Pla de Xarxa de Governs Locals

Terminis vigents derivats de la suspensió de terminis administratius i dels acords adoptats per la Diputació de Barcelona amb posterioritat

Data d'actualització: 28/05/2021


Núm Instrument Convocatòria Tràmit Termini acabament inicial Dies naturals suspès Nou termini d'acabament
1CatàlegCatàleg XGL 2018 ajuts econòmicsJustificació 31/03/2020 18 18/06/2020
2CatàlegCatàleg XGL 2019 ajuts econòmicsJustificació 31/03/2020 18 18/06/2020
3CatàlegCatàleg XGL 2019 fons de prestacióJustificació 30/04/2020 48 20/07/2020
4CatàlegCatàleg XGL 2019 ajuts econòmics i fons de prestacióExecució 30/06/2020 79 17/09/2020
5CatàlegCatàleg XGL 2019 ajuts econòmics i fons de prestacióJustificació 30/09/2020 79 18/12/2020
6CatàlegCatàleg XGL 2019 ajuts econòmics i fons de prestacióExecució 31/12/2020 31/12/2020
7CatàlegCatàleg XGL 2019 ajuts econòmicsJustificació 31/03/2021 31/03/2021
8CatàlegCatàleg XGL 2019 fons de prestacióJustificació28/02/2021 28/02/2021
9CatàlegCatàleg XGL 2019 fons de prestacióJustificació 30/04/2021 30/04/2021
10CatàlegCatàleg XGL 2020Sol·licitud 31/03/2020 18 18/06/2020
11CatàlegCatàleg XGL 2020Sol·licitud 30/09/2020 30/09/2020
12CatàlegCatàleg XGL 2020Sol·licitud 31/12/2020 31/12/2020
13CatàlegCatàleg XGL 2020Sol·licitud 01/06/2020 79 19/08/2020
14CatàlegCatàleg XGL 2020 ajuts econòmicsAcceptació 19/06/2020 19/06/2020
15CatàlegCatàleg XGL 2020 fons de prestacióAcceptació 31/03/2020 18 18/06/2020
16CatàlegCatàleg XGL 2020 fons de prestacióAcceptació 01/06/2020 79 19/08/2020
17CatàlegCatàleg XGL 2020 fons de prestacióAcceptació 01/07/2020 79 18/09/2020
18CatàlegCatàleg XGL 2020 ajuts econòmics (execució anticipada)Execució 30/09/2020 79 18/12/2020
19CatàlegCatàleg XGL 2020 fons de prestació (execució anticipada)Execució 30/09/2020 79 18/12/2020
20CatàlegCatàleg XGL 2020 ajuts econòmics (execució anticipada)Justificació 15/11/2020 79 02/02/2021
21CatàlegCatàleg XGL 2020 fons de prestació (execució anticipada)Justificació 15/11/2020 79 02/02/2021
22CatàlegCatàleg XGL 2020 ajuts econòmicsExecució 31/12/2020 31/12/2020
23CatàlegCatàleg XGL 2020 fons de prestacióExecució 31/12/2020 31/12/2020
24CatàlegCatàleg XGL 2020 ajuts econòmicsJustificació 31/03/2021 31/03/2021
25CatàlegCatàleg XGL 2020 fons de prestacióJustificació 30/04/2021 30/04/2021
26CatàlegCatàleg XGL 2020 ajuts econòmics (execució diferida i pluriennal)Execució 31/12/2021 31/12/2021
27CatàlegCatàleg XGL 2020 ajuts econòmics (execució diferida i pluriennal)Justificació 31/03/2022 31/03/2022
28Meses de concertacióMeses de concertació 2016-2019Formalització 31/03/2020 18 18/06/2020
29Meses de concertacióMeses de concertació 2016-2019Execució 31/12/2020 79 22/03/2021
30Meses de concertacióMeses de concertació 2016-2019Justificació 31/03/2021 79 18/06/2021
31Meses de concertacióMeses de concertació 2016-2019Execució30/11/2020 79 17/02/2021
32Meses de concertacióMeses de concertació 2016-2019Justificació30/11/2020 79 17/02/2021
33Programes complementarisExecució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2018 Línies 1 a 5Execució 30/09/2020 79 18/12/2020
34Programes complementarisExecució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2018 Línies 1 a 5Justificació 31/10/2020 79 18/01/2021
35Programes complementarisGarantia del benestar social 2019Justificació 30/04/2020 48 20/07/2020
36Programes complementarisMillora de l’ocupabilitat 2019 - 2a edicióJustificació 30/04/2020 48 20/07/2020
37Programes complementarisMillora de l’ocupabilitat 2019-2020 1a edicióJustificació 30/04/2020 48 20/07/2020
38Programes complementarisMillora de l’ocupabilitat 2019-2020 1a edicióJustificació 30/09/2020 79 30/10/2020
39Programes complementarisMillora de l’ocupabilitat 2019-2020 1a edicióExecució 31/12/2020 79 31/12/2020
40Programes complementarisMillora de l’ocupabilitat 2019-2020 1a edicióJustificació 30/04/2021 79 30/04/2021
41Programes complementarisModernització de polígons (1a edició - 2017) Línia de suport a projectes específicsExecució 31/03/2020 18 18/06/2020
42Programes complementarisModernització de polígons (1a edició - 2017) Línia de suport a projectes específicsJustificació 01/06/2020 79 19/08/2020
43Programes complementarisModernització de polígons (1a edició - 2017) Línia de suport als plans integralsJustificació 31/03/2020 18 18/06/2020
44Programes complementarisModernització de polígons (1a edició - 2017) Línia de suport als plans integralsExecució 30/09/2020 79 18/12/2020
45Programes complementarisModernització de polígons (1a edició - 2017) Línia de suport als plans integralsJustificació 02/11/2020 79 20/01/2021
46Programes complementarisModernització de polígons (2a edició - 2018) Línia de suport a projectes específicsExecució 30/06/2020 79 17/09/2020
47Programes complementarisModernització de polígons (2a edició - 2018) Línia de suport a projectes específicsJustificació 30/09/2020 79 18/12/2020
48Programes complementarisModernització de polígons (2a edició - 2018) Línia de suport als plans integralsJustificació 15/04/2020 33 03/07/2020
49Programes complementarisModernització de polígons (2a edició - 2018) Línia de suport als plans integralsJustificació 15/10/2020 79 04/01/2021
50Programes complementarisModernització de polígons (2a edició - 2018) Línia de suport als plans integralsExecució 31/12/2020 79 22/03/2021
51Programes complementarisModernització de polígons (2a edició - 2018) Línia de suport als plans integralsJustificació 15/03/2021 79 02/06/2021
52Programes complementarisReforma i millora d'equipaments locals (línies 1, 2, 3, 4 i 6)Execució 30/04/2020 48 20/07/2020
53Programes complementarisReforma i millora d'equipaments locals (línies 1, 2, 3, 4 i 6)Justificació 15/06/2020 79 02/09/2020
54Programes complementarisReforma i millora d'equipaments locals (línia 5)Execució 31/10/2020 79 18/01/2021
55Programes complementarisReforma i millora d'equipaments locals (línia 5)Justificació 15/11/2020 79 02/02/2021
56Programes complementarisSuport integral al desenvolupament localExecució 30/04/2020 48 20/07/2020
57Programes complementarisSuport integral al desenvolupament localJustificació 15/05/2020 63 03/08/2020
58Programes complementarisTransicions educatives per al curs 2019-2020Execució 30/06/2020 79 17/09/2020
59Programes complementarisTransicions educatives per al curs 2019-2020Justificació 30/09/2020 79 02/11/2020
60Programes complementarisSosteniment del servei de l’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019Sol·licitud 30/06/2020 30/06/2020
61Programes complementarisGarantia del benestar social 2020Acceptació 01/07/2020 01/07/2020
62Programes complementaris“Cap municipi enrere”, de suport integral als governs locals contra la COVID-19Acceptació 15/07/2020 15/07/2020
63Subvencions nominativesSubvencions nominatives pressupost 2019Justificació 31/03/2020 18 18/06/2020
64Subvencions nominativesSubvencions nominatives XGLExecució 31/12/2020 79 22/03/2021
65Subvencions nominativesSubvencions nominatives XGLJustificació 31/03/2021 79 18/06/2021
66Programes complementarisMillora de camins municipalsExecució 15/10/2020 79 15/11/2020
67Programes complementarisMillora de camins municipalsJustificació 15/10/2020 79 15/11/2020