Avaluació i millora: acompliment dels compromisos de qualitat

La Diputació de Barcelona ha assumit uns compromisos de qualitat generals vinculats al Catàleg de serveis 2014 i 2015 com a eina de gestió, i prop de 300 compromisos de qualitat vinculats directament a cadascun dels recursos que en ells s'ofereixen als ens locals de la demarcació.

Amb l'aprovació del Catàleg de serveis 2015, el passat 27 de novembre de 2014, es va activar el sistema de seguiment dels compromisos de qualitat definits, amb l'objectiu últim de disposar de la informació necessària per contribuir a la millora constant de la qualitat de l'assistència i la cooperació amb els governs locals de les comarques de Barcelona, recentment certificada com a Carta de seveis d'acord a la norma UNE93200:2008 d'AENOR.

En aquest espai es difonen trimestralment els resultats sobre el grau d'assoliment dels compromisos de qualitat definits fins a la completa execució de la totalitat de les assistències atorgades en el marc de cada Catàleg.

  1. Compromisos dels recursos del Catàleg 2015: 1a, 2a, 3a i 4a recollida,tancament final i agregat

    (Data d'actualització 17 de febrer de 2016)


  2. Compromisos generals del Catàleg 2015

    (Data d'actualització 24 de juliol de 2017)

    Compromisos generals tancament 2015