Què podem sol·licitar a la Diputació?
Quina informació podem consultar?

Cultura


Programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars curs 2020-2021

Sol·licitud

Justificació


Subvencions per a programacions artístiques estables dels espais escènics
municipals 2020

Sol·licitud

Justificació


Programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars curs 2019-2020

Justificació


Subvencions a fires, mostres, mercats i festivals de referència 2020

Justificació

Economia i treball


Subvencions Reempresa 2020

Sol·licitud

Medi ambient


Adequació de les deixalleries a la recollida de l’amiant.Exercici 2020

Sol·licitud

Salut pública

Activitats d'educació per a la salut

Sol·licitud

Territori i parcs naturals


Autorització o informe per a la realització d'obres i instal·lacions en zona de
protecció de carreteres

Sol·licitud

Coneguem els nostres parcs 2020

Justificació