Sol·licitud de la gestió del padró d’habitants


Què permet

Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la gestió informatitzada del padró d'habitants dels municipis i la relació i els intercanvis amb l'Institut Nacional d'Estadística.

Aquesta prestació es formalitza a través de la signatura d’un conveni d’encomana de la gestió de l’ajuntament a la Diputació de Barcelona.

Qui ho pot demanar

Els ajuntaments de la demarcació de Barcelona de municipis de fins a 30.000 habitants.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Quina documentació cal aportar

Cap. L’ens haurà de fer contacte mitjançant l’adreça: s.saom@diba.cat, sempre abans de fer la petició.

Com es pot demanar

Per a iniciar el tràmit, s'ha d'accedir al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) mitjançant el botó següent, emplenar el formulari electrònic de sol·licitud i seguir les instruccions, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Portal de tramitació (PMT)


Accés restringit