Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2019

Terminis d'execució i justificació

D'acord amb el RD 463/2020, els terminis afectats pel període d'alarma queden suspesos. Els nous terminis es fixaran quan acabi aquest període.

El quadre següent presenta els terminis d'execució i de justificació de tots els recursos econòmics i dels recursos materials objecte de justificació.

També podeu consultar les condicions de concertació dels recursos o bé accediu al cercador.

Execució Justificació
Gerència Programa Recurs Inici Termini Any Inici Termini
Àrea d'atenció a les persones
Direcció Relacions InternacionalsCooperació al desenvolupamentAccions d'Educació per al Desenvolupament01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament i drets humans01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Plans directors de cooperació al desenvolupament01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Plans municipals d'Educació per al Desenvolupament (EpD)01/01/201931/12/2020201901/02/202031/03/2020
202001/02/202131/03/2021
Projectes de cooperació al desenvolupament i drets humans01/01/201931/12/2020201901/02/202031/03/2020
202001/02/202131/03/2021
Europa i estratègia internacionalAlineament de les polítiques municipals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)01/01/201931/12/2020201901/02/202031/03/2020
202001/02/202131/03/2021
Foment de les relacions europees i internacionals dels ens locals01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Foment de les relacions europees i internacionals dels ens locals de fins a 10.000 habitants01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Plans d'internacionalització01/01/201931/12/2020201901/02/202031/03/2020
202001/02/202131/03/2021
GS Benestar SocialServeis bàsics d'atenció socialFinançament de l'àmbit de benestar social01/01/201931/12/2019201901/02/202030/04/2020
Supervisió d'equips de serveis socials bàsics de municipis de més de 20.000 habitants01/01/201931/12/2019201901/02/202030/04/2020
Serveis Socials d'Atenció DomiciliàriaArranjament d'habitatges01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
GS Igualtat i CiutadaniaConvivència, diversitat i drets civilsFinançament en l'àmbit de la convivència, diversitat i drets civils01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Dones i LGTBIFinançament en l'àmbit de dones i LGTBI01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Finançament per a l'atenció psicològica a dones i fills/filles en situació de violències masclistes01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
JoventutFinançament en l'àmbit de joventut01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Participació ciutadanaFinançament en l'àmbit de la participació ciutadana01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
GS Salut Pública i ConsumAnimals de companyiaAnimals de companyia (gossos i gats)01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
ConsumServei de mediació en consum01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Serveis públics de consum (OMIC i OCIC)01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Salut públicaElaboració de plans locals de salut01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Promoció de la salut01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Sanitat ambiental01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Seguretat alimentària01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Seguretat i salubritat a les platges01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Àrea de Cultura, Educació I Esports
GS BibliotequesLectura públicaJornades i seminaris en l'àmbit de la lectura i la biblioteca pública01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
GS CulturaArxius municipals i patrimoni documental localActivitats de la Xarxa d'Arxius Municipals01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Desenvolupament cultural localActivitats culturals de les festes majors01/10/201830/09/20192019 31/10/2019
Finançament de tallers i activitats formatives d'àmbit cultural01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Projectes culturals mancomunats01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Suport a projectes culturals01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Difusió artística als municipisFestivals artístics01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Museus i patrimoni cultural mobleActivitats de la Xarxa de Museus Locals01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Projectes en matèria de memòria democràtica01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
GS EducacióCentres i serveis educatius municipals Funcionament d'escoles municipals01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Educació, educació a temps completDesenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants01/10/201830/09/2019201931/10/2019
Èxit educatiu amb l'entorn01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Orientació en les transicions educativesOrientació, transicions educatives i formació professionalitzadora01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
GS EsportsEsport local: activitats esportivesActivitats esportives locals01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Beques esportives per prevenir el risc d'exclusió01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Cicle de passejades de marxa nòrdica per a la gent gran01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Dinamització de l'activitat física i l'esport local01/01/201931/12/2019201901/02/202030/04/2020
Esdeveniments esportius "Gran Premi Diputació de Barcelona"01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Projectes esportius singulars01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Esport local: equipaments esportiusMillora del material inventariable d'equipaments esportius01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
GS ComerçDesenvolupament de mercats i fires locals Fires locals: accions de foment per a municipis de més de 20.000 habitants01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Mercats de venda no sedentària: accions de foment per a municipis de més de 20.000 habitants01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Mercats municipals: accions de foment01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Desenvolupament del teixit comercial urbàComerç, fires i mercats de venda no sedentària en municipis de menys de 20.000 habitants01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Comerç: actuacions de dinamització comercial en municipis de més de 20.000 habitants01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Comerç: dinamització i promoció del teixit comercial en l'àmbit comarcal01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires localsAccions de promoció comercial en cooperació entre diversos ens locals01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Gestió de la dinamització en un centre comercial urbà i en un mercat municipal01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
GS Promoció Econòmica i OcupacióEstratègies per al desenvolupament econòmic localGestió i planificació estratègica territorial01/01/201931/12/2020201901/02/202031/03/2020
202001/02/202131/03/2021
Impuls de l'economia social i solidària01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Iniciatives territorials innovadores per al desenvolupament econòmic01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Observatoris del desenvolupament econòmic local01/01/201931/12/2019201901/02/202030/04/2020
Polítiques de mercat de treballEls serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc01/01/201931/12/2019201901/02/202030/04/2020
Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipals01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals d’ocupació01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals01/01/201931/12/2019201901/02/202030/04/2020
Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Polítiques de teixit productiu Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)01/01/201931/12/2020201901/02/202028/02/2020
202001/02/202128/02/2021
Millora de la competitivitat d'empreses de productes alimentaris locals i de qualitat01/01/201931/12/2020201901/02/202030/04/2020
202001/02/202130/04/2021
Polígons d'activitat econòmica (PAE)01/01/201931/12/2020201901/03/202031/03/2020
202001/03/202131/03/2021
Projectes singulars de dinamització del teixit productiu01/01/201931/12/2020201901/03/202031/03/2020
202001/03/202131/03/2021
GS TurismePolítiques locals de turismeAccions innovadores per a la creació i millora de productes turístics01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Accions per a la promoció de la sostenibilitat turística01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Actuacions singulars de promoció turística01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Execució de projectes singulars de senyalització turística01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Àrea de Presidència
DS Tecnologies i Sistemes CorporatiusCiutats i regions digitalsAdquisició de dispositius integrables a la plataforma Sentilo de la Diputació de Barcelona01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Sistemes d'informació municipalsSolucions d'administració digital01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Gabinet Prevenció i SeguretatSeguretat públicaPla de seguretat local01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Servei Imatge Corp.,Dif.,Esdev.i Proj.EditComunicació localPublicacions d'àmbit local de municipis de menys de 20.000 habitants01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Àrea de Territori i Sostenibilitat
GS Espais NaturalsConservació del patrimoni naturalImplantació de mesures per a reduir danys causats per mamífers salvatges en zones rurals i urbanes01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Execució de projectes de millora del patrimoni natural01/01/201931/12/2020201901/02/202031/03/2020
202001/02/202131/03/2021
GS Habitatge, Urbanisme i ActivitatsActivitats i establimentsFinançament del servei d'inspecció i verificació d'activitats01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Prestació de serveis d'habitatgeFoment del lloguer assequible i de la gestió d'habitatges municipals o cedits01/01/201931/12/2019201901/02/202030/04/2020
Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)01/01/201931/12/2019201901/02/202030/04/2020
Protecció civilFinançament del servei de protecció civil01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Provisió d'habitatge assequible i de qualitatReforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
GS Infraestructures Viàries i MobilitatAccessibilitat i mobilitatActuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana01/01/202031/12/2020202001/02/202131/03/2021
Xarxa viària de titularitat municipalActuacions de seguretat viària urbana01/01/202031/12/2020202001/02/202131/03/2021
Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal o de camins d'us públic (hivern 2019-2020)01/01/201931/12/2020201901/02/202031/03/2020
202001/02/202131/03/2021
GS Medi AmbientAvaluació i gestió ambientalAdequació acústica de locals01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Canvi climàtic i sostenibilitatImplantació de mesures de gestió sostenible, ambiental i econòmica01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Suport a les agències d'energia01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Sensibilització, participació i divulgació ambientalActivitats de sensibilització i educació ambiental01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Activitats d'educació ambiental en sistemes aquàtics continentals. Va d'aigua01/01/201931/12/2019201901/02/202031/03/2020
Oficina Tècnica Prev. Mpal. Inc. For. i Des. AgInfraestructura municipal de prevenció d'incendis forestalsConservació de la infraestructura estratègica de prevenció d'incendis forestals (PPI)01/01/201931/12/2019201901/02/202030/04/2020
Prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de poblacióTreballs forestals d'obertura de la franja perimetral01/01/202031/12/2020202001/02/202131/03/2021
Treballs forestals en les parcel·les públiques ubicades dins del perímetre de la franja perimetral01/01/202031/12/2020202001/02/202131/03/2021