Pagaments en línia

Des d'aquesta pàgina podeu accedir als terminals de pagament en línia d'una de les entitats col·laboradores i des d’on podreu efectuar, amb totes les garanties de seguretat, qualsevol pagament que hagueu de fer a favor de la Diputació de Barcelona.

Què es pot pagar

Podeu fer efectiu qualsevol tipus de pagament, sempre que l'identifiqueu amb la informació que prèviament us hagi facilitat la Diputació.

Per exemple:

 • Reintegrament de subvencions
 • Aportacions per cofinançament
 • Taxes i preus públics
 • Altres deutes

Com es pot pagar en línia

Per poder pagar en línia, cal que tingueu en compte els aspectes següents:

 • Dades requerides

  Per tal de garantir la correcta aplicació de l’ingrés i que produeixi els efectes que correspongui, l’heu d’identificar amb les dades d’entitat Emissora, Referència, Identificació i Import que consten en la Liquidació de deute o el Document de pagament que hagueu rebut, o bé consignant directament el Número de codi de barres que us hagi facilitat la Diputació.

 • Procés de pagament

  Des d'aquesta mateixa pàgina podeu accedir als terminals de pagament en línia d'una de les entitats col·laboradores. Un cop hi hagueu accedit, trieu si teniu un compte en alguna de les entitats col·laboradores, carregar l'import al vostre compte corrent, o si voleu pagar amb targeta bancària de qualsevol entitat financera.
  Sigui com sigui, per formalitzar el pagament, heu d'emplenar tots els camps del formulari i validar-lo.

 • Justificant

  Un cop fet el pagament, podreu imprimir o descarregar el comprovant que ho acredita.

 • Resolució d'incidències

  Si teniu cap incidència o dificultat per efectuar el pagament per aquesta via, podeu comunicar-ho a l'adreça de correu electrònic tre.unitatadmi@diba.cat, des d'on us facilitarem la solució adient.

Entitats col·laboradores

Les entitats col·laboradores de la Diputació de Barcelona que permeten fer el pagament en línia amb targeta bancària de qualsevol entitat o amb càrrec al compte, si n'hi teniu obert, són CaixaBank i BBVA, que tenen espais web segurs.

BBVA