Selecció de personal per als ajuntaments

Informació pública sobre els processos de selecció per ser personal dels ajuntaments, convocats per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Ger. Serveis d'Assist. Govern Local SAOM-GSAGLANUNCI del solucionari de la prova tipus test del PROCÉS SELECTIU amb codi BS2024/01, per cobrir necessitats de personal temporal en la categoria de TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA, destinada als ajuntaments de la demarcació de Barcelona amb biblioteques integrades a la Xarxa de Biblioteques Municipal.23-07-2024
Ger. Serveis d'Assist. Govern Local SAOM-GSAGLANUNCI Rectificació error Annex del Decret llista definitiva BS2024.0117-07-2024
Ger. Serveis d'Assist. Govern Local SAOM-GSAGLAnunci de la convocatòria per a fer la prova tipus test del procés BS2024/01 Tècnic/a auxiliar de biblioteca10-07-2024
Ger. Serveis d'Assist. Govern Local SAOM-GSAGLAnunci sobre l¿aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses en el procés de selecció amb el Codi BS2024/0108-07-2024
Ger. Serveis d'Assist. Govern Local SAOM-GSAGLAnunci ADMETRE A TRÀMIT I ACCEPTAR la delegació acordada per l'Ajuntament de Premià de Mar de la competència de selecció de personal per a la constitució i gestió d'una Borsa supramunicipal de personal temporal (2024) en la categoria de TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA destinada als ajuntaments de la demarcació de Barcelona amb biblioteques integrades a la Xarxa de Biblioteques Municipals; AMPLIAR amb aquest ajuntament i DECLARAR conclosa l llista de 59 ajuntaments que participen en l'actuació.28-06-2024
Ger. Serveis d'Assist. Govern Local bSAOM-GSAGLAnunci de convocatòria de les proves de català (BS2024/01) - Borsa supramunicipal Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca27-06-2024
Ger. Serveis d'Assist. Govern Local SAOM-GSAGLAnunci de la data, hora i lloc on es farà la prova tipus test (BS2024/01) - Borsa supramunicipal Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca27-06-2024
Ger. Serveis d'Assist. Govern Local SAOM-GSAGLAnunci de convocatòria de la prova de castellà (BS2024/01) - Borsa supramunicipal Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca27-06-2024
Ger. Serveis d'Assist. Govern Local Anunci TABAnunci Decret llista provisional i data proves Borsa TAB11-06-2024
Ger. Serveis d'Assist. Govern Local Aprovació de les bases reguladores, de la convocatòria i de la designació de les persones membres del tribunal, del procés de selecció per a la constitució d¿una borsa supramunicipal de personal temporal (Codi BS2024/01), en la categoria de TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA06-05-2024

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar