Contacte

 • Per a consultes específiques referents al contingut dels recursos i les seves condicions de sol·licitud i d’execució i justificació, us podreu adreçar a la unitat prestadora referent. L’horari d’atenció telefònica de les unitats prestadores, amb caràcter general, és de 9 a 14 hores.

 • Amb relació als tràmits i la normativa del de les convocatòries de la Xarxa de Governs Locals, podeu contactar amb la Direcció de Serveis de Cooperació Local:
  dscl.cooperacio@diba.cat
  934 022 209. L'horari d'atenció telefònica, amb caràcter general, és de 9 a 14 hores.

 • Amb relació als tràmits i la normativa de la resta de convocatòries podeu contactar amb la unitat prestadora referent.

 • Amb relació a l’accés al Portal de tramitació (PMT), contacteu amb el gestor d’accessos a les aplicacions del vostre ens local (referent SVUS). Aquesta persona us facilitarà els permisos necessaris per accedir a l’accés restringit de la Diputació de Barcelona i al Portal de tramitació que és l’eina que us permet preparar i presentar electrònicament les vostres sol·licituds de Catàleg i resta de tràmits vinculats.

 • Per a altres necessites de suport tècnic de la Xarxa Telemàtica Provincial de la Diputació de Barcelona, contacteu amb: suportxt@diba.cat
  93 472 55 00

 • Oficines de registre de la Diputació: adreces i horaris d'atenció.