Seguiment i millora: acompliment dels compromisos de qualitat

La Diputació de Barcelona ha consolidat durant els darrers anys un model de gestió de la qualitat basat en la millora contínua del Catàleg de serveis. Amb l'establiment d'uns compromisos de qualitat en la gestió del Catàleg, la Diputació de Barcelona reafirma la seva exigència amb el sistema implementat. Aquests compromisos són les obligacions que s'assumeixen per a garantir una òptima qualitat en la prestació dels recursos oferts al territori i que permeten als governs locals conèixer el nivell de qualitat que poden exigir.

La Carta de serveis 2017 és un instrument viu sotmès a un seguiment i una avaluació periòdica. Mitjançant aquest espai web s'ofereix a la ciutadania i als governs locals l'accés públic i transparent als resultats trimestrals sobre l'acompliment dels compromisos de qualitat assumits.

 1. Compromisos del Catàleg:

  (Data d'actualització 14 de febrer de 2019)

  Amb la voluntat d'estandarditzar un nivell de qualitat compartit pel conjunt de recursos del Catàleg, s'han definit 4 compromisos de qualitat generals transversals associats a la gestió i tramitació del Catàleg de serveis 2017. També s'han definit pels 260 recursos del Catàleg de serveis 2017 un total de 316 compromisos de qualitat. Per cada recurs s'han fixat entre un i dos compromisos. Els atributs de qualitat d'un recurs són aquells aspectes vinculats a la seva prestació que han estat identificats com a rellevants pels ens locals, a partir del sistema de detecció d'expectatives i necessitats.

  Document: Informe conjunt dels compromisos generals i de recurs de la Carta de serveis (en format pdf, 2.033 kb) Nou

  Infografia: Resultats del 1r trimestre 2017 (en format pdf, 792 kb)

  Infografia: Resultats del 2n trimestre 2017 (en format pdf, 792 kb)

  Infografia: Resultats del 3r trimestre 2017 (en format pdf, 794 kb)

  Infografia: Resultats del 4r trimestre 2017 (en format pdf, 805 kb)

  Infografia: Resultats de l'actualizació parcial del tancament 2017 (en format pdf, 786 kb)

  Infografia: Resultats del tancament 2017 (en format pdf, 824 kb) Nou