Sol·licitud general

Què permet

Presentar una sol·licitud a la Diputació de Barcelona per iniciar un tràmit.

Qui el pot demanar

Qualsevol ciutadà.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment.

Quina documentació cal aportar

Formulari estandarditzat de sol·licitud general (disponible en aquesta mateixa fitxa).

Com es pot demanar

Per iniciar el tràmit heu d'emplenar el formulari de sol·licitud i tramitar-lo electrònicament, presencialment, o presentar-lo en les oficines de correus, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 • Electrònicament, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve: s'ha d'accedir a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona mitjançant el botó següent i seguir-ne les instruccions .

 • Amb identificació digital


  Accedeix - Persones físiques

  Amb certificat digital


  Accedeix - Persones jurídiques

 • Presencialment: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat, el podeu presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona.

 • Oficina de correus: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat, el podeu presentar presencialment a les oficines de correus (opció correu certificat administratiu).

 • Formulari de sol·licitud


  Descarrega pdf

Quin és el termini per respondre

Es respon d'acord amb el termini que la legislació vigent estableix en funció del tràmit o procediment.

Quin cost té

És gratuït.