Subvencions i ajuts

Informació pública de les subvencions i ajuts otorgats per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral 601000000Sol·licitud de publicació al tauler d'anuncis electrònic16-04-2019

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar