C6. Catàleg de serveis. Recepció


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021


Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2020


Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2019


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021


Què permet?

Acreditar, davant la Diputació de Barcelona, la recepció i conformitat de recursos tècnics i materials lliurats prèviament.

Tràmit obligatori per recursos consistents en provisió de béns, equips i subministraments i/o redacció de plans, projectes i informes.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris de recursos consistents en provisió de béns, equips i subministraments i/o redacció de plans, projectes i informes.

Quan es pot demanar?

En el termini establert en l’acte de concessió del recurs. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document, el recurs s’entendrà recepcionat tàcitament.

Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021Recepció de béns, equips i subministraments. C6-001-21
Recepció de plans, projectes i informes. C6-002-21

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit “Sol·licitud general”, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació del formulari, la Diputació dona per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmitCatàleg de la Xarxa de Governs locals 2020


Què permet?

Acreditar, davant la Diputació de Barcelona, la recepció i conformitat de recursos tècnics i materials lliurats prèviament.

Tràmit obligatori per recursos consistents en provisió de béns, equips i subministraments i/o redacció de plans, projectes i informes.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris de recursos consistents en provisió de béns, equips i subministraments i/o redacció de plans, projectes i informes.

Quan es pot demanar?

En el termini establert en l’acte de concessió del recurs. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document, el recurs s’entendrà recepcionat tàcitament.

Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg de serveis 2020Recepció de béns, equips i subministraments. C6-001-20
Recepció de plans, projectes i informes. C6-002-20

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit “Sol·licitud general”, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació del formulari, la Diputació dona per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmitCatàleg de la Xarxa de Governs locals 2019


Què permet?

Acreditar, davant la Diputació de Barcelona, la recepció i conformitat de recursos tècnics i materials lliurats prèviament

Tràmit obligatori per recursos consistents en provisió de béns, equips i subministraments i/o redacció de plans, projectes i informes.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris de recursos consistents en provisió de béns, equips i subministraments i/o redacció de plans, projectes i informes.

Quan es pot demanar?

En el termini establert en l’acte de concessió del recurs. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document, el recurs s’entendrà recepcionat tàcitament.

Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg de serveis 2019Recepció de béns, equips i subministraments. C6-001-19
Recepció de plans, projectes i informes. C6-002-19

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit “Sol·licitud general”, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació del formulari, la Diputació dona per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.