/10/2024
152812Agències d'energiaRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
133461Ajuts per l'esport i l'activitat física per a col·lectius vulnerables - JESARecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
174876Anàlisi de l'estructura organitzativa, dels llocs de treball i de l'adequació retributiva singularRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
129952Anàlisi dels espais lliures (SNU) per al desenvolupament de la infraestructura verda localRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
133152Animals de companyia (gossos i gats)Recurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
130317Arranjament d'habitatgesRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
166048Assessorament en convivència, diversitat i cicle de vidaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/10/2024
178673Assessorament en igualtat de gènere, violències masclistes i diversitat sexual, afectiva i de gènereRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
181607Assessorament en l'àmbit de la cooperació al desenvolupamentRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/10/2024
216281Assessorament en matèria de consumRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
206787Assessorament en projectes europeus i internacionalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes01/07/202431/10/2024
138342Assessorament en salut públicaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
193740Assessorament jurídic en la gestió de recursos humansRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
193674Assessorament jurídic en via administrativa i representació i defensa judicial en recursos humansRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
144243Assessorament tècnic a projectes de participació ciutadanaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
199301Assessorament tècnic en matèria d'Infraestructures Viàries i Mobilitat localRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
133479Assessoraments d'activitats esportivesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
135587Assessoraments d'equipaments esportius - Equipaments 2030Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
174855Assistència de personal tècnic en tribunals i òrgans de seleccióRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
181309Assistència en el procés de relleu generacional als ens localsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
206808Assistència en prevenció de riscos laboralsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
143408Assistència tècnica integral en formacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/10/2024
160926Avaluació de la qualitat de les aigüesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
176817Avaluació de polítiques o serveis municipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
146928Avaluació del sorollRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
170031Avaluacions d'eines de planificació de polítiques d'igualtat i per a la diversitat afectiva, sexual i de gènereRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
166090Barris i comunitats: motors de transformació socialRecurs econòmicFons de prestació
166109Benestar emocional per a la infància i l'adolescènciaRecurs econòmicFons de prestació
212937Benestar emocional per a l'aprenentatgeRecurs materialRealització de serveis i activitats01/07/202431/10/2024
137253BOPB i CIDO: difusió de la informació pública localRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/10/2024
132805Camins municipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
134442Campanyes de control i disciplina de mercatRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202330/04/2024
174815Cartes i catàlegs de serveisRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
132566Catalogació dels fons especials de les biblioteques públiquesRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments28/12/202330/04/2024
147643Cens d'activitatsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
153841Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)Recurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
143124Certificació d'accions formatives organitzades pels ens locals de la demarcació de BarcelonaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
187454Cicle de l'aigua: manteniment i millora de les xarxes d'abastament d'aigua potableRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
138056Cicle de l'aigua: plans, estudis i projectes de serveis bàsics locals d'abastament, sanejament, rieres i torrentsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
133500Cicle de passejades per a la gent granRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
131912Comunitats energètiques escolarsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
163241Comunitats energètiques i mecanismes similars per la transició energèticaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
135624Condicionament i digitalització d'equipaments esportius - Equipaments 2030Recurs econòmicFons de prestació
129760Coneguem els nostres parcsRecurs econòmicFons de prestació
137869Conservació de camins i punts d'aigua del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI)Recurs econòmicFons de prestació
156470Conservació preventiva i restauració dels fons documentals del Programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius MunicipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
142711Consolidació de la infraestructura del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI)Recurs econòmicAjut econòmic28/12/202331/10/2024
143378Consultoria en el desenvolupament de projectes formatiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
145446Contractació de la gestió d'expropiacions urbanes en projectes de la Gerència de Serveis d'Infraes. Viàries i MobilitatRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202331/10/2024
133135Control d'establiments de tatuatge i pírcingRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
133122Control sanitari de l'aigua de consum humàRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
133105Control sanitari de piscines d'ús públicRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
133094Control sanitari d'instal·lacions de baix risc susceptibles de transmetre la legionel·laRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
214418Cooperació comercial entre diversos ens localsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
129866Cultura emprenedora a l'escola (CUEME)Recurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202330/04/2024
169126CulturaMENT: Suport a projectes culturals adreçats a persones amb malalties mentalsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
132177Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambientalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
194521Desenvolupament d'estratègies de ciutat intel·ligentRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/10/2024
160112Desenvolupament turístic localRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202331/10/2024
172157Diagnosi i estratègies (DIES) d'urbanisme i regeneració urbanaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
130351Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials bàsicsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
156957Digitalització de documents dels arxius municipals de la Xarxa d'Arxius MunicipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
132532Digitalització i difusió dels fons locals i patrimonials de les biblioteques públiquesRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments28/12/202330/04/2024
133519Dinamització de l'activitat física i l'esport localRecurs econòmicFons de prestació
165777Dinamització de les persones gransRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
282968Disseny d'accions innovadores de regeneració urbanaRecurs econòmicAjut econòmic05/06/202416/09/2024
163956Disseny de l'Agenda Urbana LocalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
174793Disseny i elaboració de bases reguladores de processos selectiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
181507Divulgació i foment de la participació ciutadana en el projecte europeuRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
155443Documentació, conservació preventiva i restauració dels fons de la Xarxa de Museus LocalsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
272822Dona i EsportRecurs econòmicFons de prestació
164881Dones que transformen - ActivitatsRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
169027Dones que transformen - ExposicionsRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/10/2024
130379Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics (DS-DIBA)Recurs tècnicDesenvolupament i manteniment d'eines informàtiques28/12/202331/12/2024
130411Eines de gestió del copagament dels serveis d'atenció domiciliària (TASSAD)Recurs tècnicDesenvolupament i manteniment d'eines informàtiques28/12/202331/12/2024
147064Eines per a la planificació de polítiques d'igualtat i diversitat afectiva, sexual i de gènereRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
145960Eines per a l'abordatge integral de les violències masclistesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
169403Elaboració cartografia topogràfica urbana 1:1.000 (entre 20.001 i 50.000 hab.)Recurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
232423Elaboració cartografia topogràfica urbana 1:1.000 (fins 20.000 hab.)Recurs materialRealització de serveis i activitats
182185Elaboració de la nòmina municipal en entorn webRecurs materialGestió directa per encàrrec de l'ens28/12/202331/12/2024
169526Elaboració de l'ortofoto municipal escala 1:1.000Recurs materialRealització de serveis i activitats
146685Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'accióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
132446Elaboració del Pla de lectura municipalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes01/07/202431/12/2024
149944Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica XalocRecurs econòmicFons de prestació
133077Enquesta d'hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d'ESORecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
133537Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
134646Equipaments: planificació i projectes d'edificis d'equipaments sosteniblesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
131385Equitat i millora educativaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
133558Esdeveniments esportiusRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
166856Espai de treball en matèria de planificació estratègica de cooperació al desenvolupamentRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202331/10/2024
149977Espai de treball i intercanvi d'educació per a la ciutadania global (ECG)Recurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202331/10/2024
212090Espai de treball i intercanvi sobre estratègia internacionalRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202331/12/2024
212131Espai de treball i intercanvi sobre projectes europeusRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202331/12/2024
207782Espai d'intercanvi de coneixement per la implementació de l'Agenda 2030 - XarxA2030Recurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202331/12/2024
168714Espai Promovem: Impuls per a la promoció d'obra nova i gran rehabilitacióRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202331/12/2024
132910Espai públic: planificació i projectes d'espais saludables i resilientsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
208620Estratègia internacional dels ens localsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
167436Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficitsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
163130Estratègies sectorials d'habitatgeRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
153127Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipalsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
153144Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals d'ocupacióRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
135641Estudis arquitectònics d'equipaments esportius - Equipaments 2030Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
168962Estudis d'actuacions d'habitatge i rehabilitacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
135725Estudis de circuits esportius de proximitat - Equipaments 2030Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
172136Estudis de la qualitat de l'aireRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
135744Estudis de manteniment d'equipaments esportius - Equipaments 2030Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
132476Estudis de manteniment i eficiència energètica per a equipaments bibliotecarisRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
183455Estudis de mobilitat específics o sectorialsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
133605Estudis de seguretat d'esdeveniments esportiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
135776Estudis de viabilitat d'equipaments esportius - Equipaments 2030Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
135679Estudis d'eficiència energètica d'equipaments esportius - Equipaments 2030Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
206617Estudis del teixit comercial, mercats i fires localsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
170837Estudis en matèria d'activitats regulades i protecció civilRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
133978Estudis i plans d'accessibilitatRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
134267Estudis i plans de mobilitat urbana sostenibleRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
132512Estudis per a la creació, trasllat i ampliació d'equipaments bibliotecarisRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/10/2024
196341Estudis per a la provisió de banda ampla al territoriRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
131427Estudis tècnics de millora d'espais educatiusRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
140842Execució de projectes de senyalització turística inclosos en la Xarxa de mobilitat turísticaRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments28/12/202308/02/2024
163720Exposició itinerant "Cures en la comunitat"Recurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
211125Exposició itinerant Primera República 150 anys desprésRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/10/2024
130474Exposició per a la prevenció del consum de drogues: "Controles?"Recurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
155509Exposicions itinerantsRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
144060Exposicions itinerants d'art contemporaniRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
132100Exposicions itinerants d'educacióRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
144034Festivals artísticsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
144116Festivals artístics de referènciaRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
148725Finançament d'accions per a la millora educativaRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
131511Finançament de cursos i formació per a la continuïtat de la trajectòria educativaRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
130511Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions de millora dels serveis socialsRecurs econòmicFons de prestació
281344Finançament de programes de suport a la mobilitat equitativaRecurs econòmicFons de prestació
129909Finançament de programes educatius en petits municipisRecurs econòmicFons de prestació
130542Finançament de programes i projectes de prevenció d'addiccionsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
254734Finançament de projectes Escolta JoveRecurs econòmicFons de prestació
281189Finançament de programes per a l'educació inclusiva i l'equitat a les escoles bressol municipalsRecurs econòmicFons de prestació
144227Finançament de projectes singulars per a la implicació de la ciutadania en els petits municipisRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
169488Finançament de tallers i activitats formatives d'àmbit culturalRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
147730Finançament del servei de protecció civilRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
147764Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitatsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
130581Finançament dels serveis socials bàsicsRecurs econòmicFons de prestació
129799Finançament d'escoles i centres educatiusRecurs econòmicFons de prestació
178757Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènereRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
203717Finançament en l'àmbit de joventutRecurs econòmicFons de prestació
166154Finançament en l'àmbit de la convivència i la diversitatRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
144196Finançament en l'àmbit de la participació ciutadanaRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
196023Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistesRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
281159Finançament per a la figura de coordinació local d'orientació i acompanyamentRecurs econòmicAjut econòmic05/06/202431/10/2024
166197Finançament per a la promoció i prevenció en l'àmbit de la infància i l'adolescènciaRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
164707Finançament per a la redacció de planejament urbanísticRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
131328Funció educativa de les famíliesRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202330/04/2024
130612Garantia del dret a l'alimentacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
131469Gestió de centres i serveisRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
169580Gestió de la informació geogràfica local - Plataforma SITMUNRecurs tècnicDesenvolupament i manteniment d'eines informàtiques28/12/202331/12/2024
142333Gestió de la transparència municipalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
172250Gestió de l'Agenda Urbana LocalRecurs econòmicFons de prestació
155627Gestió sostenible de l'abastament d'aiguaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
147625GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de les activitatsRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
196502Governança de les TICRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/10/2024
131236Governança i planificació estratègicaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
130647Grup de treball contra els maltractaments a les persones gransRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202331/12/2024
132691Grup de treball per l'atenció i protecció pública integral d'infants i adolescents en risc i/o víctimes de violènciaRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202308/02/2024
168070Grup d'interrelació per a la promoció de l'activitat comercial (GIPAC)Recurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202308/02/2024
130683Grups de suport emocional i d'ajuda mútua (GSAM)Recurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
130721Guia local per fer front als maltractaments a les persones gransRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
164779Identificació d'orientacions estratègiques de cooperació al desenvolupamentRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/10/2024
135834Implementació de circuits esportius de proximitat - Equipaments 2030Recurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
166278Implementació de mesures alternatives a la sanció econòmica (MASE)Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
209574Implicació de la ciutadania en la implementació de l'Agenda 2030 i els ODS, i/o de l'Agenda Urbana LocalRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
142382Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les comarquesRecurs econòmicFons de prestació
165855Impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadanaRecurs econòmicFons de prestació
205348Incidència i posicionament davant les institucions europeesRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa01/07/202431/10/2024
208641Incorporació de l'Agenda 2030 i els ODS a les polítiques públiques localsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
209239Incorporació l'Agenda 2030 i els ODS a les estratègies locals dels municipis petitsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
133736Incorporació municipal d'educadores i educadors esportius - JESARecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
147147Indicadors bàsics del mercat de treballRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
153801IndústriaRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
133064Informes d'Indicadors de Salut Local (ISL)Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
139890Informes estratègics de desenvolupament econòmic localRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
167622Innovació en polítiques socialsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
193579Instrucció d'expedients disciplinaris i expedients d'informació reservadaRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
209954Instruments i eines per a la divulgació del projecte europeuRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/10/2024
149911Integració sociolaboral de persones amb malalties mentalsRecurs econòmicFons de prestació
282371JESA - Incorporació municipal d'educadores i educadors esportiusRecurs econòmicAjut econòmic05/06/202404/07/2024
133627Jornades d'esport adaptatRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
131163Mapa digital de la ciutadania activa i diagnosi d'una xarxa ciutadanaRecurs materialRealització de serveis i activitats01/07/202431/10/2024
157008Mapes de patrimoni cultural localRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
209140Material de sensibilització entorn l'Agenda 2030 i els ODSRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments28/12/202331/12/2024
146798Mesures dels camps electromagnèticsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
194853Migració del servei de correu electrònicRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
130749Millora criteris de registre de l'atenció social al Sistema d'Informació de Serveis Socials - HèstiaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
161173Millora de la competitivitat turística localRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
150591Millora de la qualitat sanitària de l'aigua de les piscines municipals de temporadaRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202331/10/2024
142396Millora de l'accés a la informació públicaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
133050Millora d'infraestructures i actuacions de manteniment per garantir la qualitat de l'aigua de consum humàRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202331/10/2024
132495Mobiliari i equipament de biblioteques noves o en transformacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/10/2024
130774Model de garantia d'ingressos i oficines de gestió de les prestacions econòmiques (OGPS)Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
130802Municipi cuidadorRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
155423Museïtzació, documentació i recerca d'espais i equipaments patrimonialsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
132249Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal o de camins d'us públic (hivern 2023-2024)Recurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
130833NEXES, atenció a la soledat no desitjada de persones gransRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
158828Observatoris del desenvolupament econòmic localRecurs econòmicFons de prestació
174772Oficines d'atenció ciutadana (OAC)Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
131644Orientació i acompanyament en escoles municipals de persones adultesRecurs materialRealització de serveis i activitats01/07/202431/10/2024
201883Participació en projectes europeus i internacionalsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
130039Patrimoni natural local: Execució de treballsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
130027Patrimoni natural local: Planificació de boscos municipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
129977Patrimoni natural local: Redacció de projectesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
147712PCOM-Aplicació informàtica per a la gestió de les emergències al municipiRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
228661Pla d'actuació de mandat (PAM)Recurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
191379Pla de seguretat localRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
164482Planejament urbanístic per a petits municipisRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
139271Planificació de la intervenció en monumentsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
180964Planificació de la plantilla: anàlisi de la temporalitat i proposta tècnica de l'ocupació ordinàriaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
182032Planificació estratègica de la plantilla: estructura, contingut, composició i dimensionamentRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
165882Planificació estratègica i projectes en l'àmbit de la infància i l'adolescènciaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
165962Planificació estratègica i projectes en l'àmbit de les persones gransRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
139865Planificació estratègica territorialRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
193518Planificació i gestió de la infraestructura verda i blavaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
146205Planificació i gestió turísticaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
154666Planificació per a la transició energètica i el climaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
212362Plans d'actuació de les polítiques locals de joventutRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
147673Plans d'autoprotecció (PAU) i protocolsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
159892Plans de protecció civil municipals - DUPROCIMRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
170953Plans directors de cooperació al desenvolupamentRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
166404Plans estratègics d'inclusió socialRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
147607Plans i programes de verificació d'activitats comunicadesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
212383Plans locals de joventutRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
133030Plans locals de salutRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
170709Plans locals d'habitatgeRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
154056Plans locals d'ocupacióRecurs econòmicFons de prestació
170429Plans per al desenvolupament cultural localRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
130859Plans, protocols i espais de millora contínua per a la prevenció local de les addiccionsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
131178Plataforma Participa311Recurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
196829Plataforma tecnològica per a la gestió urbana (Plataforma Smart Region)Recurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/10/2024
153073Plataforma Telemàtica Xaloc (PTX)Recurs tècnicDesenvolupament i manteniment d'eines informàtiques28/12/202331/12/2024
196884Presència institucional a InternetRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/10/2024
176847Prestació de les funcions públiques necessàries de secretaria-intervenció.Recurs econòmicAjut econòmic28/12/202331/10/2024
133671Préstec de material esportiuRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments28/12/202331/12/2024
193700Processos de negociació de les condicions de treballRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
169451Programes d'actuació municipal d'habitatgeRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
152866Programes d'educació per a la ciutadania global (ECG)Recurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
133647Programes esportiusRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
170202Projectes culturalsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
145687Projectes de cooperació al desenvolupamentRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
130889Projectes de suport al dret a l'habitatge des de l'emergència socialRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
139231Projectes d'intervenció en monumentsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
140300Projectes d'obertura i manteniment de franges i parcel·les municipals en urbanitzacions i nuclis de poblacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
147201Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball localRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
130926Projectes estratègics en l'àmbit de persones amb discapacitat i salut mentalRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
153761Projectes experimentals de suport al teixit productiuRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
151149Projectes pel ClimaRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
204864Projectes per a equipaments juvenils municipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
209322Projectes singulars d'aplicació de l'Agenda 2030 i els ODSRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
153706Projectes singulars de suport al teixit productiuRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
213832Projectes singulars de suport del teixit comercial, mercats i fires localsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
139840Projectes territorials innovadorsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
166494Promoció de la convivència als espais públics, comunitats de veïnat i equipaments municipalsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
165581Promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminacióRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
132435Promoció de la lectura als municipis petitsRecurs econòmicFons de prestació
155669Promoció de la mobilitat sostenibleRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
133012Promoció de la salutRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
161498Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovablesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
142314Promoció del canal electrònic, l'accés a la informació pública i la transparènciaRecurs materialRealització de serveis i activitats01/07/202431/12/2024
139188Protecció del patrimoni arquitectònicRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
142279Publicació automatitzada d'informació de transparènciaRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
178116Publicacions d'àmbit localRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
137830Recerca historicoarqueològicaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
153654Recull d'activitats de suport al teixit empresarialRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202331/10/2024
153591Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empresesRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202331/10/2024
141737Redacció de projectes de senyalització turística inclosos a la xarxa de mobilitatRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
132632Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o ceditsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
134402Retirada d'abocaments amb risc d'incendi forestalRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202331/10/2024
138365Sanitat ambientalRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
132963Seguretat alimentàriaRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
191471Seguretat als museus municipals i les seves extensionsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
132982Seguretat i salubritat a les platgesRecurs econòmicFons de prestació
166457Sensibilització en convivència, diversitat i cicle de vidaRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
178643Sensibilització vers les relacions igualitàriesRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
145878Servei d'acompanyament als equips municipals d'atenció a les violències masclistesRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
134423Servei de mediació en consumRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
166919Servei de préstec de carpesRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments28/12/202331/10/2024
162586Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)Recurs econòmicFons de prestació
165347Servei itinerant de mediació ciutadanaRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
130954Serveis d'intervenció socioeducativaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
132157Serveis públics de consum (OMIC i OCIC)Recurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
142362SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digitalRecurs tècnicDesenvolupament i manteniment d'eines informàtiques28/12/202331/12/2024
131602Sistema local d'orientació i acompanyament a la trajectòria educativaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
193864Solucions d'administració digitalRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
130989Supervisió d'equips de serveis socials bàsicsRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
131023Supervisió per a responsables tècnics de serveis socials bàsicsRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
142349Suport a la ciutadania en la tramitació electrònicaRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
155577Suport a la gestió dels residus, la neteja viària i a l'economia circularRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
193428Suport a la gestió i maneig del verdRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
167729Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires localsRecurs econòmicFons de prestació
135815Suport al manteniment de piscines d'estiu municipals per agrupacions d'ens locals - Equipaments 2030Recurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
133751Suport al personal tècnic esportiu d'agrupacions de petits municipisRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
193120Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través dels consells comarcalsRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202331/10/2024
146872Suport als serveis locals d'habitatgeRecurs econòmicFons de prestació
196993Suport en continuïtat en protecció de dades (SCPD)Recurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202330/04/2024
155553Suport en la gestió de l'amiantRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
171805Suport en matèria urbanísticaRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202331/10/2024
133692Suport municipal als agents esportius localsRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
143336Suport puntual en matèria de formacióRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/10/2024
212435Tallers d'empoderamentRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
178566Tallers per a la sensibilització i l'impuls de l'economia feministaRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
155400Tractament arxivístic, conservació preventiva i restauració dels fons documentals de la CST - XAMRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
140279Treballs forestals d'obertura de franges i parcel·les municipals en urbanitzacions i nuclis de poblacióRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
133715Trofeus i medallesRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments28/12/202331/12/2024
163894Verd urbà: manteniment i milloraRecurs econòmicAjut econòmic28/12/202308/02/2024
161623Verd urbà: plans, estudis i projectesRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
139747Vials municipals: plans, estudis i projectes de paviments, enllumenat, carrils bici, ponts, talussos i urbanitzacionsRecurs tècnicRedacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
132998Vigilància i control d'establiments alimentarisRecurs materialRealització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
164387Xarxa de les Agendes Urbanes LocalsRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202331/12/2024
146962Xarxa de Serveis Locals d'HabitatgeRecurs tècnicAdhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202331/12/2024
147574Xarxa Punts LilesRecurs materialProvisió de béns, equips i subministraments28/12/202308/02/2024

Codi recurs Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Inici de sol·licitud Termini de sol·licitud
130221Accions de millora contínua als serveis socials bàsicsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
130443Accions de millora contínua als serveis socials d'atenció domiciliària SSADRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
165487Acollida i ciutadania interculturalRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
155531Activitats de la Xarxa d'Arxius MunicipalsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
190916Activitats en matèria de memòria democràticaRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
132217Activitats i esdeveniments de sensibilització i educació ambiental Recurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
155467Activitats i projectes estratègics de la Xarxa de Museus LocalsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
144078Actuacions de planificació estratègica dels equipaments escènics i musicalsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
130251Actuacions de prevenció i detecció d'addiccions en adolescents i jovesRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
134218Actuacions de seguretat viària urbanaRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
134246Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbanaRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
173938Actuacions en l'àmbit de l'educació per a la ciutadania global (ECG)Recurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
136037Adequació acústica de localsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
195769Adquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió urbanaRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
152812Agències d'energiaRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
133461Ajuts per l'esport i l'activitat física per a col·lectius vulnerables - JESARecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
129952Anàlisi dels espais lliures (SNU) per al desenvolupament de la infraestructura verda localRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
133152Animals de companyia (gossos i gats)Recurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
130317Arranjament d'habitatgesRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
178673Assessorament en igualtat de gènere, violències masclistes i diversitat sexual, afectiva i de gènereRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
160926Avaluació de la qualitat de les aigüesRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
170031Avaluacions d'eines de planificació de polítiques d'igualtat i per a la diversitat afectiva, sexual i de gènereRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
147643Cens d'activitatsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
153841Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)Recurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
187454Cicle de l'aigua: manteniment i millora de les xarxes d'abastament d'aigua potableRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
138056Cicle de l'aigua: plans estudis i projectes de serveis bàsics locals d'abastament, sanejament, rieres i torrentsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
133500Cicle de passejades per a la gent granRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
156470Conservació preventiva i restauració dels fons documentals del Programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius MunicipalsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
214418Cooperació comercial entre diversos ens localsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
169126CulturaMENT: Suport a projectes culturals adreçats a persones amb malalties mentalsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
132177Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambientalRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
172157Diagnosi i estratègies (DIES) d'urbanisme i regeneració urbanaRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
130351Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials bàsicsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
156957Digitalització de documents dels arxius municipals de la Xarxa d'Arxius MunicipalsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
165777Dinamització de les persones gransRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
163956Disseny de l'Agenda Urbana LocalRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
181507Divulgació i foment de la participació ciutadana en el projecte europeuRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
155443Documentació, conservació preventiva i restauració dels fons de la Xarxa de Museus LocalsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
164881Dones que transformen - ActivitatsRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
147064Eines per a la planificació de polítiques d'igualtat i diversitat afectiva, sexual i de gènereRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
145960Eines per a l'abordatge integral de les violències masclistesRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
146685Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'accióRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
134646Equipaments: planificació i projectes d'edificis d'equipaments sosteniblesRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
131385Equitat i millora educativaRecurs tècnic Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202308/02/2024
133558Esdeveniments esportiusRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
132910Espai públic: planificació i projectes d'espais saludables i resilientsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
208620Estratègia internacional dels ens localsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
167436Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficitsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
163130Estratègies sectorials d'habitatgeRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
153127Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipalsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
153144Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals d'ocupacióRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
135641Estudis arquitectònics d'equipaments esportius - Equipaments 2030Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
168962Estudis d'actuacions d'habitatge i rehabilitacióRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
135725Estudis de circuits esportius de proximitat - Equipaments 2030Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
172136Estudis de la qualitat de l'aireRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
135744Estudis de manteniment d'equipaments esportius - Equipaments 2030Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
132476Estudis de manteniment i eficiència energètica per a equipaments bibliotecarisRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
133605Estudis de seguretat d'esdeveniments esportiusRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
135776Estudis de viabilitat d'equipaments esportius - Equipaments 2030Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
135679Estudis d'eficiència energètica d'equipaments esportius - Equipaments 2030Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
206617Estudis del teixit comercial, mercats i fires localsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
131427Estudis tècnics de millora d'espais educatiusRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
140842Execució de projectes de senyalització turística inclosos en la Xarxa de mobilitat turísticaRecurs material Provisió de béns, equips i subministraments28/12/202308/02/2024
163720Exposició itinerant "Cures en la comunitat"Recurs material Realització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
130474Exposició per a la prevenció del consum de drogues: "Controles?"Recurs material Realització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
144060Exposicions itinerants d'art contemporaniRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
144034Festivals artísticsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
144116Festivals artístics de referènciaRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
148725Finançament d'accions per a la millora educativaRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
131511Finançament de cursos i formació per a la continuïtat de la trajectòria educativaRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
130542Finançament de programes i projectes de prevenció d'addiccionsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
144227Finançament de projectes singulars per a la implicació de la ciutadania en els petits municipisRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
169488Finançament de tallers i activitats formatives d'àmbit culturalRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
147730Finançament del servei de protecció civilRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
147764Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitatsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
178757Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènereRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
166154Finançament en l'àmbit de la convivència i la diversitatRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
144196Finançament en l'àmbit de la participació ciutadanaRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
196023Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistesRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
166197Finançament per a la promoció i prevenció en l'àmbit de la infància i l'adolescènciaRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
164707Finançament per a la redacció de planejament urbanísticRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
130612Garantia del dret a l'alimentacióRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
131469Gestió de centres i serveisRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
155627Gestió sostenible de l'abastament d'aiguaRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
131236Governança i planificació estratègicaRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
132691Grup de treball per l'atenció i protecció pública integral d'infants i adolescents en risc i/o víctimes de violènciaRecurs tècnic Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202308/02/2024
168070Grup d'interrelació per a la promoció de l'activitat comercial (GIPAC)Recurs tècnic Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202308/02/2024
130683Grups de suport emocional i d'ajuda mútua (GSAM)Recurs material Realització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
130721Guia local per fer front als maltractaments a les persones gransRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
135834Implementació de circuits esportius de proximitat - Equipaments 2030Recurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
166278Implementació de mesures alternatives a la sanció econòmica (MASE)Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
209574Implicació de la ciutadania en la implementació de l'Agenda 2030 i els ODS, i/o de l'Agenda Urbana LocalRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
133736Incorporació municipal d'educadores i educadors esportius - JESARecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
153801IndústriaRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
139890Informes estratègics de desenvolupament econòmic localRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
167622Innovació en polítiques socialsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
133627Jornades d'esport adaptatRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
157008Mapes de patrimoni cultural localRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
130749Millora criteris de registre de l'atenció social al Sistema d'Informació de Serveis Socials - HèstiaRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
161173Millora de la competitivitat turística localRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
130774Model de garantia d'ingressos i oficines de gestió de les prestacions econòmiques (OGPS)Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
130802Municipi cuidadorRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
155423Museïtzació, documentació i recerca d'espais i equipaments patrimonialsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
132249Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal o de camins d'us públic (hivern 2023-2024)Recurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
130833NEXES, atenció a la soledat no desitjada de persones gransRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
201883Participació en projectes europeus i internacionalsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
130039Patrimoni natural local: Execució de treballsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
130027Patrimoni natural local: Planificació de boscos municipalsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
129977Patrimoni natural local: Redacció de projectesRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
191379Pla de seguretat localRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
164482Planejament urbanístic per a petits municipisRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
139271Planificació de la intervenció en monumentsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
165882Planificació estratègica i projectes en l'àmbit de la infància i l'adolescènciaRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
165962Planificació estratègica i projectes en l'àmbit de les persones gransRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
139865Planificació estratègica territorialRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
193518Planificació i gestió de la infraestructura verda i blavaRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
146205Planificació i gestió turísticaRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
154666Planificació per a la transició energètica i el climaRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
212362Plans d'actuació de les polítiques locals de joventut Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
147673Plans d'autoprotecció (PAU) i protocolsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
159892Plans de protecció civil municipals - DUPROCIMRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
170953Plans directors de cooperació al desenvolupamentRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
166404Plans estratègics d'inclusió socialRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
147607Plans i programes de verificació d'activitats comunicadesRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
212383Plans locals de joventutRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
133030Plans locals de salutRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
170709Plans locals d'habitatgeRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
130859Plans, protocols i espais de millora contínua per a la prevenció local de les addiccionsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
169451Programes d'actuació municipal d'habitatgeRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
152866Programes d'educació per a la ciutadania global (ECG)Recurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
133647Programes esportiusRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
170202Projectes culturalsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
145687Projectes de cooperació al desenvolupamentRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
130889Projectes de suport al dret a l'habitatge des de l'emergència socialRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
139231Projectes d'intervenció en monumentsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
140300Projectes d'obertura i manteniment de franges i parcel·les municipals en urbanitzacions i nuclis de poblacióRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
147201Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball localRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
130926Projectes estratègics en l'àmbit de persones amb discapacitat i salut mentalRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
153761Projectes experimentals de suport al teixit productiuRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
151149Projectes pel ClimaRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
204864Projectes per a equipaments juvenils municipals Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
209322Projectes singulars d'aplicació de l'Agenda 2030 i els ODSRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
153706Projectes singulars de suport al teixit productiuRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
213832Projectes singulars de suport del teixit comercial, mercats i fires localsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
139840Projectes territorials innovadorsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
166494Promoció de la convivència als espais públics, comunitats de veïnat i equipaments municipalsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
165581Promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminacióRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
155669Promoció de la mobilitat sostenibleRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
133012Promoció de la salutRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
161498Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovablesRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
139188Protecció del patrimoni arquitectònicRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
178116Publicacions d'àmbit localRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
137830Recerca historicoarqueològicaRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
141737Redacció de projectes de senyalització turística inclosos a la xarxa de mobilitatRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
132632Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o ceditsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
138365Sanitat ambientalRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
132963Seguretat alimentàriaRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
191471Seguretat als museus municipals i les seves extensionsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
166457Sensibilització en convivència, diversitat i cicle de vidaRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
178643Sensibilització vers les relacions igualitàriesRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
145878Servei d'acompanyament als equips municipals d'atenció a les violències masclistesRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
134423Servei de mediació en consumRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
130954Serveis d'intervenció socioeducativaRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
132157Serveis públics de consum (OMIC i OCIC)Recurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
131602Sistema local d'orientació i acompanyament a la trajectòria educativaRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
193864Solucions d'administració digitalRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
130989Supervisió d'equips de serveis socials bàsicsRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
131023Supervisió per a responsables tècnics de serveis socials bàsicsRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
155577Suport a la gestió dels residus, la neteja viària i a l'economia circularRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
193428Suport a la gestió i maneig del verdRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
135815Suport al manteniment de piscines d'estiu municipals per agrupacions d'ens locals - Equipaments 2030Recurs material Realització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
133751Suport al personal tècnic esportiu d'agrupacions de petits municipisRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
155553Suport en la gestió de l'amiantRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
133692Suport municipal als agents esportius localsRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
212435Tallers d'empoderamentRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
178566Tallers per a la sensibilització i l'impuls de l'economia feministaRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202308/02/2024
155400Tractament arxivístic, conservació preventiva i restauració dels fons documentals de la CST - XAMRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
140279Treballs forestals d'obertura de franges i parcel·les municipals en urbanitzacions i nuclis de poblacióRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
163894Verd urbà: manteniment i milloraRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202308/02/2024
161623Verd urbà: plans, estudis i projectesRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
139747Vials municipals: plans, estudis i projectes de paviments, enllumenat, carrils bici, ponts, talussos i urbanitzacionsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202308/02/2024
147574Xarxa Punts LilesRecurs material Provisió de béns, equips i subministraments28/12/202308/02/2024

Codi recurs Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Inici de sol·licitud Termini de sol·licitud
144243Assessorament tècnic a projectes de participació ciutadanaRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
135587Assessoraments d'equipaments esportius - Equipaments 2030Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
176817Avaluació de polítiques o serveis municipalsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
132805Camins municipalsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
134442Campanyes de control i disciplina de mercatRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202330/04/2024
174815Cartes i catàlegs de serveisRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
132566Catalogació dels fons especials de les biblioteques públiquesRecurs material Provisió de béns, equips i subministraments28/12/202330/04/2024
131912Comunitats energètiques escolarsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
143378Consultoria en el desenvolupament de projectes formatiusRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
132532Digitalització i difusió dels fons locals i patrimonials de les biblioteques públiquesRecurs material Provisió de béns, equips i subministraments28/12/202330/04/2024
183455Estudis de mobilitat específics o sectorialsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
133978Estudis i plans d'accessibilitatRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
134267Estudis i plans de mobilitat urbana sostenibleRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
196341Estudis per a la provisió de banda ampla al territoriRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
131328Funció educativa de les famíliesRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202330/04/2024
208641Incorporació de l'Agenda 2030 i els ODS a les polítiques públiques localsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
209239Incorporació l'Agenda 2030 i els ODS a les estratègies locals dels municipis petitsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
147147Indicadors bàsics del mercat de treballRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
228661Pla d'actuació de mandat (PAM)Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
170429Plans per al desenvolupament cultural localRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202330/04/2024
196993Suport en continuïtat en protecció de dades (SCPD)Recurs tècnic Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202330/04/2024

Codi recurs Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Inici de sol·licitud Termini de sol·licitud
282371JESA - Incorporació municipal d'educadores i educadors esportiusRecurs econòmicAjut econòmic05/06/202404/07/2024

Codi recurs Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Inici de sol·licitud Termini de sol·licitud
282968Disseny d'accions innovadores de regeneració urbanaRecurs econòmicAjut econòmic05/06/202416/09/2024

Codi recurs Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Inici de sol·licitud Termini de sol·licitud
131561Accions, fires i jornades d'orientació educativaRecurs material Realització de serveis i activitats01/07/202431/10/2024
209780Acompanyament en processos de reflexió estratègica internacionalRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes01/07/202431/10/2024
134460Activitats de sensibilització en matèria de consum responsableRecurs material Realització de serveis i activitats01/07/202431/10/2024
133173Activitats d'educació per a la salutRecurs material Realització de serveis i activitats01/07/202431/10/2024
168451Adquisició d'habitatgesRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202331/10/2024
166048Assessorament en convivència, diversitat i cicle de vidaRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/10/2024
181607Assessorament en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/10/2024
206787Assessorament en projectes europeus i internacionalsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes01/07/202431/10/2024
143408Assistència tècnica integral en formacióRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/10/2024
212937Benestar emocional per a l'aprenentatgeRecurs material Realització de serveis i activitats01/07/202431/10/2024
137253BOPB i CIDO: difusió de la informació pública localRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/10/2024
142711Consolidació de la infraestructura del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI)Recurs econòmic Ajut econòmic28/12/202331/10/2024
145446Contractació de la gestió d'expropiacions urbanes en projectes de la Gerència de Serveis d'Infraes. Viàries i MobilitatRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202331/10/2024
129866Cultura emprenedora a l'escola (CUEME)Recurs material Realització de serveis i activitats01/07/202431/10/2024
194521Desenvolupament d'estratègies de ciutat intel·ligentRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/10/2024
160112Desenvolupament turístic localRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202331/10/2024
169027Dones que transformen - ExposicionsRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/10/2024
166856Espai de treball en matèria de planificació estratègica de cooperació al desenvolupamentRecurs tècnic Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202331/10/2024
149977Espai de treball i intercanvi d'educació per a la ciutadania global (ECG)Recurs tècnic Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202331/10/2024
132512Estudis per a la creació, trasllat i ampliació d'equipaments bibliotecarisRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/10/2024
211125Exposició itinerant Primera República 150 anys desprésRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/10/2024
281159Finançament per a la figura de coordinació local d'orientació i acompanyamentRecurs econòmicAjut econòmic05/06/202431/10/2024
196502Governança de les TICRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/10/2024
164779Identificació d'orientacions estratègiques de cooperació al desenvolupamentRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/10/2024
205348Incidència i posicionament davant les institucions europees Recurs tècnic Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa01/07/202431/10/2024
209954Instruments i eines per a la divulgació del projecte europeu Recurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/10/2024
131163Mapa digital de la ciutadania activa i diagnosi d'una xarxa ciutadanaRecurs material Realització de serveis i activitats01/07/202431/10/2024
150591Millora de la qualitat sanitària de l'aigua de les piscines municipals de temporadaRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202331/10/2024
133050Millora d'infraestructures i actuacions de manteniment per garantir la qualitat de l'aigua de consum humàRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202331/10/2024
132495Mobiliari i equipament de biblioteques noves o en transformacióRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/10/2024
131644Orientació i acompanyament en escoles municipals de persones adultesRecurs material Realització de serveis i activitats01/07/202431/10/2024
196829Plataforma tecnològica per a la gestió urbana (Plataforma Smart Region)Recurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/10/2024
196884Presència institucional a InternetRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/10/2024
176847Prestació de les funcions públiques necessàries de secretaria-intervenció.Recurs econòmic Ajut econòmic28/12/202331/10/2024
153654Recull d'activitats de suport al teixit empresarialRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202331/10/2024
153591Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empresesRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202331/10/2024
134402Retirada d'abocaments amb risc d'incendi forestalRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202331/10/2024
166919Servei de préstec de carpesRecurs material Provisió de béns, equips i subministraments28/12/202331/10/2024
193120Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través dels consells comarcalsRecurs econòmic Ajut econòmic28/12/202331/10/2024
171805Suport en matèria urbanísticaRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/10/2024
143336Suport puntual en matèria de formacióRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/10/2024

Codi recurs Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Inici de sol·licitud Termini de sol·licitud
174876Anàlisi de l'estructura organitzativa, dels llocs de treball i de l'adequació retributiva singularRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
216281Assessorament en matèria de consumRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
138342Assessorament en salut públicaRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
193740Assessorament jurídic en la gestió de recursos humansRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
193674Assessorament jurídic en via administrativa i representació i defensa judicial en recursos humansRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
199301Assessorament tècnic en matèria d'Infraestructures Viàries i Mobilitat localRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
133479Assessoraments d'activitats esportivesRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
174855Assistència de personal tècnic en tribunals i òrgans de seleccióRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
181309Assistència en el procés de relleu generacional als ens localsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
206808Assistència en prevenció de riscos laboralsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
146928Avaluació del sorollRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
143124Certificació d'accions formatives organitzades pels ens locals de la demarcació de BarcelonaRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
163241Comunitats energètiques i mecanismes similars per la transició energèticaRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
133135Control d'establiments de tatuatge i pírcingRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
133122Control sanitari de l'aigua de consum humàRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
133105Control sanitari de piscines d'ús públicRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
133094Control sanitari d'instal·lacions de baix risc susceptibles de transmetre la legionel·laRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
174793Disseny i elaboració de bases reguladores de processos selectiusRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
130379Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics (DS-DIBA)Recurs tècnic Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques28/12/202331/12/2024
130411Eines de gestió del copagament dels serveis d'atenció domiciliària (TASSAD)Recurs tècnic Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques28/12/202331/12/2024
182185Elaboració de la nòmina municipal en entorn webRecurs material Gestió directa per encàrrec de l'ens28/12/202331/12/2024
132446Elaboració del Pla de lectura municipalRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes01/07/202431/12/2024
169403Elaboració o actualització de la cartografia topogràfica urbana digital 3D E = 1:1.000Recurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
133077Enquesta d'hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d'ESORecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
133537Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportiusRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
212090Espai de treball i intercanvi sobre estratègia internacionalRecurs tècnic Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202331/12/2024
212131Espai de treball i intercanvi sobre projectes europeusRecurs tècnic Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202331/12/2024
207782Espai d'intercanvi de coneixement per la implementació de l'Agenda 2030 - XarxA2030Recurs tècnic Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202331/12/2024
168714Espai Promovem: Impuls per a la promoció d'obra nova i gran rehabilitacióRecurs tècnic Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202331/12/2024
170837Estudis en matèria d'activitats regulades i protecció civilRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
155509Exposicions itinerantsRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
132100Exposicions itinerants d'educacióRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
169580Gestió de la informació geogràfica local - Plataforma SITMUNRecurs tècnic Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques28/12/202331/12/2024
142333Gestió de la transparència municipalRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
147625GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de les activitatsRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
130647Grup de treball contra els maltractaments a les persones gransRecurs tècnic Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202331/12/2024
133064Informes d'Indicadors de Salut Local (ISL)Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
193579Instrucció d'expedients disciplinaris i expedients d'informació reservadaRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
209140Material de sensibilització entorn l'Agenda 2030 i els ODSRecurs material Provisió de béns, equips i subministraments28/12/202331/12/2024
146798Mesures dels camps electromagnèticsRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
194853Migració del servei de correu electrònicRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
142396Millora de l'accés a la informació públicaRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
174772Oficines d'atenció ciutadana (OAC)Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
147712PCOM-Aplicació informàtica per a la gestió de les emergències al municipiRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
180964Planificació de la plantilla: anàlisi de la temporalitat i proposta tècnica de l'ocupació ordinàriaRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
182032Planificació estratègica de la plantilla: estructura, contingut, composició i dimensionamentRecurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes28/12/202331/12/2024
131178Plataforma Participa311Recurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
153073Plataforma Telemàtica Xaloc (PTX)Recurs tècnic Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques28/12/202331/12/2024
133671Préstec de material esportiuRecurs material Provisió de béns, equips i subministraments28/12/202331/12/2024
193700Processos de negociació de les condicions de treballRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
142314Promoció del canal electrònic, l'accés a la informació pública i la transparènciaRecurs material Realització de serveis i activitats01/07/202431/12/2024
142279Publicació automatitzada d'informació de transparènciaRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
165347Servei itinerant de mediació ciutadanaRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
142362SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digitalRecurs tècnic Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques28/12/202331/12/2024
142349Suport a la ciutadania en la tramitació electrònicaRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
133715Trofeus i medallesRecurs material Provisió de béns, equips i subministraments28/12/202331/12/2024
132998Vigilància i control d'establiments alimentarisRecurs material Realització de serveis i activitats28/12/202331/12/2024
164387Xarxa de les Agendes Urbanes LocalsRecurs tècnic Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202331/12/2024
146962Xarxa de Serveis Locals d'HabitatgeRecurs tècnic Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa28/12/202331/12/2024