Què podem sol·licitar a la Diputació?
Quina informació podem consultar?


Suport informàtic
    900 101 934

Prem a cadascun dels àmbits per veure les opcions disponibles

Esmena de sol·licitud

202120215120012323 - Esmena de sol·licitud
Convocatòria que incorpora les bases especifiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva als centres d'educació infantil, d'ensenyament primari i secundari, públics i concertats i d'educació especial, que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona. Any 2021.

202220215120012533 - Esmena de sol·licitud
Convocatòria de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva amb l'objecte de fomentar les activitats forestals, les agrícoles ramaderes, les d'empreses de serveis, les de millora dels habitatges i de restauració del patrimoni arquitectònic, les d'entitats culturals, cíviques i esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència - estalvi energètic en edificis, dins l'àmbit de la xarxa de parcs gestionada per la Diputació de Barcelona, exercici 2022. Promoguda per la Gerència de Serveis d'Espais Naturals. (Expedient 2021/5885).


Justificació

202020195120011433 - Justificació
202020205120011653 Actualment - Espais Naturals. Convocatòria per a les activitats forestals i agrícoles i ramaderes , les d'empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals, cíviques i esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència energètica en edificis en l'àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona. Any 2020 - 2021


Esmena de justificació

202020195120011433 - Esmena de justificació
202020205120011653 Actualment - Espais Naturals. Convocatòria per a les activitats forestals i agrícoles i ramaderes , les d'empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals, cíviques i esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència energètica en edificis en l'àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona. Any 2020 - 2021