Què podem sol·licitar a la Diputació?
Quina informació podem consultar?


Suport informàtic DIBA
    900 101 934

Suport ORGT
    932 029 802

Prem a cadascun dels àmbits per veure les opcions disponibles
Sol·licitud03/03/2022   28/03/2022 
Esmena de sol·licitud29/03/2022   06/06/2022 
Justificació voluntària11/07/2022   15/11/2022 
Esmena de justificació voluntària16/11/2022   16/01/2023 
Justificació16/01/2023   31/03/2023 
Esmena de justificació03/04/2023   10/07/2023 
Sol·licitud15/06/2022   01/07/2022 
Esmena de sol·licitud02/07/2022   30/08/2022 
Justificació voluntària15/09/2022   15/11/2022 
Esmena de justificació voluntària16/11/2022   15/12/2022 
Justificació16/01/2023   31/03/2023 
Esmena de justificació01/04/2023   30/06/2023 
Sol·licitud02/08/2022   06/09/2022 
Esmena de sol·licitud07/09/2022   13/10/2022 
Justificació03/01/2023   30/03/2023 
Esmena de justificació01/04/2023   29/06/2023 
Sol·licitud02/03/2021   31/03/2021 
Esmena de sol·licitud08/03/2021   10/05/2021 
Justificació10/01/2022   31/03/2022 
Esmena de justificació01/10/2021   30/09/2022 
Sol·licitud15/12/2020   15/01/2021 
Esmena de sol·licitud21/12/2020   21/01/2021 
Acceptació01/02/2021   28/02/2021 
Execució01/03/2021   30/09/2023 
Justificació01/09/2021   31/12/2023 
Esmena de justificació01/11/2021   31/03/2024 
Tràmit d'audiència02/01/2024   31/12/2024 
Sol·licitud08/02/2022   28/02/2022 
Esmena de sol·licitud08/02/2022   14/04/2022 
Justificació voluntària07/06/2022   15/11/2022 
Esmena de justificació voluntària07/06/2022   14/12/2022 
Justificació09/01/2023   03/03/2023 
Esmena de justificació09/01/2023   30/09/2023 
Sol·licitud17/03/2022   21/04/2022 
Esmena de sol·licitud17/03/2022   13/06/2022 
Justificació voluntària25/07/2022   15/11/2022 
Esmena de justificació voluntària25/07/2022   14/12/2022 
Justificació09/01/2023   03/03/2023 
Esmena de justificació09/01/2023   30/09/2023 

Premis

Sol·licitud26/07/2022   15/09/2022 
Esmena de sol·licitud16/09/2022   20/10/2022