Programa d’ajuts per a emergències municipals: tota la normativa