Programes complementaris: tota la normativa


Execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2017


Execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2018


Foment de l'ocupació local 2017-2018


Garantia del benestar social 2018


Garantia del benestar social 2019


Millora de camins municipals


Millora de l'ocupabilitat 2019-2020


Modernització de polígons (1a edició - 2017)


Modernització de polígons (2a edició - 2018)


Reforma i millora d'equipaments locals


Suport integral al desenvolupament local


Transicions educatives per al curs 2017-2018


Transicions educatives per al curs 2018-2019Execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2017

 • 18/12/2017. Aprovació de la concessió definitiva dels ajuts econòmics
 • 20/07/2017. Aprovació del programa

Execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2018


Foment de l'ocupació local 2017-2018

 • 08/06/2017. Aprovació de la concessió definitiva dels ajuts corresponents als municipis de fins a 1.000 habitants, en el marc de la Línia de suport a la dinamització econòmica dels petits municipis.
 • 23/02/2017. Aprovació del programa.

Garantia del benestar social 2018


Garantia del benestar social 2019


Millora de camins municipals

 • 28/02/2019. Aprovació de la liquidació definitiva i parcials dels ajuts amb termini de justificació fins al 15 d’octubre de 2018.
 • 19/11/2018. Aprovació de la liquidació provisional dels ajuts amb termini de justificació fins al 15 d'octubre de 2018.
 • 10/11/2016. Aprovació de la concessió definitiva dels ajuts.
 • 09/06/2016. Aprovació del programa.

Millora de l'ocupabilitat 2019-2020


Modernització de polígons (1a edició - 2017)


Modernització de polígons (2a edició - 2018)


Reforma i millora dels equipaments locals


Suport integral al desenvolupament local


Transicions educatives per al curs 2017-2018

 • 07/11/2018. Aprovació de la liquidació provisional dels ajuts econòmics amb termini de justificació fins al 30.09.2018
 • 18/12/2017. Aprovació de l'increment de l'import de concessió dels ajuts econòmics.
 • 05/10/2017. Aprovació de la concessió d'ajuts i de la modificació del règim jurídic.
 • 29/06/2017. Aprovació del programa.

Transicions educatives per al curs 2018-2019