Requisits tecnològics

Certificats digitals

Per a poder presentar les sol·licituds recollides al Registre Electrònic, o allà on sigui requerit acreditar la identitat i signatura electrònica, s'admetran els certificats digitals de clau pública no revocats relacionats a l'apartat Sistemes de signatura acceptats de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.

Navegadors suportats

  • Mozilla Firefox versió 3.5 o superior
  • Microsoft Internet Explorer versió 7.0 o superior
  • Google Chrome versió 22.0.1229.1.92 o superior (No vàlid per a tràmits amb signatures)

Amb la nova actualització del navegador Chrome, han deixat de funcionar els components d'administració electrònica. Recomanem fer servir els navegadors Internet Explorer i Firefox pels tràmits que facin servir signatura electrònica.

Java

En tots els casos és necessari tenir instal·lada la màquina virtual de Java versió 1.6.0 o superior (es pot descarregar de manera gratuïta a http://www.java.com/es/download). D'altra banda també serà  necessari habilitar el component Java del navegador.

JavaScript

És necessari permetre l'execució de codi JavaScript.

Applet

És necessari permetre la descàrrega de applets per a la utilització dels diferents components de signatura electrònica emprats.

Documents adjunts

Per adjuntar documents a les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats en el Registre electrònic de la Diputació de Barcelona s'ha de garantir que són llegibles i lliures de virus informàtics o qualsevol altre codi maliciós.

Han de tenir el format PDF o el propi dels paquets ofimàtics Open Office i Microsoft Office per a documents de text, així com qualsevol altre que s'ajusti als formats i estàndards aprovats per l' Esquema Nacional d'Interoperatibilitat incorporats en l'entorn de la Seu electrònica.

L'extensió màxima, individual o conjunta, dels documents adjunts està limitada a un màxim de 5 megabytes.

Documents en format PDF

Per a la visualització de documents en format PDF (per exemple el de rebut generat de manera automatitzada pel registre electrònic ) cal tenir instal·lada la corresponent aplicació de visualització. Es pot descarregar de manera gratuïta a: http://get.adobe.com/es/reader. Si esteu utilitzant una versió anterior a Acrobat Reader 7.0 (any 2005), recomanem que l'actualitzeu.

Per a la generació de documents en format PDF des d'altres aplicacions ofimàtiques es pot descarregar entre d'altres,


Preguntes freqüents