Programes complementaris: tota la normativa


Escolarització en primera infància per al curs 2016-2017


Execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa


Finançament de les llars d'infants curs 2015-2016


Foment de l'ocupació i de suport a la integració social


Foment de l'ocupació local 2017-2018


Garantia del benestar social 2017


Garantia del benestar social 2018


Millora de camins municipals


Modernització de polígons


Reforma i millora d'equipaments locals


Serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica


Suport a la inversió local


Suport a les inversions financeres sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals


Transicions educatives per al curs 2017-2018
Escolarització en primera infància per al curs 2016-2017

 • 20/07/2017. Aprovació de la concessió definitiva dels ajuts.
 • 30/03/2017. Aprovació del programa.

Execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa

 • 18/12/2017. Aprovació de la concessió definitiva dels ajuts econòmics
 • 20/07/2017. Aprovació del programa

Finançament de les llars d'infants curs 2015-2016


Foment de l'ocupació i suport a la integració social

 • 23/02/2017. Modificació del règim de concertació del programa.
 • 30/06/2016. Aprovació de la concessió definitiva dels ajuts.
 • 10/03/2016. Aprovació del programa.

Foment de l'ocupació local 2017-2018

 • 08/06/2017. Aprovació de la concessió definitiva dels ajuts corresponents als municipis de fins a 1.000 habitants, en el marc de la Línia de suport a la dinamització econòmica dels petits municipis.
 • 23/02/2017. Aprovació del programa.

Garantia del benestar social 2017

 • 28/07/2017. Aprovació dels ajuts corresponents als municipis de fins a 1.000 habitants, en el marc de la Línia de suport a la dinamització econòmica dels petits municipis.
 • 30/03/2017. Aprovació del programa.

Garantia del benestar social 2018


Millora de camins municipals

 • 10/11/2016. Aprovació de la concessió definitiva dels ajuts.
 • 09/06/2016. Aprovació del programa.

Modernització de polígons


Reforma i millora dels equipaments locals


Serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica


Suport a la inversió local


Suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals

 • 05/10/2017. Aprovació de la liquidació definitiva i parcial dels ajuts amb termini de justificació fins al 30 d'abril de 2017.
 • 03/07/2017. Desestimació de diverses sol·licituds de pròrroga, aprovació de la liquidació provisional i parcial del programa i obertura del període d'audiència de les actuacions amb termini de justificació fins al 30 d'abril de 2017.
 • 29/06/2017. Aprovació de la liquidació definitiva i parcial dels ajuts amb termini de justificació fins al 30 de juny de 2016 i fins al 30 de novembre de 2016.
 • 09/03/2017. Aprovació de la liquidació provisional i parcial del programa i del període d'audiència de les actuacions amb termini de justificació fins al 30 de juny de 2016 i fins al 30 de novembre de 2016.
 • 09/03/2017. Aprovació de la liquidació definitiva i parcial del ajuts amb termini de justificació fins al 30 d'octubre de 2015.
 • 05/09/2016. Aprovació de la pròrroga d'actuacions del Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals amb l'Ajuntament d'Argentona
 • 21/07/2016. Aprovar la pròrroga d'actuacions amb diversos ajuntaments.
 • 21/07/2016. Aprovar la pròrroga d'actuacions amb l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
 • 09/06/2016. Aprovar la pròrroga d'actuacions amb l'Ajuntament de Caldes de Montbui i l'Ajuntament del Pla del Penedès.
 • 17/12/2015. Aprovació de la liquidació provisional i parcial i obertura d'un període d'audiència dels ajuts amb termini de justificació fins al 30 d'octubre de 2015.
 • 03/11/2015. Aprovació de la pròrroga dels terminis d'execució i de justificació fins al 30 de juny de 2016.
 • 29/10/2015. Aprovació de la modificació del règim per reconèixer les obligacions pels saldos pendents de pagar abans que finalitzi l'any 2015
 • 28/05/2015. Modificació als efectes d'admetre la tramitació electrònica de la justificació dels ajuts.
 • 30/04/2015. Aprovació de la modificació de l'ajut concedit a l'Ajuntament de Calders
 • 18/12/2014. Modificació de la concessió de diversos ajuts per canvi de destinació.
 • 14/11/2014. Aprovació parcial dels ajuts (5)
 • 10/11/2014. Aprovació parcial dels ajuts (4)
 • 20/10/2014. Aprovació parcial dels ajuts (3)
 • 03/10/2014. Aprovació parcial dels ajuts (2)
 • 24/07/2014. Aprovació parcial dels ajuts (1)
 • 04/07/2014. Aprovació del Programa.
 • 04/07/2014. Nota informativa sobre els requisits exigibles a les actuacions executades en el marc del Programa

Transicions educatives per al curs 2017-2018

 • 18/12/2017. Aprovació de l’increment de l’import de concessió dels ajuts econòmics
 • 05/10/2017. Aprovació de la concessió d'ajuts i de la modificació del règim jurídic.
 • 29/06/2017. Aprovació del programa.