Pla de Xarxa de Governs Locals

Terminis vigents derivats de la suspensió de terminis administratius i dels acords adoptats per la Diputació de Barcelona amb posterioritat

Data d'actualització: 30/07/2020


Núm Instrument Convocatòria Tràmit Termini acabament inicial Dies naturals suspès Nou termini d'acabament Previsió a 30/07/2020
1CatàlegCatàleg XGL 2018 ajuts econòmicsJustificació 31/03/2020 18 18/06/2020 No es preveu ampliar aquest termini més enllà del nou termini resultant de la represa del còmput.
2CatàlegCatàleg XGL 2019 ajuts econòmicsJustificació 31/03/2020 18 18/06/2020 No es preveu ampliar aquest termini més enllà del nou termini resultant de la represa del còmput.
3CatàlegCatàleg XGL 2019 fons de prestacióJustificació 30/04/2020 48 20/07/2020 No es preveu ampliar aquest termini més enllà del nou termini resultant de la represa del còmput.
4CatàlegCatàleg XGL 2019 ajuts econòmics i fons de prestacióExecució 30/06/2020 79 17/09/2020 No es preveu ampliar aquest termini més enllà del nou termini resultant de la represa del còmput.
5CatàlegCatàleg XGL 2019 ajuts econòmics i fons de prestacióJustificació 30/09/2020 79 18/12/2020 No es preveu ampliar aquest termini més enllà del nou termini resultant de la represa del còmput.
6CatàlegCatàleg XGL 2019 ajuts econòmics i fons de prestacióExecució 31/12/2020 31/12/2020Es restableix el termini d’acabament inicial (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 09/07/2020).
7CatàlegCatàleg XGL 2019 ajuts econòmicsJustificació 31/03/2021 31/03/2021Es restableix el termini d’acabament inicial (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 09/07/2020).
8CatàlegCatàleg XGL 2019 fons de prestacióJustificació28/02/2021 28/02/2021Es restableix el termini d’acabament inicial (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 09/07/2020).
9CatàlegCatàleg XGL 2019 fons de prestacióJustificació 30/04/2021 30/04/2021Es restableix el termini d’acabament inicial (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 09/07/2020).
10CatàlegCatàleg XGL 2020Sol·licitud 31/03/2020 18 18/06/2020 No es preveu ampliar aquest termini més enllà del nou termini resultant de la represa del còmput.
11CatàlegCatàleg XGL 2020Sol·licitud 30/09/2020 30/09/2020Es restableix el termini d’acabament inicial (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 09/07/2020).
12CatàlegCatàleg XGL 2020Sol·licitud 31/12/2020 31/12/2020Es restableix el termini d’acabament inicial (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 09/07/2020).
13CatàlegCatàleg XGL 2020Sol·licitud 01/06/2020 79 19/08/2020 No es preveu ampliar aquest termini més enllà del nou termini resultant de la represa del còmput.
14CatàlegCatàleg XGL 2020 ajuts econòmicsAcceptació 19/06/2020 19/06/2020 No es preveu ampliar aquest termini en tractar-se d'una tramitació exceptuada de la suspensió establerta per la disposició addicional 3a del Reial Decret 463/2020.
15CatàlegCatàleg XGL 2020 fons de prestacióAcceptació 31/03/2020 18 18/06/2020 No es preveu ampliar aquest termini més enllà del nou termini resultant de la represa del còmput.
16CatàlegCatàleg XGL 2020 fons de prestacióAcceptació 01/06/2020 79 19/08/2020 No es preveu ampliar aquest termini més enllà del nou termini resultant de la represa del còmput.
17CatàlegCatàleg XGL 2020 fons de prestacióAcceptació 01/07/2020 79 18/09/2020 No es preveu ampliar aquest termini més enllà del nou termini resultant de la represa del còmput.
18CatàlegCatàleg XGL 2020 ajuts econòmics (execució anticipada)Execució 30/09/2020 79 18/12/2020
19CatàlegCatàleg XGL 2020 fons de prestació (execució anticipada)Execució 30/09/2020 79 18/12/2020
20CatàlegCatàleg XGL 2020 ajuts econòmics (execució anticipada)Justificació 15/11/2020 79 02/02/2021
21CatàlegCatàleg XGL 2020 fons de prestació (execució anticipada)Justificació 15/11/2020 79 02/02/2021
22CatàlegCatàleg XGL 2020 ajuts econòmicsExecució 31/12/2020 31/12/2020Es restableix el termini d’acabament inicial (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 09/07/2020).
23CatàlegCatàleg XGL 2020 fons de prestacióExecució 31/12/2020 31/12/2020Es restableix el termini d’acabament inicial (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 09/07/2020).
24CatàlegCatàleg XGL 2020 ajuts econòmicsJustificació 31/03/2021 31/03/2021Es restableix el termini d’acabament inicial (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 09/07/2020).
25CatàlegCatàleg XGL 2020 fons de prestacióJustificació 30/04/2021 30/04/2021Es restableix el termini d’acabament inicial (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 09/07/2020).
26CatàlegCatàleg XGL 2020 ajuts econòmics (execució diferida i pluriennal)Execució 31/12/2021 31/12/2021Es restableix el termini d’acabament inicial (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 09/07/2020).
27CatàlegCatàleg XGL 2020 ajuts econòmics (execució diferida i pluriennal)Justificació 31/03/2022 31/03/2022Es restableix el termini d’acabament inicial (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 09/07/2020).
28Meses de concertacióMeses de concertació 2016-2019Formalització 31/03/2020 18 18/06/2020 Aquest termini no s'ampliarà més enllà del nou termini resultant de la represa del còmput.
29Meses de concertacióMeses de concertació 2016-2019Execució 31/12/2020 79 22/03/2021 Atès que el nou termini pot estendre's fins 2021, la responsabilitat de reajustar la despesa, si escau, és dels centres gestors, una vegada tinguin més coneixement de l'estat de les actuacions.
30Meses de concertacióMeses de concertació 2016-2019Justificació 31/03/2021 79 18/06/2021 Atès que el nou termini pot estendre's fins 2021, la responsabilitat de reajustar la despesa, si escau, és dels centres gestors, una vegada tinguin més coneixement de l'estat de les actuacions.
31Meses de concertacióMeses de concertació 2016-2019Execució30/11/2020 79 17/02/2021Atès que el nou termini pot estendre's fins 2021, la responsabilitat de reajustar la despesa, si escau, és dels centres gestors, una vegada tinguin més coneixement de l'estat de les actuacions.
32Meses de concertacióMeses de concertació 2016-2019Justificació30/11/2020 79 17/02/2021Atès que el nou termini pot estendre's fins 2021, la responsabilitat de reajustar la despesa, si escau, és dels centres gestors, una vegada tinguin més coneixement de l'estat de les actuacions.
33Programes complementarisExecució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2018 Línies 1 a 5Execució 30/09/2020 79 18/12/2020
34Programes complementarisExecució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2018 Línies 1 a 5Justificació 31/10/2020 79 18/01/2021
35Programes complementarisGarantia del benestar social 2019Justificació 30/04/2020 48 20/07/2020 No es preveu ampliar aquest termini més enllà del nou termini resultant de la represa del còmput.
36Programes complementarisMillora de l’ocupabilitat 2019 - 2a edicióJustificació 30/04/2020 48 20/07/2020 No es preveu ampliar aquest termini més enllà del nou termini resultant de la represa del còmput.
37Programes complementarisMillora de l’ocupabilitat 2019-2020 1a edicióJustificació 30/04/2020 48 20/07/2020 No es preveu ampliar aquest termini més enllà del nou termini resultant de la represa del còmput.
38Programes complementarisMillora de l’ocupabilitat 2019-2020 1a edicióJustificació 30/09/2020 79 30/10/2020Es modifica el termini resultant de la represa del còmput (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barceona de 30/07/2020).
39Programes complementarisMillora de l’ocupabilitat 2019-2020 1a edicióExecució 31/12/2020 79 31/12/2020Es restableix el termini inicial (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barceona de 30/07/2020).
40Programes complementarisMillora de l’ocupabilitat 2019-2020 1a edicióJustificació 30/04/2021 79 30/04/2021Es restableix el termini inicial (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barceona de 30/07/2020).
41Programes complementarisModernització de polígons (1a edició - 2017) Línia de suport a projectes específicsExecució 31/03/2020 18 18/06/2020S'ha ajornat el termini d’execució de diversos ajuts (decret PDB de 21/07/2020)
42Programes complementarisModernització de polígons (1a edició - 2017) Línia de suport a projectes específicsJustificació 01/06/2020 79 19/08/2020S'ha ajornat el termini de justificació de diversos ajuts (decret PDB de 21/07/2020)
43Programes complementarisModernització de polígons (1a edició - 2017) Línia de suport als plans integralsJustificació 31/03/2020 18 18/06/2020
44Programes complementarisModernització de polígons (1a edició - 2017) Línia de suport als plans integralsExecució 30/09/2020 79 18/12/2020 En els propers dies es valorarà la necessitat/possibilitat d'ampliar el termini o fixar un nou termini.
45Programes complementarisModernització de polígons (1a edició - 2017) Línia de suport als plans integralsJustificació 02/11/2020 79 20/01/2021 En els propers dies es valorarà la necessitat/possibilitat d'ampliar el termini o fixar un nou termini.
46Programes complementarisModernització de polígons (2a edició - 2018) Línia de suport a projectes específicsExecució 30/06/2020 79 17/09/2020 En els propers dies es valorarà la necessitat/possibilitat d'ampliar el termini o fixar un nou termini.
47Programes complementarisModernització de polígons (2a edició - 2018) Línia de suport a projectes específicsJustificació 30/09/2020 79 18/12/2020 En els propers dies es valorarà la necessitat/possibilitat d'ampliar el termini o fixar un nou termini.
48Programes complementarisModernització de polígons (2a edició - 2018) Línia de suport als plans integralsJustificació 15/04/2020 33 03/07/2020 En els propers dies es valorarà la necessitat/possibilitat d'ampliar el termini o fixar un nou termini.
49Programes complementarisModernització de polígons (2a edició - 2018) Línia de suport als plans integralsJustificació 15/10/2020 79 04/01/2021 En els propers dies es valorarà la necessitat/possibilitat d'ampliar el termini o fixar un nou termini.
50Programes complementarisModernització de polígons (2a edició - 2018) Línia de suport als plans integralsExecució 31/12/2020 79 22/03/2021 En els propers dies es valorarà la necessitat/possibilitat d'ampliar el termini o fixar un nou termini.
51Programes complementarisModernització de polígons (2a edició - 2018) Línia de suport als plans integralsJustificació 15/03/2021 79 02/06/2021 En els propers dies es valorarà la necessitat/possibilitat d'ampliar el termini o fixar un nou termini.
52Programes complementarisReforma i millora d'equipaments locals (línies 1, 2, 3, 4 i 6)Execució 30/04/2020 48 20/07/2020
53Programes complementarisReforma i millora d'equipaments locals (línies 1, 2, 3, 4 i 6)Justificació 15/06/2020 79 02/09/2020
54Programes complementarisReforma i millora d'equipaments locals (línia 5)Execució 31/10/2020 79 18/01/2021
55Programes complementarisReforma i millora d'equipaments locals (línia 5)Justificació 15/11/2020 79 02/02/2021
56Programes complementarisSuport integral al desenvolupament localExecució 30/04/2020 48 20/07/2020
57Programes complementarisSuport integral al desenvolupament localJustificació 15/05/2020 63 03/08/2020 En els propers dies es valorarà la necessitat/possibilitat d'ampliar el termini o fixar un nou termini.
58Programes complementarisTransicions educatives per al curs 2019-2020Execució 30/06/2020 79 17/09/2020 En els propers dies es valorarà la necessitat/possibilitat d'ampliar el termini o fixar un nou termini.
59Programes complementarisTransicions educatives per al curs 2019-2020Justificació 30/09/2020 79 02/11/2020Es modifica el termini resultant de la represa del còmput (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 30/07/2020).
60Programes complementarisSosteniment del servei de l’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019Sol·licitud 30/06/2020 30/06/2020 No es preveu ampliar aquest termini en tractar-se d'una tramitació exceptuada de la suspensió establerta per la disposició addicional 3a del Reial Decret 463/2020.
61Programes complementarisGarantia del benestar social 2020Acceptació 01/07/2020 01/07/2020 No es preveu ampliar aquest termini en tractar-se d'una tramitació exceptuada de la suspensió establerta per la disposició addicional 3a del Reial Decret 463/2020.
62Programes complementaris“Cap municipi enrere”, de suport integral als governs locals contra la COVID-19Acceptació 15/07/2020 15/07/2020 No es preveu ampliar aquest termini en tractar-se d'una tramitació exceptuada de la suspensió establerta per la disposició addicional 3a del Reial Decret 463/2020.
63Subvencions nominativesSubvencions nominatives pressupost 2019Justificació 31/03/2020 18 18/06/2020 La responsabilitat de promoure l'ampliació addicional del termini o la seva modificació és de cada centre gestor.
64Subvencions nominativesSubvencions nominatives XGLExecució 31/12/2020 79 22/03/2021 En els propers dies, s'aprovaran uns nous terminis d'execució i de justificació, que seran els mateixos que els inicials.
65Subvencions nominativesSubvencions nominatives XGLJustificació 31/03/2021 79 18/06/2021 En els propers dies, s'aprovaran uns nous terminis d'execució i de justificació, que seran els mateixos que els inicials.
66Programes complementarisMillora de camins municipalsExecució 15/10/2020 79 15/11/2020Es modifica el termini resultant de la represa del còmput (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barceona de 30/07/2020).
67Programes complementarisMillora de camins municipalsJustificació 15/10/2020 79 15/11/2020Es modifica el termini resultant de la represa del còmput (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barceona de 30/07/2020).