Catàleg 2021-2023

Catàleg de serveis 2021-2023

La Diputació de Barcelona desplega la seva política de cooperació amb els governs locals de la província a través de diferents instruments de cooperació, entre els quals cal destacar els que s’integren en el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

El Catàleg de serveis recull l’oferta de suport tècnic, material i econòmic que la Diputació posa a l’abast dels governs locals perquè exerceixin les seves competències. Aquest catàleg representa el compromís ferm i consolidat de totes les àrees de la Diputació amb el territori i el desplegament de les polítiques públiques locals, amb més de 20.000 assistències cada any.

El Catàleg té associat un sistema de qualitat i millora contínua certificat externament, que genera més de 10.000 enquestes anuals als equips locals, els quals li han atorgat una valoració global de 8,6 sobre 10.

La Diputació de Barcelona posa en marxa un Catàleg de serveis a tres anys vista, renovat i millorat amb la participació dels governs locals. Està més adaptat a les necessitats del territori, i s’alinea estratègicament amb el Pla d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona, la lluita contra la pandèmia COVID-19 i amb els reptes globals de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides.

El Catàleg 2021-2023 inclou, per a l’any 2022, 364 recursos d’assistència i cooperació -163 recursos de suport tècnic (45%), 117 de suport econòmic (32%) i 84 de suport material (23%)-, que persegueixen reforçar l’autonomia local, potenciar la reactivació econòmica i social i construir uns pobles i ciutats més justos i sostenibles.


Núria Marín Martínez
Presidenta de la Diputació de Barcelona