C6. Catàleg de serveis. Recepció


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2024


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022


Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024


Què permet?

Acreditar davant la Diputació de Barcelona la recepció i conformitat amb recursos tècnics i materials lliurats prèviament.

Qui el pot demanar?

El personal dels ens destinataris beneficiaris de recursos consistents en la provisió de béns, equips i subministraments i/o en la redacció de plans, projectes i informes.

Quan es pot demanar?

En el termini establert en l’acte de concessió del recurs. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document, el recurs s’entendrà recepcionat tàcitament.

Quina documentació cal aportar?

Formulari C6-001-24. Recepció de béns, equips i subministraments

Formulari C6-002-24. Recepció de plans, projectes i informes.

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit “Sol·licitud general”, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu el tràmit electrònic.

Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació del formulari, la Diputació dona per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.

Quina és la normativa aplicable?

Règim de la convocatòria del Catàleg 2024 del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2024-2027 de la Diputació de Barcelona.Iniciar el tràmitCatàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023


Què permet?

Acreditar davant la Diputació de Barcelona la recepció i conformitat amb recursos tècnics i materials lliurats prèviament.

Tràmit obligatori per recursos consistents en provisió de béns, equips i subministraments i/o redacció de plans, projectes i informes.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris de recursos consistents en la provisió de béns, equips i subministraments i/o en la redacció de plans, projectes i informes.

Quan es pot demanar?

En el termini establert en l’acte de concessió del recurs. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document, el recurs s’entendrà recepcionat tàcitament.

Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023Recepció de béns, equips i subministraments. C6-001-23
Recepció de plans, projectes i informes. C6-002-23

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit “Sol·licitud general”, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació del formulari, la Diputació dona per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmitCatàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022


Què permet?

Acreditar davant la Diputació de Barcelona la recepció i conformitat amb recursos tècnics i materials lliurats prèviament.

Tràmit obligatori per recursos consistents en provisió de béns, equips i subministraments i/o redacció de plans, projectes i informes.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris de recursos consistents en la provisió de béns, equips i subministraments i/o en la redacció de plans, projectes i informes.

Quan es pot demanar?

En el termini establert en l’acte de concessió del recurs. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document, el recurs s’entendrà recepcionat tàcitament.

Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022Recepció de béns, equips i subministraments. C6-001-22
Recepció de plans, projectes i informes. C6-002-22

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit “Sol·licitud general”, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació del formulari, la Diputació dona per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmitIniciar el tràmit