Seguiment i millora: acompliment dels compromisos de qualitat

La Diputació de Barcelona ha consolidat durant els darrers anys un model de gestió de la qualitat basat en la millora contínua del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals. Amb l'establiment d'uns compromisos de qualitat en la gestió del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals, la Diputació de Barcelona reafirma la seva exigència amb el sistema implementat. Aquests compromisos són les obligacions que s'assumeixen per a garantir una òptima qualitat en la prestació dels recursos oferts al territori i que permeten als governs locals conèixer el nivell de qualitat que poden exigir.

La Carta de serveis 2019 és un instrument viu sotmès a un seguiment i una avaluació periòdica. Mitjançant aquest espai web s'ofereix a la ciutadania i als governs locals l'accés públic i transparent als resultats trimestrals sobre l'acompliment dels compromisos de qualitat assumits.

 1. Compromisos del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019:

  (Data d'actualització 12 de febrer de 2020)

  Amb la voluntat d'estandarditzar un nivell de qualitat compartit pel conjunt de recursos del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals, s'han definit 4 compromisos de qualitat generals transversals associats a la gestió i tramitació del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019. També s'han definit pels 269 recursos del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019 un total de 321 compromisos de qualitat. Per cada recurs s'han fixat entre un i dos compromisos. Els atributs de qualitat d'un recurs són aquells aspectes vinculats a la seva prestació que han estat identificats com a rellevants pels ens locals, a partir del sistema de detecció d'expectatives i necessitats.

  Document: Informe conjunt dels compromisos generals i de recurs de la Carta de serveis (en format pdf, 2.679 kB) Nou

  Infografia: Resultats del 1r trimestre 2019 (en format pdf, 365 kB)

  Infografia: Resultats del 2n trimestre 2019 (en format pdf, 163 kB)

  Infografia: Resultats del 3r trimestre 2019 (en format pdf, 388 kB)

  Infografia: Resultats del 4t trimestre 2019 (en format pdf, 186 kB)