Impacte de la participació dels governs locals

Aquest és l'espai web destinat a difondre els resultats de l'impacte del sistema de detecció de les expectatives i necessitats dels governs locals en la millora contínua del catàleg de serveis i en l'adaptació als usuaris, com a mínim, un cop l'any i amb posterioritat a l'aprovació de cada edició del catàleg.