Portal de tramitació (PMT)

Inici

Usuaris i perfils

Expedients

Contacte


Portal de tramitació (PMT): usuaris i perfils


Qualsevol usuari local del Portal de tramitació pot preparar noves sol·licituds, editar-les o modificar-les així com consultar l’estat de la seva tramitació.

Pel que fa a les signatures de les sol·licituds, únicament els alcaldes i els secretaris, en el cas dels ajuntaments, i els presidents i els secretaris, si es tracta d’altres d’ens, tenen les funcions de signatura i presentació de sol·licituds. També, per delegació expressa de l’alcaldia o presidència de l’ens local i, en cas de delegació i substitució temporal dels secretaris locals, es poden habilitar altres signataris. A efectes d’activar en el Portal de tramitació les funcions de signatura i presentació de sol·licituds d’un usuari que exerceixi per delegació o substitució d’un usuari signant, cal que envieu l’escrit d’acreditació corresponent a través de la bústia de correu electrònic: ds.cooperacio@diba.cat


Portal de tramitació (PMT), pàgina d’inici

Més informació: Manual de tramitació