Sol·licitud d’activitats d’educació per a la salut


Què permet

Sol·licitar activitats d’educació per a la salut 2021.

Més informació del Catàleg d’activitats d’educació per a la salut: http://www.diba.cat/web/salutpublica/activitats_educacio_salut

Qui ho pot demanar

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, excepte les activitats d’autoprotecció que les poden demanar tots els municipis de la demarcació de Barcelona.

Quan es pot demanar

De l’1 d’octubre al 6 de novembre de 2020.

Quina documentació cal aportar

Formulari associat Activitats_educacio_salut-2021.pdf

Com es pot demanar

Per a iniciar el tràmit, heu d'accedir al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT), emplenar i annexar el formulari associat i seguir les instruccions, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La sol·licitud la pot signar l’alcalde/essa, el regidor/a de l’àmbit d’actuació o el secretari/ària.

Quin és el termini per respondre

Abans del 31 de desembre de 2020.

Quin seguiment es pot efectuar

A través del PMT es pot consultar la fase/estat de l’expedient.


Portal de tramitació (PMT)


Accés restringit