C6. Recepció


Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2019


Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2018


Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2017
Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2019


Què permet?

Acreditar, davant la Diputació de Barcelona, la recepció i conformitat de recursos tècnics i materials lliurats prèviament

Tràmit obligatori per recursos consistents en provisió de béns, equips i subministraments i/o redacció de plans, projectes i informes.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris de recursos consistents en provisió de béns, equips i subministraments i/o redacció de plans, projectes i informes.

Quan es pot demanar?

En el termini establert en l’acte de concessió del recurs. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document, el recurs s’entendrà recepcionat tàcitament.

Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg de serveis 2019Recepció de béns, equips i subministraments. C6-001-19
Recepció de plans, projectes i informes. C6-002-19

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit “Sol·licitud general”, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació del formulari, la Diputació dona per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmitCatàleg de la Xarxa de Governs locals 2018


Què permet?

Acreditar, davant la Diputació de Barcelona, la recepció i conformitat de recursos tècnics i materials lliurats prèviament.

Tràmit obligatori per recursos materials consistents en provisió de béns, equips i subministraments inventariables i per recursos tècnics consistents en redacció de plans, projectes i informes.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris de recursos consistents en provisió de béns, equips i subministraments inventariables i/o redacció de plans, projectes i informes.

Quan es pot demanar?

En el termini establert en l’acte de concessió del recurs. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document, el recurs s’entendrà recepcionat tàcitament.

Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg de serveis 2018Recepció de béns, equips i subministraments inventariables. C6-001-18
Recepció de plans, projectes i informes. C6-002-18

On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho, accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT), escolliu el tràmit "Sol·licitud general", annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.

Quan es dóna resposta?

Amb la correcta presentació del formulari, la Diputació dóna per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmitCatàleg de la Xarxa de Governs locals 2017


Què permet?

Acreditar, davant la Diputació, la recepció de recursos tècnics i materials lliurats prèviament.

Tràmit obligatori per recursos materials consistents en provisió de béns, equips i subministraments inventariables i per recursos tècnics consistents en redacció de plans, projectes i informes.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris de recursos consistents en provisió de béns, equips i subministraments inventariables i/o redacció de plans, projectes i informes.

Quan es pot demanar?

En el termini establert en l’acte de concessió del recurs.

Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg de serveis 2017Recepció de recursos consistents en provisió de béns, equips i subministraments inventariables. C6-001-17
Recepció de recursos consistents en redacció de plans, projectes i informes. C6-002-17

On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho, accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT), escolliu el tràmit "Sol·licitud general", annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.

Quan es dóna resposta?

Amb la correcta presentació del formulari, la Diputació dóna per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmit