Suport a la tramitació i publicació electrònica

 • Atenció telefònica
 • Navegadors suportats
 • Pes i format dels documents adjunts
 • Certificats vàlids segons la Política de signatura electrònica
 • Verificació
 • Rebut de presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions
 • Publicació electrònica al BOPB

 • Atenció telefònica

  En cas que tingueu dubtes o dificultats tècniques en les vostres tramitacions, disposeu suport informàtic de dilluns a divendres de 8 a 17 h:

  • Ciutadania, entitats, empreses i proveïdors: 900 101 934
  • Ens locals: 934 725 500

  En cas que tingueu incidències que facin impossible la presentació electrònica de sol·licituds o altres documents, poseu-vos en contacte amb el Registre General-oficina d’assistència en matèria de registres de la Diputació de Barcelona.


  Navegadors suportats

  Per tramitar una sol·licitud, escrit o comunicació a la Diputació de Barcelona heu de tenir en compte que els navegadors suportats són:

  1. Microsoft Internet Explorer versió 9.0 o superior

  2. Microsoft Edge
  3. Google Chrome versió 22.0.1229.1.92 o superior
  4. Mozilla Firefox versió 3.5 o superior
  5. Safari macOs

  Pes i format dels documents adjunts

  Per a adjuntar documents a les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats al Registre Electrònic General de la Diputació de Barcelona, s'ha de garantir que són llegibles i lliures de virus informàtics o de qualsevol altre codi maliciós.

  L'extensió màxima, individual o conjunta, dels documents adjunts està limitada a 40 megabytes.

  El format ha de ser PDF o el dels paquets ofimàtics Open Office o Microsoft Office per a documents de text, així com qualsevol altre que s'ajusti als formats i estàndards aprovats per l'Esquema Nacional d'Interoperatibilitat incorporats en l'entorn de la Seu electrònica.

  Els formats aprovats per la Diputació de Barcelona els teniu relacionats en el Decret d’aprovació del Catàleg de Formats de documents electrònics de la Diputació de Barcelona (CFDE) [en format .pdf, 1,7 kB]


  Certificats vàlids segons la Política de signatura electrònica

  Per a poder tramitar electrònicament a la nostra Seu cal que acrediteu la vostra identitat digital. Els certificats digitals permeten identificar-se de forma segura quan es realitzen tràmits per internet, amb plenes garanties tècniques i jurídiques, així com signar documents electrònics amb validesa legal.

  Són certificats vàlids els que emet el Consorci Administració Oberta de Catalunya (idCAT identitat digital (aoc.cat)); inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes (T-CAT (aoc.cat)).

  També són vàlids tots els certificats admesos pel Consorci Administració Oberta de Catalunya i emesos les entitats certificadores. Podeu consultar la llista actualitzada d'entitats de certificació classificades del Consorci Administració Oberta de Catalunya.


  Verificació

  Per a verificar si el vostre certificat està acceptat per a tramitar qualsevol petició a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona, feu servir un dels validadors que proposem a continuació:

  • SignaSuite: aplicació web del Consorci Administració Oberta de Catalunya que permet, d'una banda, validar certificats digitals i signatures electròniques amb totes les garanties, tant jurídiques com tècniques, que estableix la normativa vigent a les administracions públiques catalanes, i, de l'altra, signar i preservar (estendre la durada de les signatures) documents signats.

  • Valide: aplicació web de l'Administració General de l'Estat que permet determinar la validesa dels certificats digitals i les signatures electròniques.


  Rebut de presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions

  Per a visualitzar el rebut de presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions que genera de manera automatitzada el registre electrònic, cal tenir instal·lada l'aplicació de visualització de documents en format PDF corresponent. Es pot descarregar gratuïtament a Adobe.


  Publicació electrònica al BOPB

  Per conèixer els requisits per a publicar anuncis oficials en el Butlletí Oficial de la Província consulteu les Instruccions tècniques sobre els requeriments que han d’acomplir els textos dels anuncis per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) [en format .pdf, 617 kB]