Programes específics: tota la normativa


Programes específics 2020-2023


Programes complementaris 2016-2019


Programes específics 2020-2023: tota la normativa

Ajuts per a emergències municipals


“Cap municipi enrere”, de suport integral als governs locals contra la COVID-19


Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”


Resiliència local


Sosteniment del servei de l’escola bressol municipal per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019


Sosteniment del servei de l’escola bressol municipal per al curs escolar 2018-2019 (2a part)


Programes complementaris 2016-2019: tota la normativa

Execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2017


Garantia del benestar social 2019


Millora de camins municipals


Millora de l'ocupabilitat 2019-2020 (1a edició)


Millora de l'ocupabilitat 2019 (2a edició)


Modernització de polígons (2a edició - 2018)


Reforma i millora d'equipaments locals


Suport integral al desenvolupament localExecució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2017

 • 13/10/2021. Aprovació de la liquidació definitiva dels ajuts atorgats amb termini de justificació fins al 15 d'abril de 2020.
 • 30/06/2021. Aprovació de la liquidació definitiva i parcial dels ajuts amb termini de justificació fins al 15 de novembre de 2019.
 • 21/06/2021. Aprovació de la liquidació provisional i parcial dels ajuts amb termini de justificació fins al 15 d'abril de 2020.
 • 18/02/2020. Aprovació de la liquidació provisional i parcial dels ajuts amb termini de justificació fins al 15 de novembre de 2019.
 • 18/12/2017. Aprovació de la concessió definitiva dels ajuts econòmics.
 • 20/07/2017. Aprovació del programa.

Garantia del benestar social 2019

 • 31/10/2019. Aprovació de la modificació del règim regulador pel que fa als terminis de justificació.
 • 28/02/2019. Aprovació del programa.

Millora de camins municipals

 • 14/10/2021. Aprovació de la liquidació definitiva dels ajuts amb termini de justificació fins el 15 de novembre de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020.
 • 29/06/2021. Aprovació de la liquidació provisional i parcial del Programa.
 • 30/07/2020. Aprovació de la liquidació definitiva i parcial dels ajuts amb termini de justificació fins al 15 d’octubre de 2019; aprovació del reconeixement de crèdit i l’autorització i disposició de la despesa de diversos ajuts; i modificació de diversos terminis.
 • 16/12/2019. Aprovació de la liquidació provisional i parcial relativa als ajuts amb termini de justificació fins al 15 d’octubre de 2019.
 • 28/02/2019. Aprovació de la liquidació definitiva i parcials dels ajuts amb termini de justificació fins al 15 d’octubre de 2018.
 • 19/11/2018. Aprovació de la liquidació provisional dels ajuts amb termini de justificació fins al 15 d'octubre de 2018.
 • 10/11/2016. Aprovació de la concessió definitiva dels ajuts.
 • 09/06/2016. Aprovació del programa.

Millora de l'ocupabilitat 2019-2020 - 1a edició


Millora de l'ocupabilitat 2019 (2a edició)

 • 13/05/2021. Aprovació de la liquidació definitiva del Programa i del reconeixement de crèdit i la corresponent autorització i disposició de la despesa a favor de diversos ens.
 • 20/11/2020. Aprovació de la liquidació provisional del programa.
 • 11/04/2019. Aprovació del programa.

Modernització de polígons (2a edició - 2018)


Reforma i millora dels equipaments locals

 • 28/10/2021. Aprovació de la liquidació definitiva relativa als ajuts amb termini de justificació fins el 2 de febrer de 2021 corresponents a la línia 5 "Edificis singulars i elements patrimonials", i a un ajut de la línia 1 "Equipaments culturals".
 • 16/06/2021. Aprovació de la liquidació provisional relativa als ajuts amb termini de justificació fins al 2 de febrer de 2021, corresponents a la línia 5 "Edificis singulars i elements patrimonials".
 • 10/06/2021. Aprovació de la liquidació definitiva i parcial dels ajuts amb termini de justificació fins el 2 de setembre de 2020.
 • 01/12/2020. Aprovació de la liquidació provisional dels ajuts amb termini de justificació fins el 2 de setembre de 2020.
 • 27/09/2018. Aprovació de l'increment de crèdit de la Línia de suport 5 Edificis singulars i elements patrimonials i dels ajuts concedits i concedir nous ajuts en el marc d'aquesta línia.
 • 12/04/2018. Resolució de la concessió d'ajuts.
 • 26/10/2017. Aprovació del programa.

Suport integral al desenvolupament local

 • 29/04/2021. Aprovació de la liquidació definitiva dels ajuts, i del reconeixement de crèdit i la corresponent autorització i disposició de la despesa a favor d'un ens.
 • 17/11/2020. Aprovació de la liquidació provisional i parcial dels ajuts amb termini de justificació fins al 31 d'octubre de 2020.
 • 18/12/2019. Aprovació de la liquidació provisional i parcial dels ajuts atorgats amb termini de justificació fins al 31 d’octubre de 2019.
 • 14/06/2018. Aprovació del programa.

“Cap municipi enrere”, de suport integral als governs locals contra la COVID-19


Resiliència localSosteniment del servei de l’escola bressol municipal per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019


Sosteniment del servei de l’escola bressol municipal per al curs escolar 2018-2019 (2a part)


Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”