Subvencions i ajuts per a les persones i les entitats

En compliment de l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, es dóna publicitat a la relació de les subvencions concedides als governs locals i altres entitats, diferenciant les menors de 3.000 € i les majors o iguals a 3.000 € i es realitza la publicació cada trimestre.


Any 2012

Primer trimestre Fitxer Mida del fitxer

Subvencions concedides per import menor a 3000€

Pdf 756 kb

Subvencions concedides per import igual o superior a 3000€

Pdf 203 kb
Segon trimestre Fitxer Mida del fitxer

Subvencions concedides per import menor a 3000€

Pdf 309 kb

Subvencions concedides per import igual o superior a 3000€

Pdf 315 kb
Tercer trimestre Fitxer Mida del fitxer

Subvencions concedides per import menor a 3000€

Pdf 5.578 kb

Subvencions concedides per import igual o superior a 3000€

Pdf 239 kb

Anunci complementari realtiu a les subvencions concedides per
import igual o superior a 3000€

Pdf 165 kb
Quart trimestre Fitxer Mida del fitxer

Subvencions concedides per import menor a 3000€

Pdf 3.425 kb

Subvencions concedides per import igual o superior a 3000€

Pdf 330 kb

Rectificació de l'anunci de subvencions concedides per
import igual o superior a 3000€

Pdf 330 kb