Cultura

Tràmits de subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats pels ens locals de la província de Barcelona
durant l’any 2023