Què podem sol·licitar a la Diputació?
Quina informació podem consultar?

Cultura


Programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars curs 2019-2020

Sol·licitud

Justificació


Subvencions a fires, mostres, mercats i festivals de referència

Justificació


Programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars curs 2018-2019

Justificació

Educació


Subvencions per al sosteniment del servei de l'escola bressol municipal de la demarcació de Barcelona per al curs 2017-2018

Justificació

Habitatge


Subvencions en concurrència per a l'adquisició d'habitatges

Justificació

Salut pública

Activitats d'educació per a la salut 2020

Sol·licitud