Programes específics: tota la normativa


Programes específics 2024-2027


Programes específics 2020-2023


Programes específics 2024-2027: tota la normativa

Ajuts per a emergències municipals


Extraordinari d'autonomia local


Governança comarcal


Next Diba


Treball, Talent i Tecnologia 2024-2026


Programes específics 2020-2023: tota la normativa

Escolta Jove


Escolta Jove. Fase 2 prova pilot


Refugis climàtics. Equipaments 2030: responsables i educadors


Resiliència local 2.0


Resiliència local 3.0


“Treball, Talent i Tecnologia”


Extraordinari d'autonomia local


Governança comarcal


Next Diba


NextDiba Règim general

NextDiba línies de suport

Convocatòries actives

Règim general
Normativa general del programa i modificacions

Línies de suport
Assessorament als ens locals per a la preparació de sol·licituds i projectes

Convocatòries actives
Subvencions finançades amb fons NextGenerationEU

Next Diba

Infografia

Infografia en pdf


Treball, Talent i Tecnologia 2024-2026


Escolta Jove


Escolta Jove. Fase 2 prova pilot


Refugis climàtics. Equipaments 2030: responsables i educadors


Resiliència local 2.0


Resiliència local 3.0


“Treball, Talent i Tecnologia”