Programes específics: tota la normativa


Programes específics 2020-2023


Programes complementaris 2016-2019


Programes específics 2020-2023: tota la normativa

Ajuts per a emergències municipals


Benestar emocional per a la infància i l’adolescència


“Cap municipi enrere”, de suport integral als governs locals contra la COVID-19


Escolta Jove


Escolta Jove. Fase 2 prova pilot


Garantia del benestar social 2020


Next Diba


Resiliència local


Resiliència local 2.0


Resiliència local 3.0


Sosteniment del servei de l’escola bressol municipal per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019


Sosteniment del servei de l’escola bressol municipal per al curs escolar 2018-2019 (2a part)


“Treball, Talent i Tecnologia”


Programes complementaris 2016-2019: tota la normativa

Millora de l'ocupabilitat 2019-2020 (1a edició)


Millora de l'ocupabilitat 2019 (2a edició)


Modernització de polígons (2a edició - 2018)


Reforma i millora d'equipaments localsMillora de l'ocupabilitat 2019-2020 - 1a edició


Millora de l'ocupabilitat 2019 (2a edició)

  • 13/05/2021. Aprovació de la liquidació definitiva del Programa i del reconeixement de crèdit i la corresponent autorització i disposició de la despesa a favor de diversos ens.
  • 20/11/2020. Aprovació de la liquidació provisional del Programa.
  • 11/04/2019. Aprovació del Programa.

Modernització de polígons (2a edició - 2018)


Reforma i millora dels equipaments locals

  • 28/10/2021. Aprovació de la liquidació definitiva relativa als ajuts amb termini de justificació fins el 2 de febrer de 2021 corresponents a la línia 5 "Edificis singulars i elements patrimonials", i a un ajut de la línia 1 "Equipaments culturals".
  • 16/06/2021. Aprovació de la liquidació provisional relativa als ajuts amb termini de justificació fins al 2 de febrer de 2021, corresponents a la línia 5 "Edificis singulars i elements patrimonials".
  • 10/06/2021. Aprovació de la liquidació definitiva i parcial dels ajuts amb termini de justificació fins el 2 de setembre de 2020.
  • 01/12/2020. Aprovació de la liquidació provisional dels ajuts amb termini de justificació fins el 2 de setembre de 2020.
  • 27/09/2018. Aprovació de l'increment de crèdit de la Línia de suport 5 Edificis singulars i elements patrimonials i dels ajuts concedits i concedir nous ajuts en el marc d'aquesta línia.
  • 12/04/2018. Resolució de la concessió d'ajuts.
  • 26/10/2017. Aprovació del Programa.

“Cap municipi enrere”, de suport integral als governs locals contra la COVID-19


Garantia del benestar social 2020
Next Diba

Infografia

Infografia en pdfResiliència local


Resiliència local

Resiliència local


Resiliència local 2.0


Resiliència local 3.0


Sosteniment del servei de l’escola bressol municipal per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019


Sosteniment del servei de l’escola bressol municipal per al curs escolar 2018-2019 (2a part)


“Treball, Talent i Tecnologia”


Benestar emocional per a la infància i l’adolescència


Escolta Jove


Escolta Jove. Fase 2 prova pilot