C5. Catàleg de serveis. Aprovació de la despesa


Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023


Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024


Què permet?

Acreditar el compromís de cofinançament per part de l’ens destinatari de recursos tècnics i materials que la Diputació de Barcelona ha de contractar externament.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris amb recursos cofinançats.

Quan es pot demanar?

Quan la Diputació de Barcelona hagi d’aprovar en unitat d’acte la concessió de l’ajut i la contractació derivada d’aquesta concessió, l’ens ha de presentar el model normalitzat amb caràcter previ a aquesta aprovació.

Quan la Diputació aprovi separadament la concessió de l’ajut i la contractació derivada d’aquesta concessió, l’ens ha de presentar el model normalitzat amb caràcter previ a l’aprovació de la referida contractació.

Quina documentació cal aportar?

Formulari C5-001-24. Aprovació de la despesa de recursos tècnics i materials cofinançats.

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit “Sol·licitud general”, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i els signadors per delegació d’aquests poden signar i presentar la documentació.

Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació del formulari, la Diputació dona per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.

Quina és la normativa aplicable?

Règim de la convocatòria del Catàleg 2024 del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2024-2027 de la Diputació de Barcelona.Iniciar el tràmitCatàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023


Què permet?

Acreditar el compromís de cofinançament per part de l’ens destinatari de recursos tècnics i materials que la Diputació de Barcelona ha de contractar externament, com a condició prèvia a què la Diputació de Barcelona iniciï l’actuació.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris amb recursos cofinançats.

Quan es pot demanar?

Quan la Diputació de Barcelona hagi d’aprovar en unitat d’acte la concessió de l’ajut i la contractació derivada d’aquesta concessió, l’ens ha de presentar el model normalitzat amb caràcter previ a aquesta aprovació.

Quan la Diputació aprovi separadament la concessió de l’ajut i la contractació derivada d’aquesta concessió, l’ens ha de presentar el model normalitzat amb caràcter previ a l’aprovació de la referida contractació.

Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023Aprovació de la despesa de plans, projectes i informes cofinançats. C5-001-23

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit “Sol·licitud general”, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i els signadors per delegació d’aquests poden signar i presentar la documentació.

Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació del formulari, la Diputació dona per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmit