Què podem sol·licitar a la Diputació?
Quina informació podem consultar?


Suport informàtic
    900 101 934

Prem a cadascun dels àmbits per veure les opcions disponibles

Esmena de sol·licitud

202120215120012343 - Esmena de sol·licitud
Cultura. Convocatòria de subvencions d'impuls de les programacions artístiques estables dels espais escènics municipals. 2021

202120215120012383 - Esmena de sol·licitud
Cultura. Convocatòria de subvencions per a festivals artístics organitzats per entitats privades 2021

202120215120012413 - Esmena de sol·licitud
Cultura. Convocatòria de subvencions per a activitats de cultura popular i tradicional organitzades per entitats sense finalitat de lucre 2021

202120215120012423 - Esmena de sol·licitud
Cultura. Convocatòria de subvencions per a actuacions de foment i difusió de la cultura popular i tradicional organitzades per federacions 2021


Esmena de justificació

202020205120011623 - Esmena de justificació
Convocatòria de subvencions per a activitats de cultura popular i tradicional organitzades per entitats sense finalitat de lucre 2020

202020205120011733 - Esmena de justificació
Convocatòria de subvencions per a festivals artístics organitzats per entitats sense finalitat de lucre 2020

202020205120011743 - Esmena de justificació
Cultura. Convocatòria de subvencions per a activitats de cultura popular i tradicional organitzades per federacions 2020

202020205120011823 - Esmena de justificació
Cultura. Convocatòria de subvencions per a fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per entitats privades del sector cultural. 2020

202020205120011843 - Esmena de justificació
Cultura. Subvencions a entitats representatives dels diferents sectors culturals per a activitats impulsades dins la demarcació de Barcelona. 2020

202020205120012023 - Esmena de justificació
Cultura. Convocatòria de subvencions per a programacions artístiques estables dels espais escènics municipals. 2020